Informacje ogólne

Zebranie z rodzicami 03.06.2019 r.

Podsumowanie obserwacji końcowej

 1. Pedagogizacja – wychowawcy:

Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga dla swej efektywności pomocy i wsparcia szeregu instytucji, dlatego też przedszkole może liczyć na wsparcie ze strony: poradni psychologiczno – pedagogicznej, sądu rodzinnego, kuratora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, władz miasta, Pogotowia Ratunkowego, instytucji opieki medycznej.

Procedury bezpieczeństwa w naszej placówce

 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych z dnia 27.03.2018
 • Procedura bezpieczeństwa online z dnia 27.03.2018
 • Regulamin dyżurów nauczycieli z dnia 28.03.2018
 • Procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć pozalekcyjnych z dnia 29.03.2018
 • Procedura Niebieskiej Karty z dnia 29.03.2018
 • Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli z dnia 29.03.2018
 • Polityka bezpieczeństwa z dnia 13.04.2018
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym z dnia 13.04.2018
 • Zestaw regulaminów BHP w ramach działań w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka zawodowego z dnia 27.04.2018
 • Instrukcja bezpieczeństwa ( przechowywanie i wydawanie kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń) z dnia 3.09.2018
 • Regulamin imprezy niemasowej organizowanej przez ZSP 5 z dnia 13.08.2018
 • Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki (wycieczek, wyjazdów, wyjść) z dnia 3.08.2018
 • Regulamin ochrony danych osobowych z dnia 6.07.2018
 • Regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego z dnia 8.03.2019

Przebieg spotkania:

 1. Podsumowanie obserwacji końcowej – wnioski do dalszej pracy.
 2. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
 3. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 – zakończony.
 4. Dyżur przedszkola w sierpniu – lista rezerwowa.
 5. Festyn – podziękowanie za pomoc w organizacji oraz udział.
 6. Przedszkole otwarte do końca czerwca. Prośba o zgłoszeniu dzieci, które wcześniej rozpoczną wakacje, w celu wcześniejszego przygotowania faktur.
 7. 21.06.2019 r. (piątek po Bożym Ciele) – zgłoszenie dzieci, które w tym dniu będą obecne w przedszkolu w celu zaplanowania ilości posiłków.
 8. Termin sierpniowego zebrania z rodzicami zostanie zamieszczony na stronie internetowej placówki.
 9. Termin składania deklaracji do świetlicy: 10.06.2019 r.
 10. W czerwcu nie odbywają się zajęcia alternatywne.
 11. Pożegnanie 6-latków: 13.06.2019 r. godz. 10:00, sala gimnastyczna.
 12. Bezpieczne wakacje – pogadanka.
 13. Karty pracy dla dzieci 5 i 6 -letnich.

Zajęcia alternatywne

Informujemy, że w czerwcu zajęcia alternatywne nie będą realizowane.


Wstępna deklaracja na świetlicę na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej, rozpoczyna się wstępny nabór dzieci na świetlicę na rok szkolny 2019/2020. Deklaracje można pobrać na świetlicy szkolnej, w sekretariacie lub u wychowawcy grupy przedszkolnej (E i D) od dnia 28.05.2019 r. Bardzo proszę, aby deklaracje wróciły do szkoły do 10. czerwca 2019 r. Deklaracje proszę składać u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy/grupy. Uczestnictwo w rekrutacji wstępnej oraz wypełnienie dokumentu w terminie będzie brane pod uwagę w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zajęć świetlicowych.

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30.

W deklaracji wypełniają Państwo następujące informacje:

 • w tabeli kolumnę z napisem „czerwiec” wpisując godziny, w których dziecko będzie uczęszczało na zajęcia świetlicowe;

 • deklaracja musi być podpisana przez obu rodziców;

 • jeżeli uczeń ma samodzielnie wracać do domu na dole pierwszej strony (wykropkowane miejsce) piszą Państwo oświadczenie: „Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu”;

 • listę osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Dziękuję za współpracę.

p. Natalia Płonka


DYŻUR DYREKTORA ODWOŁANY

Dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) dyżur dyrektora i wicedyrektora zostaje odwołany ze względów organizacyjnych.


ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur w czasie wakacji letnich w 2019 r. będą pełnić wyznaczone przedszkola. Zapisy odbywać się będą od 6 maja do 31 maja 2019 r. ( lub do chwili zapełnienia się wolnych miejsc), bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu. Zapisów w Przedszkolu nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach należy dokonać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach od 700 do 1500. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na dyżur jest ograniczona.

Każdy Rodzic/Opiekun dokonuje zapisu swojego dziecka na dyżur w  sekretariacie placówki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY

W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 ROKU

LIPIEC

 • Przedszkole nr 4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302

 • Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363

 • Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635

 • Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109

 • Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

SIERPIEŃ

 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457

 • Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773

 • Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32 43 53 677

 • Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32 43 42 400

 • Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237

 • Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

Przedszkola, które nie pełnią dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny

 2. Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13, Rogoźna


Po akcji protestacyjnej

Informuję, że rozpoczęty 8.04.2019 roku strajk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5  zostaje zawieszony bezterminowo, począwszy od godz. 6.00 dnia 27. kwietnia 2019 r.

Wszystkim Rodzicom ZSP nr 5 w Żorach bardzo dziękuję za cierpliwość i wielką odpowiedzialność.

Dyrektor ZSP nr 5 w Żorach E. Krakowiak


Zajęcia w przedszkolu

Informuję, że Przedszkole nr 12 w Żorach rozpoczyna pracę po akcji protestacyjnej w poniedziałek 29. kwietnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.  W tygodniu od 29.04.2019 do 3.05.2019 dniami normalnej pracy przedszkola są: poniedziałek, wtorek, czwartek.


Zebranie Rodziców dzieci z grupy D i E

29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci 6-letnich – rocznik 2012 z gr. D, E. Tematem zebrania będzie gotowość dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Opłaty za kwiecień

W związku z organizacją pracy w Zespole Informuję, że faktury za kwiecień 2019 roku dla SP-5 i P-12 wydawane będą od 7 maja ( wtorek) 2019 roku. W związku z tym termin płatności za faktury zostaje wydłużony do 17 maja 2019 roku.


Informacja

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach będzie otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Dnia 15 kwietnia 2019 roku grupa funkcjonuje od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku ( w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.


VIII Miejski Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny

W dniu 4 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się VIII Miejski Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny „Przyjaciel natury”. Do konkursu przystąpiło 7 drużyn dwuosobowych. W tym roku tematyka konkursu skupiona była głównie na ptakach. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyło się spotkanie z Panem Arturem – Podleśniczym z Nadleśnictwa Rybnik, który jest pasjonatem, zajmującym się hodowlą ptaków drapieżnych – sokoła wędrownego i sowy śnieżnej. Dzieci miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy o budowie, życiu i zwyczajach ptaków zamieszkujących Polskę. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę. Jako nagrodę drużynową poszczególne przedszkola otrzymały albumy o zwierzętach.


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też rezygnacji z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez obydwoje rodziców składamy w sekretariacie placówki w dniach od 14 lutego do 21 lutego 2019 r.

WAŻNE!

Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA ( załącznik poniżej) są podstawą do zawarcia umowy. 

W przypadku niedostarczenia w terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzic dziecka będzie musiał wziąć udział w ogólnej rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w dniach od 01. do 15. marca 2019 r.

Deklaracja_kontynuacji_i_rezygnacji


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie  w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2019 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony www.zory.przedszkola.vnabor.pl ( aktywna od 1 marca)

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2019 r. godz. 8:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola:

02.04.2019 r. godz. 8:00 do  08.04.2019 r. godz.15:00

poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez obydwoje rodziców/prawnych opiekunów  i złożenie  w przedszkolu.

Publikacja listy kandydatów przyjętych:   10.04.2019 r. godz. 8:00

WAŻNE !
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola na rok szk. 2019/2020 mają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce!

Zasady rekrutacji do samorzadowych przedszkoli na rok szkolny 2019-2020


Zebranie Rodziców przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 28.01.2019 r.(tj. poniedziałek) o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji półrocznej.

Plan zebrania:

 • spotkanie z wychowawcami grup,
 • spotkanie ze specjalistami– zgodnie z potrzebami.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ 2019 ROKU

LIPIEC

 • Przedszkole nr 4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302
 • Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363
 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13, nr tel. 32 43 58 464
 • Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635
 • Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

SIERPIEŃ

 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457
 • Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773
 • Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32/ 43 53 677
 • Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32/ 43 42 400
 • Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237
 • Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

 

Przedszkola nie pełniące dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny

Źródło: http://www.bip.zory.pl/?a=25185

O terminie zapisów na dyżur wakacyjny zostaną Państwo poinformowani później.

 


Szanowni Państwo!

Informujemy, że Spotkanie z Mikołajem dla dzieci młodszych,

 nieuczęszczających do przedszkola,

 odbędzie się 6. grudnia 2018 r. o godz. 8.50 na terenie przedszkola.

Zainteresowanych rodziców prosimy

o zgłaszanie chęci uczestnictwa w spotkaniu

u wychowawcy  gr. B.

Rodzice zapewniają prezent we własnym zakresie.


Zachęcamy do udziału w 

II PRZEDSZKOLNY KONKURS

„Śpiewamy polskie kolędy”

Regulamin konkursu poniżej:

konkurs Spiewamy polskie koledy


Podsumowanie zbiórki słodyczy w ramach akcji „Dzieci dzieciom na Mikołaja” – Stowarzyszenie „Pomagajmy – Razem Raźniej”

Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i przedszkolnej zebraliśmy bardzo dużo słodyczy w ramach akcji „Dzieci dzieciom na Mikołaja”.

Podsumowanie w liczbach:

 • kalendarze adwentowe – 64 sztuki (w tym 39 szt. szkoła + 25 szt. przedszkole),

 • czekolady – 69 sztuk (w tym 51 szt. szkoła + 18 szt. przedszkole),

 • żelki – 72 paczki (w tym 45 szt. szkoła + 27 szt. przedszkole),

 • lizaki – 161 sztuk (w tym 90 szt. szkoła + 71 szt. przedszkole),

 • batony – 530 sztuk (w tym 412 szt. szkoła + 118 szt. przedszkole).

Ponadto podarowaliście słodycze typu: ciastka, cukierki, draże, gumy, które zostały przekazane na rzecz żorskich rodzin organizowaną przez Stowarzyszenie „Po prostu partner”.

Dzięki sponsorom ofiarowaliśmy dodatkowo 6 pluszowych misiów dla dziewczynek z oddziału onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY UCZNIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM ZA OGROMNE ZAANGAŻOWANIE W AKCJĘ!!!

Podziękowanie Stowarzyszenia dla szkoły znajdziecie pod następującym linkiem:

https://www.facebook.com/pomagajmyrazemrazniej/posts/1846078682157283?__xts__%5B0%5D=68.ARDk3TRcr03mHbxgSgsn-X_cX6steeHq486ldt1x9rl30XbcVUVf4-VJ89Qjgmqy8UNRCiHP7Ob3D-naH7IuZjcdZRxszVhSvJ0pG-sM1KOQKUgth5GQZpuX1uv3h1HTK8hDevsY7zocgoVnWXX8xJblPmtdo1tCJxAYVsAqAbiPMrGX7DJ04-z9rF5ACsz-7RcAR7pYxFNNmLVczEMquCKQNwQH7xvEQb774KGrzFhr5jJIa6RImLTyRPbdcgvY2JZfTnLwmgtCVO5sKnPw-6JHKPS64ztIFwZOgxZA36rTfn96nPnoQgT_3_9Xi4SkjKB27Gqe2LQan_FlE-ipon7BjTs4&__tn__=-UC-R


Zachęcamy do udziału w 

PRZEDSZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM

,, Patriotyzm i niepodległość oczami przedszkolaka”

Regulamin konkursu poniżej:

regulamin konkursu


Warsztaty dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców na warsztaty, które odbędą się 13.11.2018 r. o godz. 16.00 w klasie I ( sala nr 202) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach. Temat spotkania: Trudności uczniów w zakresie motoryki małej. Celem warsztatów będzie przedstawienie najczęstszych problemów uczniów w zakresie motoryki małej oraz prezentacja ćwiczeń wpływających na rozwój motoryki małej u dzieci. Warsztaty poprowadzą specjaliści ZSP nr 5 w Żorach p. Natalia Płonka ( pedagog) oraz p. Patrycja Główczyńska ( logopeda). 


Zebranie Rodziców przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 29.10.2018 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji, diagnozy wstępnej. 

Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,

 • spotkanie z wychowawcami grup,

 • spotkanie z  logopedą – zgodnie z potrzebami.