Programy

zaWODY dla AFRYKI

W marcu 2018 roku Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach przystąpił do przez projektu edukacyjnego UNICEF „zaWODY dla AFRYKI”, którego koordynatorem jets p. Natalia Płonka.

Celem tego projektu edukacyjnego UNICEF jest:

 1. przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka,

 2. uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony,

 3. kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

W ramach projektu uczniowie naszej szkoły muszą zrealizować 2 h, zajęć dotyczących założeń projektu. Jedna godzina została zrealizowana 28 kwietnia, tj. w sobotę, ( dzień odpracowany za 4 maja).

Organizator ogłosił również konkurs pod hasłem KOW – Kodeks Oszczędzania Wody, którego zasady są dostępne w dzienniku elektronicznym Synergia Librus w zakładce Ogłoszenia. Walczymy o Certyfikat Społecznie Odpowiedzialnej Szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Więcej informacji: https://www.unicef.pl/nmaction/akcja_szkolna/zawodydlaafryki/87

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +

 

Nasza szkoła bierze udział w konkursie Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń + . Działania w ramach konkursu prowadzone są od 15 września 2016 r. do 15 marca 2017 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu. Celem konkursu jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole, jak i poza nią. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmują na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury.

Poniżej zadania konkursu:

 • zorganizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami Straży Pożarnej oraz przeprowadzenie praktycznych zajęć z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • pogadanka z uczniami nt. „Bezpieczeństwo w mojej szkole. Jakie zagrożenia mogą nasz czekać na zajęciach w-f”,
 • Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”,
 • Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży”,
 • działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku,
 • Bądź bezpieczny w sieci” – stworzenie wspólnie z uczniami wytycznych/regulaminu/podpowiedzi jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
 • opracowanie zbioru zasad i reguł, dotyczących zachowań w środowisku szkolnym oraz konsekwencji ich nieprzestrzegania,
 • wspólne przygotowanie przez uczniów i nauczycieli przykładowych programów rówieśniczych, np. pomoc koleżeńska w nauce, rówieśniczy doradcy, czy rówieśniczy mediatorzy itp.,
 • Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”,
 • zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń +”, który w okresie 15.09.2016 r. do 15.12.2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

bezpieczna_plus
Akademia Aquafresh

AKADEMIA AQUAFRESH

Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej z zakresu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. W ramach programu uczymy dzieci dbania o higienę jamy ustnej przez zabawę, ciekawe zajęcia dydaktyczne oraz zwyczaj codziennego mycia zębów w przedszkolu. W nauce prawidłowego mycia zębów pomagają nam dzielne „Pastusie”. W  roku  szkolnym 2016/2017 dzieci uczestniczące w akcji dowiedzą się również, dlaczego cukier jest niezdrowy, jak należy prawidłowo myć rączki i dlaczego jest to tak istotne

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA DZIECI MIASTA ŻORY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

W związku z rozpoczynającym się bezpłatnym programem zdrowotnym ”Profilaktyka próchnicy dla dzieci Miasta Żory” finansowanym przez Urząd Miasta Żory, realizowanym przez lek. stom. Magdalenę Kuźnik w roku szkolnym 2016/2017 obejmującym uczniów klas II i V szkół podstawowych, informujemy, że realizacja programu w 2016 roku polegać będzie na prowadzeniu przez lekarza stomatologa zajęć edukacyjnych na temat choroby próchnicowej, jej powikłań, wpływu na stan zdrowia, utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania profilaktyki fluorkowej w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.
W 2017 roku w terminie od stycznia do czerwca zostaną natomiast przeprowadzone badania przeglądowe jamy ustnej oraz zabiegi lakowania bruzd szóstych zębów u dzieci 8-letnich i zębów siódmych u dzieci 11-letnich. Zabiegi te prowadzone będą w gabinecie stomatologicznym przez lek. stom. Magdalenę Kuźnik mieszczącym się w Szkole Podstawowej nr 15 oraz w gabinecie stomatologicznym na os. 700-lecia PU-15 w budynku Przychodni ESKULAP.

O terminach zabiegów zostaną poinformowani wychowawcy klas podczas początkowych spotkań w szkole z lekarzem. Każdy z uczniów otrzyma pisemną informację dla rodziców o własnym stanie zdrowia jamy ustnej oraz o zaleceniach dotyczących konieczności leczenia zachowawczego, chirurgicznego lub ortodontycznego w ramach NFZ.
Dla każdego wychowawcy klas zostaną przygotowane deklaracje w celu uzyskania zgody od rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka na wykonanie badania przeglądowego jamy ustnej i lakowania bruzd zębów.

Program profilaktyki - próchnica
Dwujęzyczne dzieci

„DWUJĘZYCZNE DZIECI”

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

MISJA:
Powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego od urodzenia – tak w domu, jak i żłobku czy przedszkolu. Innymi słowy z powszechną dwujęzycznością wiąże się prawdziwa zmiana standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.
KORZYŚCI:
Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.
METODA:
Program Powszechnej Dwujęzyczności wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowychWszystko zostało metodycznie zaplanowane od urodzenia aż do szóstego roku życia. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 0-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań.
AUTOR:
Autorką tej opisanej powyżej koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która od kilkunastu lat tworzy materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych.
Baby Beetles
Ten kurs jest z założenia pierwszym etapem na drodze ku dwujęzycznej przyszłości. Adresowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku od 0 do 4. roku życia, ale oczywiście mogą korzystać z niego także dzieci starsze, o ile wcześniej nie miały kontaktu z angielskim i używane tam formy językowe nie będą dla nich zbyt proste. Bohaterami są sympatyczne żuczki i ich melodyjne piosenki. Dzięki nim dziecko poznaje ponad 160 angielskich słów i zwrotów. Seria składa się z 4 książek, kolorowanek, 4 płyt DVD i 4 płyt CD, których dziecko może słuchać od pierwszych chwil życia, tzn. zanim zacznie cokolwiek oglądać.

Realizacja w przedszkolu:
W naszym przedszkolu realizowany jest kurs Baby Beatles w grupie A i B. Prowadzą go Marcelina Przesdzink, Beata Kaczorowska – Mucha oraz Joanna Maćkiewicz.

źródło: dwujezycznedzieci.pl

„DZIECKO W SIECI”

Dziecko w Sieci” to projekt realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje we współpracy z Fundacją Orange i stanowi element programu Safer Internet w Polsce. Platforma e ‑ learning zawiera kursy z zakresu bezpieczeństwa dzieci online. W szkole realizujemy program na zajęciach komputerowych we wszystkich klasach.

Dzieci w sieci

Szkoła Odkrywców Talentów

„SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW”

Tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” to prestiżowy tytuł, który jest przyznawany szkołom, które wyróżniają się na tle innych placówek pod względem uzdolnień naukowych, sportowych i artystycznych. Ocenie podlegały osiągnięcia naszych uczniów oraz praca nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia dodatkowe i pomagają uczniom odkrywać ich talenty.

Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” stanowi wyróżnienie dla placówki, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania oraz wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Tytuł ten może być przyznany szkołom i przedszkolom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania. Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.

Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznaje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, a wyróżniona szkoła zostaje umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

Umieszczenie naszej szkoły w 2014 roku na mapie „Szkół Odkrywców Talentów” jest dla nas wielkim wyróżnieniem.

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Ogólnopolski projekt Polskiego Związku Szachowego „EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE” ma na celu zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów, szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowania ważnych cech osobowości: odpowiedzialności, koncentracji, intuicji.
Cel programu jest realizowany poprzez wprowadzenie nauczania gry w szachy jako zajęć obowiązkowych w edukacji wczesnoszkolnej. Tak sformułowana innowacja edukacyjna ma akceptację Ministra Edukacji Narodowej.

Edukacja przez szachy

2015/2016

Edukacja przez Szachy w Szkole” – projektu ciąg dalszy. Nauka gry w szachy tak się spodobała najmłodszym uczniom, że pani dyrektor postanowiła pójść krok dalej i objęła nauką gry w szachy wszystkich uczniów klas młodszych ( klasy I – III). Teraz, podczas królewskiej gry w szachy,  ponad 100 dzieci ćwiczy pamięć, kreatywność i dyscyplinę. Uczniowie pod czujnym okiem swoich pań przygotowują się do Żorskiego Turnieju Małych Arcymistrzów, który zostanie rozegrany na wiosnę 2016 roku.  W tym miejscu warto się również pochwalić naszymi osiągnięciami. 11 grudnia 2015 w ZS nr 8 w Żorach odbyły się Mistrzostwa Żor w Szachach Szkół Podstawowych. W klasyfikacji indywidualnej nasze zawodniczki zdeklasowały przeciwniczki – Anna Lajdamik zajęła I m-ce, a Karolina Kreis – II miejsce. Tym samym zajęły I miejsce jako drużyna i już niebawem będą reprezentować naszą szkołę w turnieju powiatowym.

2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole. Przystąpienie do projektu oznaczało, że nauką gry w szachy zostały objęte dwie klasy pierwsze. W klasie I A zajęcia prowadzi pani Sylwia Leszczyńska – Pyrek, a w klasie I B pani Lucyna Mika. W ramach projektu szkoła wzbogaciła się o 15 kompletów szachowych, szachownicę demonstracyjną oraz komplet podręczników. Zajęcia szachowe odbywają się raz w tygodniu  i obejmują wszystkich uczniów danego oddziału. Projekt ten będzie trwał dwa lata. Chyba nikogo nie trzeba  przekonywać, że gra w szachy rozwija u dzieci wyobraźnię przestrzenną. Ale nie tylko. Podczas nauki  tej gry  już najmłodsi uczniowie poznają pojęcia linia pionowa, linia pozioma, linia skośna. Ucząc się ruchów poszczególnych bierek posługują się pojęciami góra, dół, prawo, lewo. Ćwiczą koordynację oko – ręka, która jest bardzo ważna podczas nauki pisania. Uczniowie uczą się myślenia przyczynowo – skutkowego.  Nauka gry w szachy to również turnieje. To lekcja gry fair play, okazja do pierwszych zwycięstw i porażek. Podczas turnieju dzieci uczą się od siebie. W minionym roku uczniowie uczestniczyli w dwóch turniejach:  „Pierwszym Żorskim Turnieju Małych Arcymistrzów”, w którym Hania Kreis zajęła 7 miejsce na 33 uczestników oraz w III Wiosennym Turnieju Szachowym.

2010/2011 – 2013/2014

Uznając umiejętność gry w szachy za bardzo ważną dla rozwoju młodego człowieka, w szkole i przedszkolu zorganizowano kółka szachowe dla chętnych dzieci. Zajęcia prowadziła p. Halina Jamińska, która wspierana przez swojego tatę organizowała w placówce wewnętrzne konkursy szachowe, a także przygotowywała uczniów do udziału w konkursach wewnętrznych. Dzieci doskonaliły swoje umiejętności, wykorzystując zakupione specjalnie dla nich szachy ogrodowe. Dzięki pracy p. Haliny i chęci pomagania młodszym koleżankom w odkrywaniu tajników gry w roku szkolnym 2014/2015 szkoła przystąpiła do udziału w projekcie szachowym.

Problem z głowy

PROBLEM Z GŁOWY

„Problem z głowy”  to pierwszy ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej koncentrujący się na zwalczaniu wszawicy w szkołach podstawowych i w przedszkolach.
Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej „Problem z głowy” powstał, aby przełamać tabu i edukować z zakresu walki z wszawicą. Dzięki uczestnictwu w programie dzieci uczą się jak postępować, gdy „swędzi głowa” oraz jak być tolerancyjnym dla innych dotkniętych tym problemem.

SZKOŁY DLA EKOROZWOJU

Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. [Przysłowia indiańskie]

Szkoły dla Ekorozwoju to jeden z projektów realizowanych przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i Fundusz Partnerstwa. Program Eco-Schools jest projektem globalnym realizowanym od 1994 roku. Uczestniczą w nim szkoły z Europy Zachodniej, Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Oceanii.

Szkoły dla ekorozwoju

Eco-Schools  jest programem polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i
surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako
jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

Program Szkoły dla Ekorozwoju jest zaadresowany do szkół i lokalnych społeczności. Włącza do działań młodzież, nauczycieli, rodziców, organizacje, władze lokalne, by każdy
mógł się przyczynić do kształtowania przyjaznego środowiska przyrodniczego.

Najważniejsze eko-certyfikaty dla szkół:

I stopnia – Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej

II stopnia – Zielona Flaga

Mleko w szkole

MLEKO W SZKOLE

Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.

OWOCE I WARZYWA W SZKOLE

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W roku szkolnym 2015/2016 w Polsce program skierowany jest do dzieci klas I-III. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).
Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.
Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.
Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe – dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.

Owoce i warzywa w szkole

Łowimy Talenty

ŁOWIMY TALENTY

Inicjatywa Łowimy Talenty jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień i talentów uczniów oraz kształtowania ich kompetencji osobistych. Celem programu jest promocja talentów, integracja zdolnej młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań poprzez intelektualne i twórcze współzawodnictwo. Cel ten jest osiągany dzięki realizacji konkursów edukacyjnych oraz Wakacyjnych Obozów Talentów. Program Łowimy Talenty powstał z myślą m. in. o uczniach szkół podstawowych (klasy od 2 do 6) z terenu całej Polski. Jest dedykowany nauczycielom matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i przedmiotów twórczych. Dla uczestników udział w programie stanowi okazję do zdobycia dodatkowych punktów w staraniach o przyznanie stypendiów, zdobycia wartościowych nagród, rozwoju kompetencji osobistych oraz ułatwia osiąganie lepszych ocen w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.
Informacje o osiągnięciach laureatów są publikowane w rankingach na stronie www.jersz.pl.

Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” stanowi wyróżnienie dla placówki, która w istotny sposób przyczynia się do odkrywania oraz wspierania zainteresowań i uzdolnień dzieci. Tytuł ten może być przyznany szkołom i przedszkolom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania. Praca nauczycieli może dotyczyć wspierania różnorodnych uzdolnień dzieci i młodzieży: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich.
Tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznaje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, a wyróżniona szkoła zostaje umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół, na STRONIE

Czyste powietrze wokół nas

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze wokół Nas”
Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed kontaktem z dymem tytoniowym oraz wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Adresowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, z udziałem rodziców i opiekunów.

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

Program profilaktyki antytytoniowej „Nie pal przy mnie proszę” przeznaczony jest dla dzieci  w I – III klasach szkół podstawowych. Program ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą.

Stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym.

Nie pal przy mnie proszę
Znajdź właściwe rozwiązanie

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstwa Palenia Tytoniu. Cel główny programu to zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum poprzez: zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, czynnego i biernego palenia tytoniu, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich oraz unikania zachowań ryzykownych dla zdrowia.

TRZYMAJ FORMĘ !

Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj formę!” promuje zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorami programu są : Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  Instytut Żywności i Żywienia.

Głównym celem programu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie poprzez edukację w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży, a zwłaszcza promocję zasad aktywnego stylu życia  i zbilansowanej diety.

Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ostatnich klas ( V i VI ) szkół podstawowych i ich rodziców.

Trzymaj formę!

Akademia zdrowego przedszkolaka

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

Akademia Zdrowego Przedszkolaka powstała w 2010 roku. Celem nadrzędnym działalności Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin. W związku z narastającym problemem otyłości u dzieci dzieli się z rodzicami i nauczycielami wiedzą i doświadczeniem w zakresie zasad prawidłowego żywienia, aktywnego wypoczynku oraz umiejętności budowania trwałych, pozytywnych relacji w rodzinie.

MAMO, TATO, WOLĘ WODĘ!

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka. Naszym celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. Staramy się bawić i zaciekawiać dzieci, a nauczycieli inspirować oraz zachęcać do indywidualnego podejścia do realizowanych zajęć.

Mamo! Tato! Wolę wodę!

Akademia Bezpiecznego Puchatka

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program o tematyce bezpieczeństwa skierowany do I klas szkół podstawowych w całej Polsce. Organizowany jest przez markę Puchatek, we współpracy z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty. Celem akcji jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole oraz wspieranie ich rozwoju. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” została rozbudowana o materiały związane z przydatną dla maluchów tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności.

PROJEKT SIECIAKI.pl

Projekt Sieciaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje oraz Fundacji Orange na rosnące zainteresowanie najmłodszych internautów serwisami społecznościowymi. W portalu uwzględniono aktualne trendy i zjawiska związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci, zastosowano również najnowsze rozwiązania techniczne. Serwis www.sieciaki.pl opiera się na przygodach postaci Sieciaków, czyli dzieci posiadających specjalne zdolności i wykorzystujących je w walce z internetowymi zagrożeniami. Sieciaki. czyli Ajpi, Netka, Spociak i Kompel, potrafią bezpiecznie i umiejętnie korzystać z sieci. Aby pomóc Sieciakom, Sztuczna Inteligencja stworzyła robota NetRobiego. Ta postać opiekuje się zespołem Sieciaków, a pozostałym użytkownikom Internetu radzi, jak uniknąć internetowych zagrożeń.

sieciaki.pl

ZSEE

KAŻDY UCZEŃ WIE, CO ROBIĆ Z ZSEE

Od października 2005 roku obowiązuje w Polsce nowa ustawa o ZSEE, która za wyrzucanie elektrośmieci do zwykłych kontenerów lub porzucanie ich przy altanach śmieciowych przewiduje wysokie kary. Wiedza Polaków, jak należy prawidłowo postępować z ZSEE, jest niepokojąco niska, dlatego ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego jako jedyna prowadzi w Polsce szerokie działania edukacyjne. Jedną z jej inicjatyw stanowi program dla szkół podstawowych. Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia jest Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, patronat zaś sprawuje Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami.

KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych, np. uprawianie ogródków, organizowanie przyrodniczych wycieczek oraz ekologicznych akcji z okazji Dnia Marchewki, Pierwszego Dnia Wiosny, konkursów plastycznych oraz przedstawień dla rodziców i wiele innych ekologicznych działań.

Kubusiowi przyjaciele natury

Cała polska czyta dzieciom

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM

„CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA”, „CZYTAJĄCE SZKOŁY”

Akcja organizowana przez Fundację ABCXXI mająca na celu rozpropagowanie czytelnictwa wśród małych dzieci i ich rodziców – zachęca rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom oraz przypomina o potrzebie kontrolowania ilości i jakości programów telewizyjnych oraz gier komputerowych.

DOKARMIAMY ZWIERZĘTA

Akcja jesienna polegająca na zbiórce kasztanów i żołędzi – zapasów dla zwierząt na okres zimy. Każdego roku odbywa się uroczyste jej podsumowanie organizowane przez Nadleśnictwo Rybnik połączone z nagrodami, posiłkiem i ogniskiem dla uczestników akcji.

Dokarmiamy zwięrzęta
DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY

Cele projektu to poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat oraz wzrost świadomości dzieci i rodziców, a także utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej.
By osiągnąć zamierzone cele, w ramach akcji podjęto odpowiednie działania promocyjne skierowane do dzieci w wieku 3-5 lat, rodziców, nauczycieli. Należą do nich m. in.:
– strona internetowa z forum ( eksperci udzielać będą odpowiedzi na pytania), plakaty informacyjne, emisje spotów telewizyjnych, konferencje,
– bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne – szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców realizowane przez edukatorów, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów, rozprowadzenie filmu edukacyjnego,
– wsparcie rodziców dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych, rozpowszechnienie ulotek, maskotek, pakietów edukacyjnych, objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli.

„OIE KURSOR”

Ogólnopolska Inicjatywa Edukacyjna KURSOR to projekt edukacyjny realizowany przez NASK oraz Fundację Nauka i Wiedza. OIE KURSOR dotyczy zagadnień związanych z bezpiecznym i świadomym korzystaniem z nowych technologii. Zajęcia dla uczniów są prowadzone w ramach zajęć komputerowych, podnoszą świadomość na temat zagrożeń, jakie niosą z sobą nowoczesne technologie; pomagają rozwijać u uczniów świadomość w zakresie bezpiecznego i efektywnego posługiwania się nowymi technologiami. Szkoła może uzyskać certyfikat „WIEMY, JAK! Nowe technologie w szkole”:

OIE KURSOR
Sprzątanie świata

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – uprzątanie śmieci, promocja i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów (Fundacja Nasza Ziemia).

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI TENISA ZIEMNEGO

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach we współpracy z MOSiR Żory od roku szkolnego 2012 / 2013 organizuje zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa ziemnego prowadzone przez trenera Szkoły Tenisa Ziemnego Return w Żorach – p. Janusza Kosmala. Zajęcia mają na celu rozwój sprawności fizycznej dzieci oraz naukę podstaw gry w tenisa ziemnego, a odbywają się w sali gimnastycznej placówki. Uczestniczą w nich chętni uczniowie klas I – III.

Zajęcia ogólnorozwojowe w elementami tenisa ziemnego