Współpraca


Współpraca z zagranicą

Akcja 1 % – rok 2016 rozpoczęta

Prosimy o pomoc. Rodzice uczniów SP i wychowanków przedszkola oraz wszyscy przyjaciele naszego Zespołu, właściciele firm, sąsiedzi mogą nas wspomóc. Wystarczy, że postanowicie Państwo przekazać nam 1 % swojego podatku. Nie trzeba nic wpłacać, chodzić na pocztę czy do banku.

Jeśli w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2015, wpiszecie nazwę organizacji pożytku publicznego: STOWARZYSZENIE RODZICÓW NA RZECZ POMOCY SZKOŁOM „PRZYJAZNA SZKOŁA”, podając numer KRS 0000031762, a w informacjach uzupełniających wpiszecie nazwę: Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach oraz nasz numer 500000045833, przekażecie nam ważne dla nas środki finansowe, które będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu.

  

Współpraca z zagranicą

Koszarzyska (cz. Košařiska )

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach współpracuje z podobnym sobie Zespołem w Koszarzyskach. Współpraca rozpoczęła się z inicjatywy dyrekcji i p. Beaty Kaczorowskiej – Mucha. Polega ona na realizowaniu bieżących pomysłów nauczycieli i wychowanków z obu krajów.

Rok szkolny 2013/ 2014

Wizyta dyrekcji, nauczycieli i wychowanków z Czech z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz obchodów 210 lat udokumentowanego istnienia szkolnictwa w Baranowicach. Z tej okazji Goście uczestniczyli w akademii, którą uświetnili swoimi występami, zwiedzali naszą placówkę, miasto oraz bawili się w Parku Cegielnia.

Realizacja projektu – pomysł placówki z Czech realizowany w ramach realizacji priorytetu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą – Bajka uczy, bajka bawi. Projekt polegał na napisaniu bajki oraz narysowaniu ilustracji. W wyniku podjętych działań powstała bajka Wilk i owca oraz Bajka piracka. Dzieci z Czech napisały pierwszy rozdział Bajki pirackiej. Uczniowie klasy VI dopisali dwie wersje jej zakończenia. Jedna wersja to pomysł grupowy, a drugą napisała samodzielnie Oliwia Bednarz. Powstały również ilustracje stworzone przez uczniów i wychowanków przedszkola. Prace dzieci zostały opublikowane w pisemkach szkolnych. Uczniowie i wychowankowie otrzymali upominki. W ramach projektu dzieci przedszkolne z dwóch naistarszych grup przygotowały również przedstawienie na podstawie tekstu Wiery Badalskiej Ballada o uprzejmym rycerzu.

Rok szkolny 2012/ 2013

Wyjazd dzieci przedszkolnych do Koszarzysk W trakcie pobytu w Czechach przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, oklaskiwały występy koleżanek i kolegów z Czech oraz zwiedziły budynek szkolny. Zaplanowana wycieczka po najbliższej okolicy nie doszła do skutku ze względu na padający deszcz.

Koszarzyska (cz. Košařiska ) – wieś gminna na Śląsku Cieszyńskim w Czechach w kraju morawsko-śląskim (powiat Frydek-Mistek). Położona jest w Beskidzie Śląsko-Morawskim, nad potokiem Kopytná. Nazwa pochodzi z języka wołoskiego. Na Podhalu i w Beskidach polskich koszar oznacza „przenośną zagrodę dla owiec”. Gminę zamieszkuje 387 mieszkańców (2006), z czego około 40% stanowi ludność narodowości polskiej. Szkoła Podstawowa powstała w 1828 roku. Do roku 2003 funkcjonowała jako samodzielna placówka. Od roku 2003 szkoła z polskim językiem nauczania połączyła się z czeską placówką i przedszkolem.

Burkina Faso – Pobé Mengao

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach współpracuje ze szkołami w Pobé Mengao od 2008 roku. Współpraca rozpoczęła się z inicjatywy dyrekcji Zespołu i dyrektora Muzeum Miejskiemu w Żorach. Kontakty z uczniami są możliwe dzięki współpracy z Muzeum Miejskim w Żorach, a przede wszystkim z dr Lucjanem Buchalikiem, który przy okazji swoich wyjazdów do Afryki dostarcza dzieciom z Burkina Faso skromne paczki z piłkami oraz strojami do piłki nożnej dla chłopców oraz różnymi ozdobami dla dziewcząt.

Burkina Faso – „kraj prawych ludzi” (dawniej Górna Wolta) – państwo w Afryce bez dostępu do morza. Dawna kolonia francuska, uzyskała niepodległość w 1960 roku. Stolicą kraju jest Wagadugu (Ouagadougou), nazywane przez Burkińczyków Ouaga. Naturalną szatą roślinną państwa jest sawanna. Na północy rozciąga się sawanna sucha z niskimi akacjami i kolczastymi krzewami. Często spotykanymi tu przedstawicielami świata zwierząt są żyrafy, słonie, lwy, zebry i sępy. Burkina Faso to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie, gdzie poziom edukacji jest niezwykle niski. Niemal połowa jego mieszkańców żyje w rodzinach, gdzie nikt z domowników nie posiada nawet podstawowego wykształcenia, a więcej niż dwóch na trzech z nich nie potrafi czytać. Gmina Pobe Mengao pozbawiona jest jakiejkolwiek pomocy medycznej, a mieszkańcy nie posiadają wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Północna część kraju (położona w strefie Sahelu) to najuboższa część Burkina Faso. Na terenie miejscowości Pobe Mengao funkcjonują 3 szkoły podstawowe: „A”, „B” i „C”. Do 2011 r. tylko szkoły „A” i „B” posiadały właściwe warunki do prowadzenia zajęć lekcyjnych (budynki murowane), natomiast dzieci ze szkoły „C” uczyły się pod gołym niebem lub pod wykonanymi z trzciny wiatami. Brak stałej siedziby powodował także, że szkoła „C” liczyła zaledwie 55 uczniów (pozostałe dwie szkoły liczą odpowiednio po 500 i 150 uczniów). Dzięki środkom Ministra Spraw Zagranicznych, w ramach konkursu „Polska Pomoc 2011″ – wniosek projektowy nr 37/2011, szkoła „C” również zyskała odpowiednie warunki do nauki.

Patrz: 20 minutowy reportaż telewizyjny pt. ” Burkina Faso – dać nadzieję”. Jego emisja miała miejsce 13 września 2011 roku w programie 2 TVP (powtórka 15 września 2011r. w TVP Polonia).

Współpraca z zagranicą
  

Francja

W roku szkolnym 2015/ 2016 podjęto współpracę ze szkołą w Montceau Les Mines we Francji. W grudniu wymieniliśmy się kartkami bożonarodzeniowymi wykonanymi przez dzieci, a także prezentacjami multimedialnymi (zdjęcia i filmy przedstawiające grupy przedszkolne i klasy szkolne).