Informacje ogólne

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach ma swoją siedzibę w Żorach – Baranowicach przy ulicy Strażackiej 6.Dojazd: Jadąc z Żor do Wisły drogą krajową nr 81, należy za tablicą informacyjną z napisem Baranowice – na wysokości sygnalizacji świetlnej – skręcić w lewo, pod drugi wiadukt kolejowy, na ulicę Pukowca. Następnie, tuż za przystankiem autobusowym i budynkiem Remizy, trzeba skręcić w prawo. Placówka mieści się w obszernym budynku naprzeciwko kościoła.Dojazd z centrum miasta autobusem Komunikacji Miejskiej – linia nr 06.Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Żorach utworzono 1. września 2007 r. na mocy Uchwały Rady Miasta Nr 91/VIII/07. Powstał on z połączenia dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Przedszkola nr 12. W początkach swego istnienia Zespół mieścił się w dwóch odrębnych budynkach: szkoła przy ul. Strażackiej 6, przedszkole przy ul. Pukowca 8. We wrześniu 2009 r., po zakończeniu prac adaptacyjnych w budynku szkolnym, Przedszkole nr 12 zostało przeniesione na ulicę Strażacką 6.Do 2007 r. w budynku przy ul. Strażackiej 6 mieścił się Zespół Szkół nr 3 w Żorach, czyli Szkoła Podstawowa nr 5 oraz III Liceum Profilowane, a wcześniej Liceum Rolnicze w Żorach.W budynku szkolnym mieści się Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach.