Projekty

Miasto Żory

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy ze stowarzyszeniami systematycznie bierze udział w realizacji różnych projektów. Dzięki dotacjom UM Żory zorganizowano wiele zajęć pozalekcyjnych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt.
rok 2016 Jak rakieta projekt dotowany przez UM Żory i realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach polega na wykorzystaniu różnych form zajęć: zajęcia sportowe – tenis stołowy i badminton oraz jednorazowe zajęcia z tenisa ziemnego oraz squasha. W czasie zajęć odbywają się spotkania z przedstawicielami  różnych dyscyplin sportowych  i zawodów – ludźmi z pasją.
rok 2015Wystarczy chcieć – projekt dotowany przez UM Żory polega na wykorzystaniu różnych form zajęć: zajęcia sportowe (tenis stołowy, gry i zabawy), zajęcia taneczne, zajęcia szachowe, warsztaty dziennikarskie, w czasie których odbywają się spotkania przeprowadzone przez przedstawicieli różnych zawodów poświęcone rozwijaniu różnorodnych umiejętności. Projekt dotowany przez UM Żory i realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach.
rok szkolny 2011/2012 oraz 2012/2013 – Projekt systemowy o nazwie „Żorska Kraina Edukacji” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2. Polegał na realizacji procesu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III oraz przeprowadzeniu zajęć dodatkowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych, a także dla dzieci ze szczególnymi problemami edukacyjnymi. Nasza placówka była 1 z 11 szkół biorących udział w tym projekcie. Zadanie było realizowane w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013. Udział dzieci w projekcie był bezpłatny. Zakupiono wiele pomocy dydaktycznych, z których obecnie korzystają uczniowie i wychowankowie przedszkola.
rok 2013Piątkowy żaczek – zadanie dotowane przez UM Żory skierowane do dzieci i dorosłych mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zainteresowanie różnymi dziedzinami życia oraz sportem. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach.
rok 2013Aktywna rodzina – zadanie sportowe dotowane przez UM Żory skierowane do dzieci i dorosłych mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zainteresowanie tenisem stołowym oraz sportem. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy z LKS Baranowice.
rok 2011Mała piłka, duża sprawa – zadanie sportowe dotowane przez UM Żory skierowane do dzieci i dorosłych mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zainteresowanie tenisem stołowym oraz sportem. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy z LKS Baranowice.
rok 2011Z Ekologią na Ty projekt dotowany przez UM Żory i realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym w ramach zadań publicznych Urzędu rozwijający zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne.
rok 2011 „Potyczki z Melpomeną- Dzieciaku! Spełnij na scenie swoje marzenie” projekt dotowany przez UM Żory i realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach we współpracy z Żorskim Stowarzyszeniem Edukacyjno-Kulturalnym w ramach zadań publicznych Urzędu mający na celu zainteresowanie dzieci i dorosłych teatrem.
rok 2010Z kroniką szkolną poznaję swój region – tłumaczenie szkolnej kroniki niemieckojęzycznej z XIX wieku – projekt dotowany przez UM Żory i realizowany przez Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne i Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach.
rok 2009Ruch to zdrowie, mały i duży to powie – zadanie sportowe dotowane przez UM Żory i skierowane do dzieci i dorosłych mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego. Projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach.
rok 2009Chcę zostać mistrzem Sportu – cykl zadań dotowany przez UM Żory i realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Progres oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i ich rodzin.
rok 2008 Sportowo w małej i dużej rodzinie – zadanie sportowe dotowane przez UM Żory i skierowane do dzieci oraz dorosłych mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zainteresowanie tenisem stołowym/sportem. Zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach.