E-dziennik

Dziennik elektroniczny w Szkole Podstawowej nr 5 w Żorach: E-dziennik

1. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie loginu i hasła.

Generuje je system. Rodzice otrzymują „listy powitalne” od firmy Librus wraz z loginem i hasłem, co potwierdzają podpisem.

W kolejnym roku szkolnym na pierwszym spotkaniu z rodzicami uczniów klas 1, rodzice otrzymują wydruki z loginem i hasłem dla rodziców, a także hasło i login ucznia (login ucznia tworzą te same cyfry, co rodzica plus literka „u”).

Rodzice dzieci, które w ubiegłym roku nie uczęszczały do naszej szkoły otrzymują hasła i loginy po 1 września danego roku szkolnego. Odebranie hasła i loginu rodzic potwierdza podpisem.

2. Pierwsze logowanie:

Należy otworzyć stronę https://portal.librus.pl (preferowana przeglądarka to Mozilla). Po prawej stronie, w górnym rogu znajduje się obszar logowania.

Należy wybrać opcje „Rodzic lub uczeń”. Po wykonaniu tej czynności rodzic lub uczeń może logować się na dwa sposoby.

Wariant pierwszy.

Należy skorzystać z przycisku LIBRUS Synergia (fioletowy) i wybrać opcje Zaloguj. Pojawi się obszar logowania, gdzie należy wpisać login i hasło.

W czasie pierwszego logowania wykorzystuje się hasło i login uzyskane w szkole. Po tym logowaniu należy zmienić hasło (co najmniej 8 znaków, w tym 1 duża i 1 mała litera, 1 cyfra, powinno się unikać znaków specjalnych typu .,?!) i zaakceptować regulamin.

Ważne – zalecane jest podanie adresu e-mail w celu odzyskania dostępu do serwisu w przypadku utraty hasła.

Rodzic po zalogowaniu się ma do dyspozycji dwa widoki menu:

  • Okrągłe ikony – tu znajdują się: Oceny, Frekwencja, Wiadomości, Ogłoszenia, Zadania domowe.

  • Lista rozwijana na czarnym pasku – tu znajdują się: Organizacja, Uczeń, Ankiety, Ustawienia, Pomoc, Wyloguj.

Wariant drugi

Wykorzystujemy do logowania funkcję „Przeglądaj wygodnie”.

Przy pierwszym korzystaniu z tej opcji należy dokonać rejestracji „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Do rejestracji należy wykorzystać swój adres mailowy, na które zostanie przez system wysłany link aktywacyjny oraz otrzymane w szkole hasło i login. Uczniowie muszą podać przy rejestracji adres mailowy rodzica, celem wyrażenia przez rodzica zgody na korzystanie z serwisu przez ich dziecko.

Kolejne korzystanie z serwisu będzie możliwie dzięki wykorzystaniu funkcji „Zaloguj się z KONTEM Librus” przy wykorzystaniu podanego przy rejestracji adresu mailowego i ustalonego przez użytkownika podczas rejestracji hasła.

Rodzic po zalogowaniu się może przeglądać plan lekcji, oceny, nieobecności, wiadomości, zadania domowe, zdarzenia (informacje o zapowiedzianych sprawdzianach), ogłoszenia.

3. W przypadku utraty hasła/loginu rodzic oraz uczeń mogą zgłosić ten fakt administratorowi, sekretarzowi szkoły lub wychowawcy. Szkolny administrator generuje nowe hasło, które rodzic odbiera osobiście w sekretariacie.