Aktualności rok szkolny 2018/2019

OFERTA PRACY – NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – konkurs

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja


INFORMACJA – Dyżur w Przedszkolu nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach – sierpień 2019

 • Przedszkole jest otwarte od 6.30 do 16.30.

 • Do przedszkola wchodzimy wejściem od strony placu zabaw.

 • Szatnie znajdują się na parterze i I piętrze placówki w zależności od grupy wiekowej, do której dziecko zostało przydzielone. Dokładna informacja o przydzieleniu dziecka do grupy, zostanie Państwu przekazana w pierwszym dniu pobytu dziecka.

 • Podczas dyżuru funkcjonują 3 grupy: –

           – Grupa A ( rocznik 2015), czas pracy grupy: 7.00 – 15.00,

           – Grupa B ( rocznik 2013, 2014), czas pracy grupy: 7.30 – 16.30,

           – Grupa C ( rocznik 2012, 2013), czas pracy grupy: 6.30 – 15.30.

 • Sale przedszkolne znajdują się na I piętrze

 • Dziecko przyprowadzane jest zgodnie z umową podpisaną na czas dyżuru przez rodziców.

 • Dzieci schodzą się od 6.30 do sali zbiorczej na I piętrze.

 • Dzieci od 7.30 przebywają w swoich salach do zakończenia pracy grupy.

 • Dzieci odbierane są z sali swojej grupy lub z sali zbiorczej na I piętrze (w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu) – z grupy A do 15.00, z grupy C do 15.30, z grupy B do 16.30.

 • Godziny posiłków: śniadanie 8.30, obiad 11.30, podwieczorek 14.00.

 • O wszelkich zmianach dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru prosimy informować nauczyciela w grupie bądź sekretariat placówki ( 32 4353677 wew. 14)

W co wyposażyć przedszkolaka:

 • obuwie zmienne na gumowej podeszwie, łatwe do założenia,

 • czapkę z daszkiem/kapelusz – ochrona przed słońcem,

 • ubrania na zmianę (para spodni, skarpetek, majteczek, rajstop, koszulka/bluzka),

 • chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,

 • wodę w butelce.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem placówki tel. 32 4353677 wew. 14


DOPALACZE!
Komunikat  Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców i opiekunów

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

To może dotyczyć też Twojego dziecka, dlatego apelujemy o zwrócenie uwagi na:

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZAŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 • pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.

 • zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:

  • stany nietrzeźwości,

  • osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,

  • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),

  • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi,

  • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,

  • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,

  • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,

  • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,

  • wagarowanie, opuszczanie pracy.

 • zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,

 • rozluźnienie więzi z rodziną,

 • zakłócanie porządku publicznego,

 • zmiany w wyglądzie,

 • sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,

 • stany euforii i zmęczenia,

 • zmiana nawyków żywieniowych ,

 • zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,

 • szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,

 • słodki zapach z ust.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka  pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

 • Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi obserwatorami. Łatwo zauważą, gdy Twoje zachowanie nie jest zgodne z Twoimi słowami. Wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia.

 • Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone normy w kluczowych sprawach muszą być przestrzegane.

 • Staraj się poznać przyjaciół i znajomych swego dziecka. Pamiętaj, że mogą oni mieć duży wpływ na zachowania i postawy Twego dziecka.

 • Szanuj prawa dziecka do własnych opinii i wyborów. Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. Pozwól dziecku dokonywać wyborów, gdyż w taki sposób uczy się życia, zarazem bądź czujny i w porę reaguj na zagrożenia.

 • Ucz się jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać problem.

OBJAWY UŻYWANIA, WYSTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIO PO ZAŻYCIU

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami (za wyjątkiem zatrucia opioidami!). Pamiętaj, że w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy:

 • nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,

 • podwyższenie nastroju,

 • rozdrażnienie,

 • wahanie nastroju,

 • zaburzenia świadomości,

 • zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,

 • zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,

 • agresja,

 • stany depresyjne,

 • halucynacje, napady lęku,

 • bóle głowy,

 • kołatanie serca.

Osoba prezentująca  nasilony objaw z przedstawionych wyżej, powinna być poddana stałej, wnikliwej obserwacji. W przypadku podejrzenia, że stan zdrowia osoby po użyciu dopalaczy pogarsza się (progresja objawów) lub gdy jej zachowanie może stanowić zagrożenie dla siebie lub osób trzecich, niezbędne jest wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (tel. 112).

Zawsze należy zebrać wywiad od osób znajomych poszkodowanego, np. bawiących się razem w dyskotece, dotyczący rodzaju i ilości zażytych substancji. Powinno się również zabezpieczyć dopalacze i opakowania po nich do badań i dalszego postępowania. Z zasady, nie podejmujemy działań zmierzających do eliminacji trucizny z przewodu pokarmowego (wymuszenie wymiotów).

W przypadku osoby nieprzytomnej, układamy ją w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego podejmujemy resuscytację.

Z reguły, każda osoba po użyciu środków psychoaktywnych, prezentująca dolegliwości
i objawy, zwracające uwagę otoczenia powinna być skonsultowana przez lekarza.

RODZAJE DOPALACZY

DOPALACZE O DZIAŁANIU POBUDZAJĄCYM

 • Występowanie – proszek, kryształki, czasem pigułki,

 • Zażywanie – wciąganie, połykanie, dożylnie,

 • Efekty – zwiększenie energii, poprawa nastroju, zaburzenia pracy serca, zaburzenia neurologiczne, halucynacje, urojenia, agresja, śmierć.

DOPALACZE O DZIAŁANIU REKLAMOWANYM JAKO PODOBNYM DO MARIHUANY

 • Występowanie – mieszanki ziołowe, proszek,

 • Zażywanie – palenie,

 • Efekty – odprężenie, rozluźnienie, dobry nastrój, wymioty, „gonitwy” myśli, nerwowość, bóle w klatce piersiowej,     drgawki, utrata przytomności, agresja, stany lękowe.

DOPALACZE O DZIAŁANIU HALUCYNOGENNYM

 • Występowanie – nasączone kawałki papieru, tektury, czasem płyn,

 • Zażywanie – połykanie, dożylnie,

 • Efekty – pozazmysłowe doznania, nudności, bezsenność, lęk, panika, halucynacje, urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, agresja, próby samobójcze, śmierć.

PAMIĘTAJ

Produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie „dopalaczami” zagrożone są konsekwencjami karnymi. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policji są do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Uruchomiono bezpłatną infolinię 800 060 800, gdzie można uzyskać informacje dotyczące nowych narkotyków.

POMOC

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Informacja ze strony internetowej  https://gis.gov.pl/zdrowie/glowny-inspektor-sanitarny-i-komenda-glowna-policji-ostrzegaja-dopalacze-kradna-zycie/


Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Przed rozpoczęciem wakacji zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry.
Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Przydatne strony internetowe:

 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego – to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

 3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

 1. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.

 2. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się również, aby organizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Załączniki:

1.Poradnik bezpiecznego wypoczynku

2.Lista rzeczy, które powinny się znajdować w wakacyjnym bagażu dziecka.’

Informacja ze strony internetowej:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku/


Wstępna deklaracja na świetlicę na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej, rozpoczyna się wstępny nabór dzieci na świetlicę na rok szkolny 2019/2020. Deklaracje można pobrać na świetlicy szkolnej, w sekretariacie lub u wychowawcy grupy przedszkolnej (E i D) od dnia 28.05.2019 r. Bardzo proszę, aby deklaracje wróciły do szkoły do 10. czerwca 2019r. Deklaracje proszę składać u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy/grupy. Uczestnictwo w rekrutacji wstępnej oraz wypełnienie dokumentu w terminie będzie brane pod uwagę w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zajęć świetlicowych.

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30.

W deklaracji wypełniają Państwo następujące informacje:

 • w tabeli kolumnę z napisem „czerwiec” wpisując godziny, w których dziecko będzie uczęszczało na zajęcia świetlicowe;

 • deklaracja musi być podpisana przez obu rodziców;

 • jeżeli uczeń ma samodzielnie wracać do domu na dole pierwszej strony (wykropkowane miejsce) piszą Państwo oświadczenie: „Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu”;

 • listę osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Dziękuję za współpracę.

p. Natalia Płonka


DYŻUR DYREKTORA ODWOŁANY

Dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) dyżur dyrektora i wicedyrektora zostaje odwołany ze względów organizacyjnych.


ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur w czasie wakacji letnich w 2019 r. będą pełnić wyznaczone przedszkola. Zapisy odbywać się będą od 6 maja do 31 maja 2019 r. ( lub do chwili zapełnienia się wolnych miejsc), bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu. Zapisów w Przedszkolu nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach należy dokonać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach od 700 do 1500. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na dyżur jest ograniczona.

Każdy Rodzic/Opiekun dokonuje zapisu swojego dziecka na dyżur w  sekretariacie placówki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY
W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 ROKU

LIPIEC

 • Przedszkole nr 4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302

 • Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363

 • Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635

 • Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109

 • Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

SIERPIEŃ

 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457

 • Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773

 • Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32 43 53 677

 • Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32 43 42 400

 • Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237

 • Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

Przedszkola, które nie pełnią dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny

 2. Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13, Rogoźna 


Zajęcia w szkole i przedszkolu

Informuję, że Przedszkole nr 12 w Żorach rozpoczyna pracę po akcji protestacyjnej w poniedziałek 29. kwietnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.  W tygodniu od 29.04.2019 do 3.05.2019 dniami normalnej pracy przedszkola są: poniedziałek, wtorek, czwartek.

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach rozpoczyna pracę po akcji protestacyjnej w sobotę 27. kwietnia 2019 r. (za czwartek 2.05.2019) zgodnie z harmonogramem umieszczonym w e- dzienniku.


Po akcji protestacyjnej

Informuję, że rozpoczęty 8.04.2019 roku strajk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5  zostaje zawieszony bezterminowo, począwszy od godz. 6.00 dnia 27. kwietnia 2019 r.

Dyrektor ZSP nr 5 w Żorach E. Krakowiak


Zebranie Rodziców dzieci z grupy D i E

29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci 6-letnich – rocznik 2012 z gr. D, E. Tematem zebrania będzie gotowość dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Trwa akcja protestacyjna. Rozmowy strony rządowej z przedstawicielami związków z dnia 18.04.2019 r. zakończyły się niepowodzeniem.

Przedszkole

Informuję, że w sytuacji trwania akcji protestacyjnej od dnia 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach są otwarte dwie grupy przedszkolne ( łączny czas ich pracy trwa od godz. 6.30 do 16.30). Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045.

W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Świetlica

Informuję, że w sytuacji trwania akcji protestacyjnej od dnia 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) w SP nr 5  w Żorach jest otwarta jedna grupa świetlicowa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do świetlicy decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Świetlica będzie czynna od godz. 6.30 do 14.30. W przypadku, gdy dziecko zapisane na świetlicę będzie potrzebowało opieki po godz. 14.30, zostanie oddane pod opiekę nauczyciela grupy przedszkolnej.

Obiady – dzieci uczęszczające na świetlicę oraz do grup przedszkolnych mają możliwość korzystania z posiłków zgodnie z umowami .

Pozostałe dzieci, które pozostają pod opieką rodziców, również mogą korzystać z obiadów zgodnie z umowami. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Proszę o śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej ZSP nr 5 w Żorach oraz w e- dzienniku.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

 

E. Krakowiak – dyrektor ZSP5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna.


Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE.

Obiady – dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas egzaminów i przerwy świątecznej będą jadły obiady, mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Świetlica

Informuję, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku (środa) w SP nr 5  w Żorach jest otwarta jedna grupa świetlicowa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do świetlicy decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

17.04.2019 r. ( środa) świetlica czynna od 7.15 do 15.15. Od 18.04.2019 r. – czwartek (w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 6.30 do 16.00.

Przedszkole

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach jest otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku (w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.


Informacja zamieszczana jest również w e – dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna.

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE.

Obiady – dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas egzaminów i przerwy świątecznej będą jadły obiady, mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Przedszkole

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach jest otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku (w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP 5 w Żorach


Informacja

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach będzie otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Dnia 15 kwietnia 2019 roku grupa funkcjonuje od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku ( w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.


Dyżur dyrektora odwołany

Popołudniowy dyżur dyrektora  – 15.04.2019 r. (poniedziałek) dyżur odwołany.


Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 5 w Żorach odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE.


Trwa akcja protestacyjna

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Obiady
Dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas egzaminów i przerwy świątecznej będą jadły obiady, mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna.

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 615 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Obiady

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko jadło obiad 12.04.2019 r. (w piątek), proszeni są o potwierdzenie woli korzystania ze stołówki do piątku – do godz. 830.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP 5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna. Rozmowy strony rządowej ze związkami zawodowymi w dniu 9.04.2019 r. zakończyły się niepowodzeniem. 

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 615działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Obiady

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko jadło  obiad 11. 04.2019 r. (w czwartek), proszeni są o potwierdzenie woli korzystania ze stołówki do czwartku – do godz. 830

Informacja zamieszczana jest również w e – dzienniku.

Wdzięczna za współpracę

E. Krakowiak – dyrektor ZSP 5 w Żorach


Akcja protestacyjna

Trwa akcja protestacyjna. O godzinie 15.00 planowane są kolejne negocjacje strony rządowej ze związkami zawodowymi.


Informacja

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żory, w związku z planowanym od 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty, informujemy, że na czas trwania strajku, rodzice i opiekunowie będą mogli zostawić swoje dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach w godz. 8.00 – 15.00. Niniejszym informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, nie jest podmiotem wyspecjalizowanym do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki.


Obiady

Dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas rekolekcji będą jadły obiady mają w dniu jutrzejszym tj. 10.04.2019 r. możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
Jeżeli zadeklarowany wcześniej rodzic zgłosi telefonicznie jutro do godziny 9.00 taką wolę, to jego dziecko około godziny 11.30 będzie mogło zjeść obiad. Powyższa informacja dotyczy tylko zadeklarowanych wcześniej uczniów.


Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Informacja UM o ofercie żorskich świetlic i klubów – 8 kwietnia

W dniu 8 kwietnia żorskie kino odpłatnie wyemituje dwie bajki:

– godzina 10:00 “Manu. Bądź sobą”,

– godzina 12:30 “Dumbo”.

Ponadto w nadzwyczajnych sytuacjach można skorzystać z oferty świetlic i klubów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Opieka w klubach i świetlicach nie będzie sprawowana całodziennie tylko zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez placówki.


Stanowisko ZNP

Pismo do KO – strajk


Informacja

W związku z ogłoszoną akcją protestacyjną informuję, że na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach zostały zamieszczone następujące komunikaty:
– informacja dyrektora o akcji protestacyjnej,
– informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli,
– oświadczenie Związku Miast Polskich,

Jako dyrektor podjęłam działania wynikające z zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz funkcjonującego prawa.

Dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN – na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy w każdym dniu ewentualnego strajku.

Jako dyrektor szkoły i przedszkola mam obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, o czym stanowią odrębne przepisy. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem

Elżbieta Krakowiak


INFORMACJA DYREKTORA DOTYCZĄCA STRAJKU

Żory, dnia 3.04.2019 r.

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach oraz Przedszkole nr 12 w Żorach, począwszy od 8 kwietnia 2019 roku, przystępują do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W związku z tym SP-5 oraz P-12 nie mają możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Od 8 do 10 kwietnia 2019 roku Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Żorach – Baranowicach organizuje rekolekcje wielkopostne dla uczniów.

Trwają rozmowy przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli z przedstawicielami rządu. O wszelkich zmianach dotyczących strajku będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor ZSP-5

Informacja MEN dla rodziców

Informacja MEN dla rodziców

Oświadczenie Związku Miast Polskich

Oświadczenie-Związku-Miast-Polskich


NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2019/2020

Nabór do klas I publicznych szkół podstawowych odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory OR.0050.178A/2019 dnia 31.01.2019 ( załącznik poniżej).

Zarzadzenie PM OR.0050.178A.2019


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie  w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2019 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony 
www.zory.przedszkola.vnabor.pl (aktywna od 1 marca 2019 r.)

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2019 r. godz. 8:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola:

02.04.2019 r. godz. 8:00 do  08.04.2019 r. godz.15:00

poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożenie  w sekretariacie placówki.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 10.04.2019 r. godz. 8:00

WAŻNE !
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola na rok szk. 2019/2020 mają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce!

Zasady rekrutacji do samorzadowych przedszkoli na rok szkolny 2019-2020

Zarzadzenie PM OR.0050.178A.2019


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też rezygnacji z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez oboje rodziców składamy w sekretariacie placówki w dniach od 14 lutego do 21 lutego 2019 r.

WAŻNE!

Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA ( załącznik poniżej) są podstawą do zawarcia umowy. 

W przypadku niedostarczenia w terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzic dziecka będzie musiał wziąć udział w ogólnej rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w dniach od 01. do 15. marca 2019 r.

Deklaracja_kontynuacji_i_rezygnacji


Zebranie Rodziców przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 28.01.2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji półrocznej.

Plan zebrania:

 • spotkanie z wychowawcami grup,
 • spotkanie ze specjalistami– zgodnie z potrzebami.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ 2019 ROKU

LIPIEC

 • Przedszkole nr 4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302
 • Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363
 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13, nr tel. 32 43 58 464
 • Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635
 • Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

SIERPIEŃ

 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457
 • Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773
 • Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32/ 43 53 677
 • Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32/ 43 42 400
 • Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237
 • Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

Przedszkola nie pełniące dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny

Źródło: http://www.bip.zory.pl/?a=25185

O terminie zapisów na dyżur wakacyjny zostaną Państwo poinformowani później.


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Zapraszamy  na zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędzie się 19.11.2018 (poniedziałek) o godz. 17.00. Celem spotkania będzie przedstawienie wyników diagnoz wstępnych.

Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,
 • spotkanie z wychowawcami klas,
 • spotkanie z nauczycielami przedmiotu i specjalistami.

Informacja Rady Rodziców:

Zapraszamy trójki klasowe po zebraniu rodziców na spotkanie w stołówce szkolnej.


List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny skierowali w czwartek, 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

– Apelujemy do rodziców odpowiedzialnych za zdrowie swoich dzieci, aby wyciągnęli wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra. Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa – napisali ministrowie we wspólnym liście, który wysłany zostanie do każdej szkoły w Polsce. 

20181108_list_MEN_GIS_rodzice

20181108_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/list-minister-anny-zalewskiej-i-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-szczepien-ochronnych-dzieci


Warsztaty dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców na warsztaty, które odbędą się 13.11.2018 r. o godz. 16.00 w klasie I ( sala nr 202) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach. Temat spotkania: Trudności uczniów w zakresie motoryki małej. Celem warsztatów będzie przedstawienie najczęstszych problemów uczniów w zakresie motoryki małej oraz prezentacja ćwiczeń wpływających na rozwój motoryki małej u dzieci. Warsztaty poprowadzą specjaliści ZSP nr 5 w Żorach p. Natalia Płonka ( pedagog) oraz p. Patrycja Główczyńska ( logopeda). 


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

W związku z okresem wzrastających zachorowań na grypę, choroby grypopodobne oraz Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A ( WZW A tzw. „ choroby brudnych rąk), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku prosi o intensyfikację działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych zarówno do dzieci/ młodzieży, rodziców i opiekunów jak również kadry pracowniczej, celem zminimalizowania zachorowalności.

Linki do stron oraz materiały edukacyjno-informacyjne mogące służyć pomocą.

  http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-a/

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa

https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/choroby-i-zagrozenia/choroby-zakazne/

 https://gis.gov.pl/zdrowie/wirtualna-akademia-grypy/

4 Ulotka Grypa bez ANTYBIOTYKÓW

Grypa ulotka do szkół

   


Świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Trwający rok jest wyjątkowy dla naszego kraju, świętujemy bowiem 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Narodowe Święto Niepodległości. W niedzielę, 11 listopada w Żorach odbędą się zarówno oficjalne uroczystości, jak i ciekawe wydarzenia sportowe oraz kulturalne.

Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W tym roku będzie miało ono szczególny wymiar, ponieważ mija równo 100 lat od kiedy Polska znów stała się niepodległa. Tak wyjątkowe wydarzenie, wymaga specjalnego uczczenia.

Oficjalna część miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie się w niedzielę, 11 listopada, o godzinie 8:20Przedstawiciele władz miasta złożą kwiaty pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Szeptyckiego, a następnie o godz. 8:30 pod Pomnikiem Walczących o Wolną Polskę, usytuowanym na Placu Pamięci Narodowej przy ul. Klimka. Następnie o godz. 9:00 w kościele pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

O godzinie 10:15 przy ul. Klimka rozpocznie się apel harcerski, prowadzony przez Hufiec ZHP Żory im. hm. Władysława Drobnego. 

Żorską tradycją, związaną z Narodowym Świętem Niepodległości są Otwarte Zawody Strzeleckie, organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miasta Żory. W tym roku zawody rozgrywane na terenie leśnej strzelnicy „Dębina” rozpoczną się o godz. 10:00. W strzelaniu do tarczy swoich sił będą mogły spróbować dzieci, młodzież oraz dorośli.  Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii wystartują następnie w „Strzale do Kura”. Dla zwycięzców przewidziano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Kolejnym sportowym akcentem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę będzie I Żorski Bieg Biało-Czerwony, który o godz. 11:11 wystartuje z rynku. Dystans 2,5 km przebiegnie 500 osób, ubranych w białe i czerwone koszulki, które utworzą w ten sposób „żywą flagę”. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy będą przyjmowane w biurze zawodów na żorskim rynku, w dniu imprezy od godziny 9:00. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach oraz w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Żory włączyły się także w ogólnopolską akcję pn. „Niepodległa do hymnu!”. W samo południe w całej Polsce oraz w wielu miejscach na świecie odśpiewany zostanie „Mazurek Dąbrowskiego”. Zachęcamy do odwiedzenia żorskiego rynku i wspólnego śpiewania hymnu punktualnie o godz. 12:00. Zaraz po hymnie Muzeum Miejskie w Żorach zaprosi wszystkich chętnych do „Muzealnej Strefy Niepodległości”.

Ciekawie będzie też po południu! O godzinie 15:30 na rynku zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Voce Segreto, Magic Voice i Małą Sceną Piosenki pod dyr. Dagmary Świtacz i Andrzeja Marcińca.

Ostatnim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie niepodległościowy koncert Janusza Radka w kinie „Na Starówce”. Początek o godz. 17:00. Impreza biletowana.

Regulamin I Żorskiego Biegu Biało-Czerwonego [http://mosir.zory.pl/wp-content/uploads/2018/10/regulamin_311018.pdf]

Źródło: Urząd Miasta Żory, Biuro Promocji, Kultury i Sportu


Zebranie Rodziców przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 29.10.2018 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji, diagnozy wstępnej. 

Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,
 • spotkanie z wychowawcami grup,
 • spotkanie z  logopedą – zgodnie z potrzebami.

„Bezpieczny rower” – konkurs dla uczniów żorskich szkół

Konkurs_Bezpieczny_rower


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Zapraszamy  na zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędzie się 10.09.2018 (poniedziałek) o godz. 17.00.  Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,
 • spotkanie z wychowawcami klas,
 • spotkanie z nauczycielami przedmiotu i pedagogiem,
 • spotkanie RR – stołówka szkolna.

Aktualności czerwiec 2018

Spotkania z Rodzicami przedszkolaków i uczniów klas I

Spotkanie z Rodzicami przedszkolaków 

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na organizacyjne zebranie, które odbędzie się 30.08.2018 r. ( czwartek) o godz. 16.30 w sali gimnastycznej ZSP 5 ( wejście główne do szkoły – parter).

W planie zebrania m. in.: informacje n/t organizacji roku szkolnego, zapoznanie z planami pracy, sposób przygotowania dziecka do pobytu w przedszkolu, podział na grupy, umowy, spotkania z wychowawcami grup.

W co wyposażyć przedszkolaka:

 • pasta do zębów i szczoteczka do zębów,

 • obuwie zmienne na gumowej podeszwie, łatwe do założenia,

 • ubrania na zmianę (para spodni, skarpetek, majteczek, rajstop, koszulka i bluza),

 • peleryna, kalosze,

 • chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,

 • dzieci 6 – letnie: strój gimnastyczny biała koszulka i granatowe spodenki lub getry (wszystko w podpisanym worku).

Wszystkie przybory muszą być podpisane.


Zajęcia dla dzieci nowoprzyjętych

Zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci odbędą się 28.08.2018 r. (wtorek) o godz. 9.30. Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.


Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I

Zebranie organizacyjne z wychowawcami klas I odbędzie się 30.08.2018 r. o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

Wyprawka dla ucznia klasy I w roku szkolnym 2018/2019

 • zeszyty 16 kartkowe w trzy linie

 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę

 • zeszyt informacyjny 16 kartkowy w kratkę – od pierwszego dnia nauki, podpisany

 • blok techniczny A4 

 • kolorowy blok techniczny A4

 • zeszyt papierów kolorowych

 • kredki świecowe

 • plastelina

 • farby plakatowe 12 kolorów

 • pędzelki 3 grubości (nr 12, 16, 20)

 • kubeczek na wodę

 • klej w sztyfcie

 • klej Magic

 • podkładka do malowania (A3)

 • teczka z gumką (na prace plastyczne)

 • papier ksero (biały)

 • pastele suche

 • bibuła

W piórniku:

 • miękki ołówek – 2 sztuki

 • kredki ołówkowe

 • flamastry

 • gumka

 • linijka

 • temperówka

 • nożyczki metalowe (zaokrąglone)

Strój gimnastyczny: biała koszulka i granatowe spodenki lub getry (wszystko w worku). Obuwie zmienne z gumową podeszwą w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.


Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5

Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się 10.09.2018 ( poniedziałek) o godz. 17.00. W planie zebrania m.in.: informacje n/t organizacji roku szkolnego, zapoznanie z planami pracy, spotkania z wychowawcami klas.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 

Informujemy, że:

 • rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się 03.09.2018 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 10.00 w sali gimnastycznej ZSP nr 5 w Żorach:

            – spotkanie ogólne z nauczycielami,

            – spotkania z wychowawcami klas,

 • Msza św. o godz. 9.00,

 • wszystkich uczniów w tym dniu obowiązuje obuwie zmienne,

 • od poniedziałku tj. 03.09.2018 roku przyjmujemy zapisy na obiady (umowy zostaną przekazane uczniom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego),

 • od poniedziałku tj. 03.09.2018 roku aktualizujemy godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej – zgłoszone w czerwcu,

 • pobyt dziecka w świetlicy w poniedziałek tj. 03.09.2018 r. – zgodnie z deklaracją z czerwca,

 • obiady będą wydawane od wtorku tj. 04.09.2018 roku.

Przedszkole nr 12 w poniedziałek 03.09.2018 r. pracuje zgodnie z harmonogramem grup i zadeklarowanymi godzinami pobytu dzieci. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki (32) 4353677 wew. 14.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

Poniżej prezentujemy pełny wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Przypominamy, że uczniowie klas I – VIII szkoły podstawowej korzystają z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zakupywane są z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Rodzice kupują tylko podręczniki do RELIGII zgodnie z wykazem.

Religia podreczniki do zakupu przez rodzicow

Pełny zestaw podręcznikow na rok szkolny 2018-2019


Dyżur dyrektora odwołany

Informujemy, że dyżur dyrektora i wicedyrektora w czasie wakacji zostaje odwołany.


Bezpieczny wypoczynek – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku.

Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, polecamy „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry. Poradnik można znaleźć na www.wypoczynek.men.gov.pl

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

 • www.bezpiecznyautobus.gov.pl,wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

 • Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ;

 • rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały
  o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy;

 • zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi);

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl;

 • warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo.

poradnik_bezpiecznego_wypoczynku_men_lato_2018

lista_rzeczy

Źródło: https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html


Zebrania z Rodzicami przedszkolaków i uczniów

 Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 11.06.2018 r. o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji końcowej.

Zapraszamy Rodziców uczniów szkoły podstawowej na zebranie, które odbędzie się 11.06.2018 r. o godz. 17.00.


Dzień Przyjaciela” w ZSP-5 w Żorach

1 czerwca to wyjątkowy dzień dla każdego Dziecka. W tym roku Dzień Dziecka został zorganizowany w naszej szkole pod hasłem „Dzień Przyjaciela”, ponieważ szkoła bierze udział w Kampanii „Razem Raźniej – Przyjazna Szkoła”. W tym dniu odbył się integracyjny piknik z muzyką na terenie boiska. Pani Małgorzata Lajdamik z uczniami klasy VII przygotowała dla młodszych kolegów i koleżanek drużynowy „spacer po boisku szkolnym” z zaliczaniem zadań z następujących dziedzin: historia, przyroda, informatyka, sport – piłki i piłeczki, matematyka, technika, język polski, język angielski, plastyka, muzyka.

Spotkaliśmy się o godz. 8.00 na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie zostali podzieleni na międzyklasowe drużyny (w każdym „teamie” znajdowali się przedstawiciele klas od I do VI). Zespoły miały następujące nazwy: „Waleczni”, „Mistrzowie”, „Złotka”, „Sokoły”, „Tygrysy”, „Niepokonani”, „Orły”, „Niezwyciężeni”, „Najlepsi”. Drużyny same wybierali kapitana i wspólnie rozwiązywali zadania, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Te zawody nie były na szybkość wykonywanych zadań, ale na poprawność ich rozwiązań. Wszyscy świetnie się bawili i doskonale się zintegrowali, co było głównym celem naszych działań. Chcieliśmy, aby uczniowie wszystkich klas lepiej się poznali, współpracowali ze sobą, pomagali sobie nawzajem, opiekowali się kolegami/koleżankami i troszczyli się o nich, a przy tym świetnie się bawili.

Po wysiłku fizycznym i intelektualnym przyszedł czas na poczęstunek. Była to kolejna okazja do wymiany swoich doświadczeń z rówieśnikami z klasy.

Przed ogłoszeniem wyników „szkolnego biegu po boisku” zrealizowaliśmy akcję Cała Polska Czyta Dzieciom, aby ukazać uczniom, że czytanie to ciekawy sposób spędzania czasu wolnego oraz promować ideę czytelnictwa wśród młodszego pokolenia.

Nasz „spacer po boisku” zakończył się ogłoszeniem wyników. 

I miejsce „Mistrzowie”;

II miejsce „Niezwyciężeni”;

III miejsce„Złotka”.

Pragnę podkreślić, że mimo przyznanych miejsc, zwycięzcą był każdy uczestnik zabawy. Wszystkim gratulujemy!Aktualności luty 2018

Inwazyjna choroba meningokokowa

Szanowni Państwo!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w związku zaistniałą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą Inwazyjnej Choroby Meningokokowej, zaleca podjęcie działań profilaktyczno – zdrowotnych.

W załączeniu przekazuje materiały profilaktyczno – informacyjne.

http://www.psse.rybnik.pl/images/Co_to_jest_zapalenie_opon_m%C3%B3zgowo-rdzeniowych_i_posocznica_meningokokowa.pdf

http://www.psse.rybnik.pl/images/Zapobieganie_ZOMR.pdf

źródło: http://www.psse.rybnik.pl


 

Aktualności styczeń 2018

UWAGA ROZPOCZĘŁY SIĘ PRACE NAD TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU

Rozpoczęły się prace nad termomodernizacją budynku placówki. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad BHP.


Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach

18 grudnia w katowickim Spodku odbyły się Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół i Przedszkoli w Szachach. Wystartowało w nich prawie 1400 zawodników i zawodniczek. Naszą placówkę reprezentowały: Ania Lajdamik z klasy V oraz Kinga Lajdamik z najstarszej grupy przedszkolnej. I tu kolejny sukces – Ania zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej! Kinga była czwarta. Gratulujemy sukcesu!

Archiwum rok szkolny 2016/2017

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Dyżur odwołany

 Informujemy, że dyżur dyrektora i wicedyrektora w czasie wakacji zostaje odwołany.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Wykaz podręczników do RELIGII na  rok szkolny 2017/2018

Poniżej prezentujemy wykaz podręczników do RELIGII na rok szkolny 2017/2018. Przypominamy, że uczniowie klas I – VII szkoły podstawowej korzystają z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zakupywane są z dotacji celowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rodzice kupują tylko podręczniki do RELIGII zgodnie z wykazem.

Podreczniki do religii 2017-2018

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji zakończenia roku szkolnego

 

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie

szukam wakacyjnych liderów. Nie muszą być najwięksi i najsilniejsi, dobrego lidera cechuje przede wszystkim mądrość i odpowiedzialność za członków grupy. Lider, to ktoś kto wstawi się za słabszym, zareaguje na krzywdę innych, dostrzeże niebezpieczeństwo, powie „nie” zbędnemu ryzyku. Czy są wśród Was tacy? Nie mam wątpliwości, że tak!…

Cały tekst dostępny: list_zakonczenie_roku_szkolnego_rpd

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Bezpieczeństwo uczniów podczas letniego wypoczynku

 

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej skierowała do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz Rzecznika Praw Dziecka list dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas letniego wypoczynku.  W liście podkreślone zostało, że rodzice mogą sprawdzić organizatora wyjazdu w specjalnej internetowej bazie prowadzonej przez MEN www.wypoczynek.men.gov.pl. Jednocześnie wszelkich informacji może udzielić także kurator oświaty, który sprawuje nadzór nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dodatkowo na stronie internetowej wypoczynek.men.gov.pl można znaleźć poradnik bezpiecznego wypoczynku. Minister Edukacji Narodowej zachęca, aby został on udostępniony dzieciom, rodzicom i opiekunom. Z kolei w serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice mogą otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

Co jeszcze warto wiedzieć przed wakacjami?

Przydatną wiedzę o zagrożeniach dotyczących substancji psychoaktywnych można znaleźć na stronach internetowych: www.ore.edu.pl, www.kbpn.gov.pl, www.dopalaczeinfo.pl, www.narkomania.org.pl.

Dostępny jest również Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania działający pod numerem 801 199 990, a także Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12. Dodatkowo na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msit.gov.pl można znaleźć informator o zasadach bezpieczeństwa nad wodą „Bezpieczna woda”. Dobrze zapisać lub zapamiętać również numery alarmowe: WOPR – 600 100 100 i górskie numery ratunkowe 985 lub 601 100 300.

Warto pamiętać także o:

 • odwiedzeniu strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl,

 • bezpłatnej aplikacji iPolak – niezbędniku w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie: www.msz.gov.pl/pl/ipolak,

 • rejestracji wyjazdu za granicę za pośrednictwem bezpłatnego serwisu „Odyseusz”, www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności mogą udzielić skutecznej pomocy,

 • adresach polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi) – szczególnie ważne dla organizatorów wypoczynku letniego, kierowników wycieczek, wychowawców, opiekunów dzieci i młodzieży,

 • sprawdzaniu stron internetowych wszystkich kuratoriów oświaty dedykowanych wypoczynkowi.

Departament Informacji i Promocji MEN

źródło: https://men.gov.pl/strony/bezpieczenstwo-uczniow-podczas-letniego-wypoczynku.html#prettyPhoto

2017.06.12_list_men_bezpieczenstwo_uczniow

2017.06.12_list_men_rzecznik_praw_dziecka

poradnik-bezpiecznego-wypoczynku

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Akcja informacyjno-edukacyjna „Bezpieczna Woda”

Rozpoczęła się  szósta edycja akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda”. Jej odbiorcami są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, ale także  nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie i rodzice. Celem akcji jest promocja bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku.

W ramach realizowanego projektu przygotowano broszurę Bezpieczna woda, którą bezpłatnie można pobrać ze strony: https://www.msit.gov.pl/download/1/2867/BezpiecznaWoda2017-broszuradfc4.pdf

Akcję „Bezpieczna Woda” realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Polską Organizacją Turystyczną, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Policji i Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=316&news=7615

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Młode szachistki

Anna i Kinga Lajdamik pokazały swoje umiejętności szachowe w turniejach o randze mistrzowskiej. Obie zdobyły II kategorię szachową (i to po niespełna dwóch latach treningów), a Ania potwierdziła swoją dobrą dyspozycję dwukrotnie, zdobywając III klasę sportową. Podczas majowych Mistrzostw Polski w Szachach Młodzików do lat 8 w Szczyrku Kinga zajęła III miejsce.
W czerwcu w Poroninie odbyły się Mistrzostwa Polski w Szachach Juniorów do lat 6w których Kinga zajęła I miejsce,wygrywając wszystkie partie.
Ania z kolei po sukcesach w zawodach powiatowych, wzięła udział w Mistrzostwach Śląska Juniorów do lat 11 w Imielinie. Zdobyła III miejsce i uzyskała awans do półfinałów Mistrzostw Polski (Mistrzostwa Międzywojewódzkie).
Obecnie szachistki przygotowują się do udziału w Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich i Błyskawicznych, które odbędą się w sierpniu we Wrocławiu. Gratulujemy sukcesów i trzymamy kciuki!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

Patryk Rusin Mateusz Jarosz zdobyli wyróżnienia w swojej kategorii wiekowej („Maluch”), zajmując odpowiednio II i IV miejsce w powiecie. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, składającego się z 24 zadań o różnym stopniu trudności w czasie 75 minut, bez użycia kalkulatorów. Gratulujemy.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

„Mój Zielony Świat” z wyróżnieniem

 

SILBOproducent opakowań, wspierając Akcję ekologiczno – artystyczną ZIELONA WYSPA ŚLĄSK, zorganizowało konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych „Mój Zielony Świat”. Inicjatywa dedykowana była uczestnikom w wieku od 4 do 11 lat z wybranych placówek miast partnerskich Kampanii ZIELONA WYSPA ŚLĄSK. 22.05.2017 r. jury wybrało zwycięskie prace, wśród których wyróżniona została praca uczennicy z naszej szkoły Natalii Godziek ( klasa II a). Zadaniem dzieci było przedstawienie swojej wizji zielonego świata. Celem konkursu było propagowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, a w tym: popularyzacja wiedzy o odpowiedzialności środowiskowej, rozwijanie kreatywności, uzdolnień artystycznych i wrażliwości na otaczający dzieci świat. Pozytywny odzew na konkurs plastyczny przerósł oczekiwania organizatorów. Zebrano blisko 100 prac. Gratulujemy.

źródło: www.silbo.pl

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Zakończenie roku szkolnego

 

23.06.2017 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkoły podstawowej:

 • 9.00 Msza Święta
 • 10.00 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17
 • ok. 11.00 spotkania z wychowawcami klas
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Gospodynie z Baranowic przygotowały specjalne wykupiny dla dzieci z ZSP nr 5 – ZDJĘCIA

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowicach przygotowały specjalne stroje i wzięły udział w improwizowanej scence dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach.

http://zory.naszemiasto.pl/artykul/gospodynie-z-baranowic-przygotowaly-specjalne-wykupiny-dla,4154784,artgal,t,id,tm.html

źródło: www.zory.naszemiasto.pl

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Kolejny sukces naszych uczniów

 08.06.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Pikniku leśnym” zorganizowanym przez Nadleśnictwo Rybnik oraz leśniczego pana Sławomira Grochowskiego dla szkół zaangażowanych w zbiórkę kasztanów i żołędzi. Celem zbiórki była pomoc zwierzętom w przetrwaniu zimy. W tym roku uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce, zbierając blisko 2 tony pożywienia, pokonując m. in. szkoły z Krzyżowic, Warszowic, Suszca i Rudziczki. Najlepiej spisali się uczniowie klas: II i III a. Zwycięzcą indywidualnym w zbiórce została Wiktoria Wowra (kl. III a), II miejsce zajął Gracjan Chuć ( kl. II a), III miejsce zdobył Franek Wita (kl. II a). Zwycięzcą gratulujemy i w przyszłym roku szkolnym prosimy o więcej.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Turnieje szachowe

05.06.2017 r. w naszej placówce odbyły się jednocześnie dwa turnieje: Turniej Szachowy dla wychowanków żorskich przedszkoli oraz I Wojewódzki Turniej Szachowy dla uczniów klas II i III szkół podstawowych województwa śląskiego. Celem konkursów była popularyzacja królewskiej gry oraz rozwijanie logicznego myślenia. Zawodnicy turniejów zaprezentowali wysoki poziom umiejętności. Dzieci świetnie się bawiły, a opiekunowie i rodzice trzymali mocno kciuki. W turnieju przedszkolaków: I miejsce zajęła Kinga Lajdamik (Przedszkole nr 12) z kompletem punktów, II miejsce – Adam Krosny (Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”, III miejsce – Filip Olszewski (Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Krasnoludki”).

W wojewódzkim turnieju zwycięzcą został Igor Zaborski (SP 3 Żory), II miejsce zajął Kacper Fojcik (NSMS Żory), a III miejsce – Robert Brzyszkowski (ZSP 9 w Żorach ). Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej

 

23.03.2017 r. uczniowie klasy IV: Eryk Czyż, Mateusz Jarosz, Hanna Komorowska, Anna Lajdamik, Dominika Nowak, Michał Warzecha, Jagoda Wilkosz, Piotr Zielina brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z historii zorganizowanej przez firmę Olimpus. Olimpiada miała formę testu wielokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Uczestnik za poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymywał 1 punkt, za błędną minus 1 punkt. Zakres tematyczny olimpiady: Egipt faraonów, osiągnięcia mieszkańców Mezopotamii, starożytni Izraelici, starożytna Grecja, starożytny Rzym. I miejsce, tytuł laureata, grawerowany dyplom oraz nagrodę książkową otrzymał Mateusz Jarosz zdobywając 232 pkt. na 240 możliwych. X miejsce, dyplom laureata otrzymała Hanna Komorowska ( 214 pkt.). Dyplomy uznania otrzymali: Dominika Nowak (16 miejsce), Eryk Czyż ( 18 miejsce), Jagoda Wilkosz ( 19 miejsce), Piotr Zielina ( 25 miejsce), Anna Lajdamik ( 28 miejsce), Michał Warzecha ( 30 miejsce). W olimpiadzie z historii z klas IV wzięło udział 391 uczniów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły na zebranie, które odbędzie się 12.06.2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Głównym celem spotkania będzie omówienie wyników diagnoz końcowych.

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 12.06.2017r. (poniedziałek) o godz. 16.30. Głównym celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji końcowej.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zachęcamy rodziców do zapoznania się z Listem Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców, w którym zawarte są informacje o aktualnym stanie wprowadzania zmian w systemie edukacji.

Jesteśmy otwarci na pytania z Państwa strony. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi departamentami w ministerstwie:

 • tel. 22 34 74 141 – struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli,

 • tel. 22 34 74 792 – podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania,

 • tel. 22 34 74 458 – przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy.

Jednocześnie przypominam, że do Państwa dyspozycji pozostaje Zespół do spraw wdrażania reformy edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej. W poszczególnych województwach funkcjonują również regionalne zespoły koordynacyjne działające przy Kuratorach Oświaty.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian w systemie edukacji znajdują się na stronie internetowej: www.reformaedukacji.men.gov.plZachęcam także do korzystania z adresu mailowego dedykowanego kwestiom planowanych zmian w systemie edukacji: reformaedukacji@men.gov.pl

List-Ministra-Edukacji-Narodowej-do-Rodziców

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Wojewódzki konkurs na najciekawszą lalkę – szmaciankę

 

W Wojewódzkim konkursie na najciekawszą lalkę – szmaciankę, którego organizatorem było Muzeum Miejskie w Żorach I miejsce zajęli: Zofia Łukaszczyk ( grupa B) oraz Filip Cwajkowski z mamą ( grupa C), II miejsceNatalia Godziek ( klasa II a). Przedmiotem konkursu było wykonanie lalki – szmacianki przedstawiającej dowolną postać ze śląskich legend, uwzględniając charakterystyczne cechy wybranej postaci. Zosia uszyła Hildę, Natalia – Skarbnika, a Filip – łakomą burmistrzankę. Gratulujemy.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

VIII Powiatowy Konkurs „Znam Moje Miasto”

 

18 maja w klubie WISUS w Żorach na osiedlu Sikorskiego odbył się VIII Powiatowy Konkurs „Znam Moje Miasto”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do poznawania miasta Żory, jego piękna, tradycji i historii. Uczniowie odpowiadali na pytania konkursowe dotyczące: insygniów i zabytków miasta Żory, stroju śląskiego, słownictwa gwarowego, nazwisk związanych z Żorami, ważnych dat i wydarzeń, obrzędów i zwyczajów śląskich, planu miasta oraz żorskiej przyrody. Konkurs odbywał się w dwóch grupach wiekowych. W kategorii klas IV – V naszą szkołę reprezentowali: Dominika Nowak, Hanna Komorowska, Mateusz Jarosz, w kategorii klas VI: Szymon Mańka, Zuzanna Ziebura, Patrycja Szymczak. Obie drużyny zostały nagrodzone wyróżnieniami. Gratulujemy.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Mistrzostwa Żor w Piłce Nożnej Chłopców

 

15.05.2017 r. na boiskach przy Zespole Szkół Nr 6 na oś. Pawlikowskiego odbyły się Mistrzostwa Żor w Piłce Nożnej Chłopców. Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa nr 13 i Szkolny Związek Sportowy Żory. W turnieju wzięło udział 13 drużyn. Naszą szkołę reprezentowali: Karol Buchalik, Mateusz Czylok, Tomasz Kołodziej, Jakub Lis, Michał Mańka, Mateusz Sobala, Sebastian Szala, Dawid Szkołda, Patryk Winkler, Maksymilian Wróblewski. Chłopcy zajęli II miejsce. Gratulujemy.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

,,Od regionalizmu do Unii Europejskiej”

 

11.05.2017 r. w naszym przedszkolu odbył się XII Miejski Konkurs ,,Od regionalizmu do Unii Europejskiej”. Celem konkursu było ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej oraz poszerzenie wiedzy o krajach Unii Europejskiej. W konkursie wzięło udział 7 drużyn z żorskich przedszkoli: Przedszkole nr 5, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 12, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 19 oraz Niepubliczne Przedszkole ,,Wesołe Krasnoludki”. Naszą placówkę reprezentowały: Wiktoria Bartecka i Agata Muras ( gr. D). Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: doradca metodyczny – p. Urszula Niechoj, członkini Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowicach – p. Inga Nowak oraz przedstawicielka rodziców – p. Magdalena Bara. Podczas konkursu dzieci rozwiązywały zadania wymagające m.in. znajomości hymnu Polski oraz Unii Europejskiej, rozpoznawania zabytków, flag krajów UE. Duże zainteresowanie wśród uczestników spotkania wzbudził strój regionalny p. Ingi Nowak, która najpierw opowiedziała o nim, a także przygotowała zadanie konkursowe. Polegało ono na wylosowaniu wyrazów w gwarze śląskiej i wskazaniu ich odpowiedników w kąciku regionalnym. Wszyscy uczestnicy zajęli I miejsce, otrzymali medale, dyplomy oraz upominki. Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom gratulujemy. Dziękujemy również za pomoc przy organizacji konkursu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

X Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

 

26.04.2017 r. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 5 w Żorach odbył się jubileuszowy X Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny dla uczniów klas III szkół podstawowych województwa śląskiego „PRZYRODNICZA WĘDRÓWKA PO WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych poprzez obserwacje i doświadczenia, a także uświadomienie dzieciom znaczenia segregacji śmieci, recyklingu i szeroko rozumianej ochrony środowiska. Zadania konkursowe pogłębiały wiedzę na temat wpływu człowieka na faunę, florę, glebę, powietrze i wodę. W konkursie wzięło udział XI drużyn z województwa śląskiego: Szkoła Podstawowa nr 3 z Raciborza, Szkoła Podstawowa nr 3 z Żor, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 z Rybnika, Szkoła Podstawowa nr 1 z Rydułtów, Szkoła Podstawowa nr 1 z Pawłowic, Szkoła Podstawowa z Palowic, Szkoła Podstawowa nr 2 z Gorzyc, Szkoła Podstawowa z Jankowic, Zespół Szkół nr 4 z Siemianowic Śląskich, Szkoła Podstawowa nr 15 z Raciborza oraz Szkoła Podstawowa nr 18 również z Raciborza. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w składzie: Inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Żory – p. Grażyna Cogiel, Inspektor Wydziału Inżynierii Środowiska Urzędu Miasta Żory – p. Bożena Puskarczyk, Konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku – p. Anna Bloch, Doradca Metodyczny Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim – p. Małgorzata Konsek, Kierownik Działu PWiK w Żorach – p. Irena Kreis – Podruczny, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Żorach – p. Marek Zdziebło. Poziom konkursu był bardzo wysoki i wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą, ale niestety mogli wygrać tylko najlepsi. Zwyciężyła drużyna z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Rybniku, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa z Palowic, a trzecie miejsce wywalczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pawłowicach. Organizatorami konkursu byli: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Żorach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach, Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Żorach oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Urząd Miasta Żory, Nadleśnictwo Rybnik, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach, Doradcę Metodycznego Jadwigę Tabor oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5. Wszystkim uczestnikom, opiekunom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za udział i przygotowanie merytoryczne.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

„Patriotyzm, na co dzień i od święta” w odsłonie wiosennej

 

W konkursie plastycznym „Jestem Polakiem i kocham swój kraj” z cyklu „Patriotyzm, na co dzień i od święta” w odsłonie wiosennej – pt. „Majowe święta w sztukach plastycznych” reprezentanci naszej placówki kolejny raz odnieśli sukces. Mateusz Jarosz ( klasa IV) zajął II miejsce, wykonując pracę pt. Jestem Polakiem i kocham swój kraj. Przedszkolaki wymalowały następujące miejsca:

 • Agata Muras ( grupa D) – I miejsce, Jestem Polakiem i kocham swój kraj,
 • Krzysztof Wołowik ( grupa C) – II miejsce, Polska mój Dom,
 • Aleksandra Koczy ( grupa C) II miejsce, Polska mój Dom,
 • Wiktoria Bartecka ( grupa D) – II miejsce, Jestem Polakiem i kocham swój kraj,
 • Adam Obara ( grupa D) – III miejsce, Święto Pracy,
 • Zofia Walas ( grupa A) – III miejsce, Orzeł,
 • Weronika Szymala ( grupa B) – III miejsce, Orzeł Biały,
 • Mateusz Faryna ( grupa D) – wyróżnienie, Święto Pracy,
 • Oliwia Sobkowiak ( grupa D)wyróżnienie, Święto Pracy,
 • Witold Wyrobek ( grupa D) – wyróżnienie, Święto Flagi,
 • Julia Żur ( grupa D) wyróżnienie, Święto Flagi.

Celem konkursu było pokazanie postawy patriotycznej w różnych sytuacjach; w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami i na wakacjach. Prace plastyczne mogły również nawiązywać do świąt przypadających w maju (Święto Pracy, Dzień Flagi, Konstytucja 3 maja, III Powstanie Śląskie, przyłączenie Żor do Polski itp.) Jury oceniało prace w 3 kategoriach wiekowych: przedszkolaki, klasy I – III, klasy IV – VI, biorąc pod uwagę: pomysłowość, atrakcyjność plastyczną pracy oraz staranność wykonania.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Warsztaty dla rodziców

27.04.2017 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach odbędą się Warsztaty dla rodziców dzieci szkoły i przedszkola na temat „Komunikacja interpersonalna”, które poprowadzą zatrudnieni w placówce specjaliści. Będzie również możliwość skorzystania z konsultacji na tematy interesujące Rodziców.

Serdecznie zapraszamy

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Prezent od Rzecznika Praw Dziecka

 

Nasza placówka otrzymała od Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka Wyróżnienie za szczególne zaangażowanie podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2016. Za te działania Rzecznik Praw Dziecka podarował nam Kodeks Praw Dziecka, plakaty z kampanii społecznej przeciwko przemocy wobec dzieci, które zostały zawieszone na terenie placówki oraz gazetce Samorządu Uczniowskiego, książki o prawach dziecka, audiobooka i film edukacyjny, które można wypożyczyć w bibliotece szkolnej oraz zegar. Koordynatorem działań na terenie szkoły była p. Natalia Płonka.

 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

XII Festiwal Literackiej Twórczości Uczniowskiej

 

W tegorocznym XII Festiwalu Literackiej Twórczości Uczniowskiej wzięło udział 11 szkół. Na konkurs wpłynęło 49 prac w formie książeczek. Najwięcej było opowiadań. Nasza uczennica Karolina Maryńczak ( klasa II b) zdobyła I wyróżnienie, książka, którą napisała nosi tytuł „Poszukiwania Wiosny”. Gościem specjalnym festiwalu był Michał Rusinek – literaturoznawca, pisarz, tłumacz, sekretarz Wisławy Szymborskiej, który opowiedział o pracy twórczej nad książką.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Majowe święta w piosence patriotycznej

 

24.04.2017 r. Zofia Łukaszczyk, Zuzanna Godziek, Nadia Grzela, Lilianna Wróblewska, Anna Gaszka, Estera Mika z grupy Krasnoludków, wzięły udział w konkursie pod hasłem Majowe święta w piosence patriotycznej w ramach projektu Patriotyzm na co dzień i od święta. W kategorii zespół wyśpiewały III miejsce, wykonując utwór Adrianny Anny Miś ,, Flaga biało – czerwona”. Konkurs zorganizowany został przez Muzeum Miejskie w Żorach. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu do występu. Szczególne podziękowania kierujemy do Babci Zosi Łukaszczyk, która uszyła piękne spódniczki oraz kokardki, w których wystąpiły dziewczynki.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny „Omnibus”

 

5.04.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Humanistycznym „Omnibus” przygotowanym przez organizację Łowców Talentów JERSZ. W konkursie wzięło udział 503 uczniów z województwa śląskiego. Wyróżnienia za dobry wynik otrzymali uczniowie klasy IV: Mateusz Jarosz (25 miejsce w województwie) oraz Hanna Komorowska (40 miejsce w województwie). Natomiast Simona Komosińska uzyskała najlepszy wynik w klasach piątych (99 miejsce w województwie). Gratulujemy!

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Miejski Konkurs ,, Od Regionalizmu do Unii Europejskiej”

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Żorach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach oraz Doradca metodyczny zapraszają 2 – osobowe drużyny 5,6 – latków z żorskich przedszkoli do udziału w Miejskim Konkursie ,, Od Regionalizmu do Unii Europejskiej”. Konkurs odbędzie się 11 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 9.30 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do ZSP Nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach na kartach zgłoszeniowych ( e – mail: j.mackiewicz@onet.pl lub marcelinabrn@gmail.com ) do 24 kwietnia 2017 roku. Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia w: Regulamin Miejskiego Konkursu Od Regionalizmu do Unii Europejskiej

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

VII Miejski Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny „Przyjaciel Natury”

 

20.04.2017 r. w naszej placówce odbył się VII Miejski Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny pt. Przyjaciel Natury. Celem konkursu było m.in. rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie związków przyczynowo – skutkowych zachodzących w procesach przyrodniczych oraz integracja dzieci z różnych przedszkoli.
W tym roku tematem przewodnim konkursu było powietrze jako środowisko życia i miejsce różnorodnych zjawisk przyrodniczych. Zadania konkursowe utrwalały wiedzę na temat: ptaków i owadów,  pór roku i właściwego zachowania w lesie. W konkursie udział wzięło dziesięć drużyn z żorskich przedszkoli: Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 7, Przedszkole nr 13, Przedszkole nr 16 (dwie drużyny), Przedszkole nr 17, Przedszkole nr 23 (dwie drużyny), Niepubliczne Przedszkole Wesołe Krasnoludki oraz Przedszkole nr 12. Naszą placówkę reprezentowali: Antoni Waleczek oraz Samuel Suchoński ( grupa D), zajmując I miejsce. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której weszły następujące osoby: Podinspektor Wydziału Edukacji UM Żory – p. Aleksandra Okoń – Pacler, Inspektor Wydziału Inżynierii Środowiska – p. Bożena Puskarczyk, Leśniczy Leśnictwa Żory – p. Adam Ługowy, Prezes Koła Pszczelarzy w Jastrzębiu Zdroju – p. Józef Polnik oraz Doradca Metodyczny – p. Urszula Niechoj.
Duże zainteresowanie wśród dzieci, ale także dorosłych wzbudziła obecność p. Józefa Polnika, który z pasją opowiadał o pszczołach, ich życiu, znaczeniu w środowisku przyrodniczym oraz produktach pszczelarskich. Pełna ciekawych informacji opowieść o życiu pszczół zakończyła się degustacją miodu.
Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Lasy Państwowe w Katowicach. Nadleśnictwo Rybnik, Doradcę Metodycznego oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5. Wszystkim uczestnikom, opiekunom serdecznie gratulujemy oraz dziękujemy za udział i przygotowanie merytoryczne. Wiedza przedszkolaków z roku na rok jest coraz większa. Dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji konkursu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

X Jubileuszowy Miejski Konkurs Gwary Śląskiej

 

W środę, 5 kwietnia 2017 r., przedszkolaki z grupy „Kotków” reprezentowały naszą placówkę w X Jubileuszowym Miejskim Konkursie Gwary Śląskiej w ZSP nr 8 w Żorach – Rogoźnej. W kategorii zespół odegrali scenkę pt.: „Upapraniec, zajmując II miejsce. W przedstawieniu wystąpili: Ojciec – Filip Cwajkowski, Matka – Emilia Dyrna, Upapraniec – Tola PodwikaUczestnikom „godania” gratulujemy! Dziękujemy Rodzicom małych aktorów za okazaną pomoc w przygotowaniu do konkursu.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Konkurs „Poezji, prozy patriotycznej i żołnierskiej”

12 kwietnia 2017 r. odbył się konkurs Poezji, prozy patriotycznej i żołnierskiej, który jest częścią projektu PATRIOTYZM NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA. W konkursie wzięły udział dzieci przedszkolne oraz szkół podstawowych klas I – III. Naszą placówkę reprezentowały: Kinga Lajdamik ( grupa C) recytując utwór Władysława Bełzy „Modlitwa polskiego dziecięcia”, Justyna Szelka ( klasa III a ) – Joanny Białobrzeskiej „Moja mała Ojczyzna” oraz Martyna Hanusek ( klasa III b) – Antoniego Słonimskiego „Polska”. Wszystkie uczestniczki zajęły III miejsca. Konkurs zorganizowany został przez Muzeum Miejskie w Żorach. Serdecznie gratulujemy.

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do żorskiego publicznego przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie do 11 kwietnia 2017 r. ( art. 153 ust. 2
  Dz. U. 2017 poz. 59)

 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w przedszkolu ( art. 153 ust. 1 Dz. U. 2017 poz. 59). Witryna naborowa dla rodziców będzie dostępna od 18 kwietnia 2017 r. od godz. 8:00 do 28 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00 pod adresem: www.zory.przedszkola.vnabor.pl gdzie można pobrać wniosek i zapoznać się z ofertą przedszkoli.

 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się tzw. kryteria ustawowe ( art. 13 ust. 2 Dz. U. 2017 poz. 59):

Czytaj dalej …