Przedszkole grupa E

Nazwa grupy:

Biedronki

Wychowawcy: mgr Marcelina Przesdzink mgr Martyna Samol
Dyżur wychowawców:
Religia: mgr Lucyna Mika poniedziałek, piątek

13.00 – 13.30

 


Zebranie z rodzicami 03.06.2019 r.

Podsumowanie obserwacji końcowej

 1. Pedagogizacja – wychowawcy:

Zapewnienie bezpieczeństwa wymaga dla swej efektywności pomocy i wsparcia szeregu instytucji, dlatego też przedszkole może liczyć na wsparcie ze strony: poradni psychologiczno – pedagogicznej, sądu rodzinnego, kuratora, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Miejskiej Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, władz miasta, Pogotowia Ratunkowego, instytucji opieki medycznej.

Procedury bezpieczeństwa w naszej placówce

 • Procedury postępowania w sytuacjach trudnych i kryzysowych z dnia 27.03.2018
 • Procedura bezpieczeństwa online z dnia 27.03.2018
 • Regulamin dyżurów nauczycieli z dnia 28.03.2018
 • Procedury organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć pozalekcyjnych z dnia 29.03.2018
 • Procedura Niebieskiej Karty z dnia 29.03.2018
 • Procedura organizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli z dnia 29.03.2018
 • Polityka bezpieczeństwa z dnia 13.04.2018
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym z dnia 13.04.2018
 • Zestaw regulaminów BHP w ramach działań w zakresie zwalczania wypadków, chorób zawodowych, ryzyka zawodowego z dnia 27.04.2018
 • Instrukcja bezpieczeństwa ( przechowywanie i wydawanie kluczy oraz zabezpieczenia pomieszczeń) z dnia 3.09.2018
 • Regulamin imprezy niemasowej organizowanej przez ZSP 5 z dnia 13.08.2018
 • Regulamin organizowania krajoznawstwa i turystyki (wycieczek, wyjazdów, wyjść) z dnia 3.08.2018
 • Regulamin ochrony danych osobowych z dnia 6.07.2018
 • Regulamin użytkowania monitoringu wizyjnego z dnia 8.03.2019

Przebieg spotkania:

 1. Podsumowanie obserwacji końcowej – wnioski do dalszej pracy.
 2. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna.
 3. Nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 – zakończony.
 4. Dyżur przedszkola w sierpniu – lista rezerwowa.
 5. Festyn – podziękowanie za pomoc w organizacji oraz udział.
 6. Przedszkole otwarte do końca czerwca. Prośba o zgłoszeniu dzieci, które wcześniej rozpoczną wakacje, w celu wcześniejszego przygotowania faktur.
 7. 21.06.2019 r. (piątek po Bożym Ciele) – zgłoszenie dzieci, które w tym dniu będą obecne w przedszkolu w celu zaplanowania ilości posiłków.
 8. Termin sierpniowego zebrania z rodzicami zostanie zamieszczony na stronie internetowej placówki.
 9. Termin składania deklaracji do świetlicy: 10.06.2019 r.
 10. W czerwcu nie odbywają się zajęcia alternatywne.
 11. Pożegnanie 6-latków: 13.06.2019 r. godz. 10:00, sala gimnastyczna.
 12. Bezpieczne wakacje – pogadanka.
 13. Karty pracy dla dzieci 5 i 6 -letnich.

MAJ – ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I krąg tematyczny: ,,Nasze ulubione książki”

Oczekiwane osiągnięcia dziecka; dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa uczucia, jakie towarzyszą dziecku w kontakcie z literaturą,
 • wczuwa się w emocje i uczucia bohaterów literackich,
 • wyraża swoje emocje podczas oglądania i czytania książek,
 • jest świadome, iż obcowanie ze sztuką – literaturą jest wartościowe i może sprawiać przyjemność, wywoływać radość oraz inne emocje,
 • wykazuje zainteresowania czytelnicze,
 • dodaje i odejmuje na konkretach w dostępnym zakresie,
 • wie, że dym papierosowy jest szkodliwy (Program ,,Czyste powietrze wokół nas”),
 • rozpoznaje rodziny instrumentów: klawiszowych, smyczkowych i dętych,
 • reaguje na polecenia w j.angielskim.

II krąg tematyczny: ,,Zawody naszych rodziców”

Oczekiwane osiągnięcia dziecka; dziecko:

 • zna zapis graficzny trójkąta,
 • ma świadomość relacji z innymi ludźmi,
 • potrafi ocenić swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych,
 • potrafi zorganizować sobie czas przeznaczony na swobodną zabawę zgodnie z zainteresowaniami,
 • zna role społeczne osób różnych zawodów,
 • organizuje zabawy z podziałem na role,
 • wypowiada się na temat wybranego przez siebie zawodu,
 • doskonali umiejętność dodawania i odejmowania w dogodnym dla siebie zakresie, w sytuacji użytkowej,
 • doskonali umiejętność rozpoznawania modeli monet i banknotów oraz posługiwania się nimi w praktyce,
 • rozwiązuje zagadki słowne,
 • reaguje na polecenia w j. angielskim,
 • śpiewa piosenki w j. angielskim.

III krąg tematyczny: ,,Mama jest najważniejsza”

Oczekiwane osiągnięcia dziecka; dziecko:

 • rozróżnia uczucia i nastroje oraz łączy je z określonymi sytuacjami,
 • aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do uroczystości mających miejsce na terenie przedszkola,
 • uważnie słucha dłuższych utworów literackich obejmujących cykl kilku opowiadań,
 • doskonali umiejętność sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji  przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych,
 • reaguje na polecenia w j. angielskim,
 • śpiewa piosenki w j. angielskim.

IV krąg tematyczny: ,,Tygodniowe obchody Dnia Dziecka”

Oczekiwane osiągnięcia dziecka; dziecko:

 • aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych,
 • uważnie słucha wypowiedzi innych, czeka na swoją kolej w rozmowie,
 • bierze udział w tworzeniu przebiegu wydarzeń opowiadania, umiejętnie wiążąc treść kolejnych obrazków, układa i rozwiązuje zagadki słowne, tworzy opowiadanie na podstawie ilustracji,
 • rozwija fantazję, pobudza własną aktywność, eksperymentuje, szacuje, przewiduje,
 • współdziała z rówieśnikami w zabawie,
 • przestrzega zasad gry, stara się właściwie reagować na wygraną lub przegraną, właściwie reaguje i kontroluje emocje w sytuacji porażki,
 • uczestniczy w zawodach sportowych,
 • rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia,
 • manipuluje masami plastycznymi,
 • prezentuje swoje umiejętności przed społecznością przedszkolną,
 • reaguje na polecenia w j. angielskim,
 • śpiewa piosenki w j. angielskim.

Zajęcia alternatywne

Informujemy, że w czerwcu zajęcia alternatywne nie będą realizowane.


Wstępna deklaracja na świetlicę na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej, rozpoczyna się wstępny nabór dzieci na świetlicę na rok szkolny 2019/2020. Deklaracje można pobrać na świetlicy szkolnej, w sekretariacie lub u wychowawcy grupy przedszkolnej (E i D) od dnia 28.05.2019 r. Bardzo proszę, aby deklaracje wróciły do szkoły do 10. czerwca 2019r. Deklaracje proszę składać u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy/grupy. Uczestnictwo w rekrutacji wstępnej oraz wypełnienie dokumentu w terminie będzie brane pod uwagę w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zajęć świetlicowych.

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30.

W deklaracji wypełniają Państwo następujące informacje:

 • w tabeli kolumnę z napisem „czerwiec” wpisując godziny, w których dziecko będzie uczęszczało na zajęcia świetlicowe;

 • deklaracja musi być podpisana przez obu rodziców;

 • jeżeli uczeń ma samodzielnie wracać do domu na dole pierwszej strony (wykropkowane miejsce) piszą Państwo oświadczenie: „Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu”;

 • listę osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Dziękuję za współpracę.

p. Natalia Płonka


„Każdy ma jakiś talent”

W piątek 31. maja odbył się konkurs przedszkolny „Mam talent”. Do konkursu przystąpiły głównie dzieci ze starszych grup, chociaż były też odważne młodsze przedszkolaki. Dzieci zaprezentowały piosenki z dziecięcego repertuaru, ale również popularne przeboje znanych artystów estradowych. Niewątpliwą atrakcją był balet i akrobacje.  Wszyscy uczestnicy otrzymali wielkie brawa, dyplomy i upominki. 


„Guzikowe figle” 

W środę 29. maja odbył się koncert edukacyjny „Guzikowe figle”. Dzieci poznały kolejny instrument muzyczny – akordeon. Mogły zobaczyć i sprawdzić, w  jaki jest sposób jest wydobywany dźwięk. Zapoznały się z budową instrumentu i dowiedziały się, jakie są rodzaje akordeonów. Aktywnie słuchały wspaniałych utworów, takich jak: Liber Tango czy Polkę Dziadek z popularnej audycji „Lato z radiem”. 


Dzień Sportu

W ramach Tygodniowych Obchodów Dnia Dziecka w poniedziałek 27. maja przedszkolaki uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych oraz rywalizowały w zawodach sportowych. W myśl przysłowia „W zdrowym ciele, zdrowy duch” dzieci z wszystkich grup rozpoczęły dzień od solidnej rozgrzewki, aby następnie współzawodniczyć ze sobą na torze przeszkód. Po zawodach dzieci miały możliwość wzięcia udziału w wybranych przez siebie zabawach ruchowych, korzystając z przyborów sportowych i sprzętów na placu zabaw. 


Informacja

Informuję, że rozpoczęty 8.04.2019 roku strajk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5  zostaje zawieszony bezterminowo, począwszy od godz. 6.00 dnia 27. kwietnia 2019 r.

Wszystkim Rodzicom ZSP nr 5 w Żorach bardzo dziękuję za cierpliwość i wielką odpowiedzialność.

Dyrektor ZSP nr 5 w Żorach E. Krakowiak


Opłaty za kwiecień

W związku z organizacją pracy w Zespole Informuję, że faktury za kwiecień 2019 roku dla SP-5 i P-12 wydawane będą od 7 maja ( wtorek) 2019 roku. W związku z tym termin płatności za faktury zostaje wydłużony do 17 maja 2019 roku.


Zebranie Rodziców dzieci z grupy D i E

29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci 6-letnich – rocznik 2012 z gr. D, E. Tematem zebrania będzie gotowość dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


VIII Miejski Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny

W dniu 4 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się VIII Miejski Turniej Przyrodniczo-Ekologiczny „Przyjaciel natury”. Do konkursu przystąpiło 7 drużyn dwuosobowych. W tym roku tematyka konkursu skupiona była głównie na ptakach. Szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyło się spotkanie z Panem Arturem – Podleśniczym z Nadleśnictwa Rybnik, który jest pasjonatem, zajmującym się hodowlą ptaków drapieżnych – sokoła wędrownego i sowy śnieżnej. Dzieci miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy o budowie, życiu i zwyczajach ptaków zamieszkujących Polskę. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i nagrodę. Jako nagrodę drużynową poszczególne przedszkola otrzymały albumy o zwierzętach.


Poranek z „Rumcajsem”

28 marca dzieci  przedszkolne z grup B, C, D i E miały możliwość obejrzenia przedstawienia „Rumcajs” w MOK „Scena na Starówce” w Żorach. Przygody rozbójnika oraz jego żony Hanki i synka Cypiska ujęły dzieci żartobliwymi dialogami i wesołymi piosenkami. Spiskującym przeciwko Rumcajsowi Hrabii i Pajęczycy  na szczęście plan się nie powiódł i wszystko dobrze się skończyło. Hrabia musiał walczyć z rojem os, a Pajęczyca zaprzyjaźniła się z Hanką. Wspaniałe kostiumy, szczególnie Pajęczycy, wzbudziły zachwyt widowni i na pewno na długo pozostaną w naszej pamięci.


Koncertowe powitanie wiosny

21 marca dzieci przedszkolne z wszystkich grup wzięły udział w koncercie edukacyjnym „Wiosna w dźwiękach puzonu”. W naszym przedszkolu gościli pan Paweł, akompaniujący na keyboardzie  i pan Łukasz, grający na puzonie.  Przedszkolaki zapoznały się z budową, brzmieniem i sposobami wydobywania dźwięków na puzonie. Dzieci klaskały i tupały w rytm znanych melodii, takich jak np.: główny motyw muzyczny do filmu „Star Wars” czy „Wiśniowy sad”. Gromkimi brawami dzieci podziękowały artystom za wspaniały koncert.


Dzień Bezpiecznego Internetu – dzień integracji

5 lutego 2019 r. odbył się dzień integracji – Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, m.in. poprzez zapoznanie się z bajkami przygotowanymi dla nich przez portal „Owce w sieci”. Każdy przedszkolak otrzymał również tematyczną kolorowankę.


Przedszkolaki w krainie teatru

W ostatni poniedziałek dzieci z wszystkich grup przedszkolnych, podczas wyjazdu do MOK w Żorach, obejrzały musical  „O małej syrence w niejednej piosence” przygotowane przez artystów Teatru Moich Marzeń z Chorzowa. Dzieci jeszcze raz przypomniały sobie przygody niesfornej córki króla mórz i oceanów – małej syrenki Vivien i jej przyjaciela Kraba. Wspaniałe przedstawienie pełne melodyjnych i wpadających w ucho piosenek, oszałamiających kostiumów i żywiołowej gry aktorskiej z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków. Bajka oprócz niezapomnianych wrażeń wizualnych i muzycznych niosła ze sobą również ważne przesłanie – by rodzice nie pozwolili, by ich dorastające dzieci, poszukujące własnej drogi w życiu, oddaliły się od nich, bo odnalezienie drogi powrotnej bywa bardzo trudne. Zachwycające, zrealizowane z rozmachem przedstawienie, przeniosło wszystkich uczestników w magiczną podróż do krainy baśni, bawiąc i ucząc.


Dzień gier planszowych

Po balu karnawałowym nadszedł czas na nieco spokojniejszą, ale jakże emocjonującą rozrywkę. 30 stycznia 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się dzień gier planszowych. Dzieci przyniosły z domów swoje ulubione gry planszowe: poznały radość płynącą ze współzawodnictwa, różnorodność gier planszowych oraz zasady korzystania z nich. Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyły we wspólnej zabawie.


Bal karnawałowy

29 stycznia 2019 r. w sali gimnastycznej odbył się bal karnawałowy. Dzieci przebrane w przepiękne i pomysłowe stroje, uczestniczyły we wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych. Podczas balu miał również miejsce pokaz baniek mydlanych, który sprawił przedszkolakom wiele radości. Jeden z klaunów zaprezentował dzieciom magiczne sztuczki. Na zakończenie balu na każdego przedszkolaka czekały karnawałowe upominki.


Dzień plasteliny

17 stycznia 2019 r. odbył się dzień plasteliny. Była to jedna z inicjatyw dzieci, która została we wrześniu zaproponowana przez przedszkolaków. W tych dniach dzieci lepiły z plasteliny różnorodne modele przestrzenne.


Wigilijka w przedszkolu

W bożonarodzeniową atmosferę wprowadziła nas wigilijka, w której brały udział wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy. Przed spożyciem świątecznego obiadu miało miejsce kolędowanie oraz składanie życzeń. Celem wspólnego spożywania posiłku było integrowanie społeczności przedszkolnej oraz kultywowanie tradycji.


,,Jasełka rodzinne i lokalne”

19.12.2018 r. o godz. 16:30 sala gimnastyczna zamieniła się w scenę teatralną, na której wystąpiły dzieci z gr. ,,D” i ,,E”. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przygotowały ,,Jasełka na wesoło” dla rodziców, dziadków oraz środowiska lokalnego. Przedstawienie było wyjątkowe, nie zabrakło tańców oraz śpiewania kolęd. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem odgrywały swoje role, które wprowadziły zebranych gości w świąteczny klimat Bożego Narodzenia. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom oraz innym osobom, które zaangażowały się w przygotowanie dzieciom przepięknych strojów oraz pomogły w utrwaleniu mówionych przez dzieci kwestii. Dziękujemy również tatusiowi Sary z gr. ,,E” za użyczenie zadymiarki.


Wizyta Świetliczaków

W przedświątecznym czasie grupę odwiedziły ,,Świetliczaki”, które wręczyły dzieciom oraz wychowawczyni bożonarodzeniową kartkę ze świątecznymi życzeniami. Po wzajemnym złożeniu życzeń ,,Świetliczaki” wraz z przedszkolakami  zaśpiewali kolędę.


Spotkanie z policjantami (kolorowanie Sznupka)

18.12.2018 r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III uczestniczyli w akcji kolorowania Sznupka – maskotki policyjnej. Uczestnicy zebrali się na korytarzu na I piętrze, na które przybyli policjanci. Opowiedzieli oni dzieciom o numerze alarmowym oraz o tym, w jaki sposób go zapamiętać. Po krótkiej pogadance na temat bezpieczeństwa dzieci przystąpiły do kolorowania Sznupka. W owej akcji uczestniczyła również Katarzyna Stolarek, której zadanie polegało na przeliczeniu wszystkich uczestników akcji.


Wizyta  przedszkolaków z Czech

17.12.2018 r. nasze przedszkole odwiedziły dzieci z czeskiego przedszkola. Po obiedzie, goście wraz z dziećmi z gr. ,,D” i ,,E”, udali się na salę gimnastyczną. Pani Martyna i pani Marcelina przygotowały dla dzieci gry i zabawy ruchowe przy muzyce oraz zabawy z chustą animacyjną. Chusta animacyjna była dużą atrakcją dla naszych gości. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach. Po wysiłku fizycznym dzieci udały się do sali gr. ,,D” i ,,E”, gdzie brały udział w zabawach swobodnych zgodnie z zainteresowaniami dzieci.


Występ artystyczny dzieci w ramach projektu Erasmus+

W grudniu w naszej placówce gościliśmy uczniów ze szkół partnerskich programu Erasmus+. Przybyli do nas uczniowie oraz nauczyciele z Czech, Francji i Niemiec. 11.12.2018 r. w sali gimnastycznej miało miejsce oficjalne powitanie gości, po którym odbył się krótki występ artystyczny przedszkolaków w wykonaniu dzieci z gr. ,,D” i ,,E”. Dzieci zaprezentowały scenkę w gwarze śląskiej pt. ,,Pan Hilary”. Przedszkolaki zaśpiewały piosenkę pt. ,,Dzióbka dej”. 6 par w strojach ludowych zatańczyło ,,Grozika”. Po występie dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.


Spotkanie z Mikołajem

06.12.2018 r. w przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Pomimo braku śniegu przybył do przedszkola, by spotkać się z dziećmi. Na wizytę Mikołaja przedszkolaki oczekiwały z ogromną niecierpliwością. Spotkanie z niezwykłym gościem minęło w bardzo miłej atmosferze i sprawiło dzieciom wiele radości. Święty Mikołaj obdarował dzieci prezentami. Dużym zaskoczeniem dla Mikołaja było to, że w tym roku również i on dostał od dzieci prezent. Ogromnie cieszymy się z tego, że Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z naszego przedszkola i z niecierpliwością oczekujemy na jego wizytę za rok.


Dzień górnika

Jak co roku w naszym przedszkolu gościliśmy szczególnych gości – Górników. Z okazji Ich święta dzieci przedstawiły krótki program artystyczny. Przedszkolaki śpiewały piosenki, mówiły wiersze oraz odegrały scenkę w gwarze śląskiej pt. ,,Pan Hilary”. Górnicy zaprezentowali dzieciom górniczy mundur oraz opowiedzieli o pracy w kopalni. Po występach nadszedł czas na wręczenie upominków oraz poczęstunek.


Sukces w XXV Mikołajkowym Turnieju Przedszkolaków

 3 grudnia w hali sportowej MOSiR-u odbył się Jubileuszowy XXV Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków. Z zaproszenia skorzystało jedenaście reprezentacji żorskich przedszkoli. Do wspólnej zabawy przystąpiło 165 zawodników, których licznie wsparli zasiadający na trybunach kibice, opiekunowie oraz rodzice. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał dyrektor MOSIR Żory – Arkadiusz Stanula, życząc wszystkim najlepszych wyników, rywalizacji fair play a przede wszystkim radości oraz zadowolenia. Program zawodów liczył osiem konkurencji sprawnościowych, obejmujących między innymi elementy gier bieżnych, rzutnych, skocznych, siłowych. Wspólny wysiłek każdego z zawodników ukierunkowany był na osiągnięcie najlepszego wyniku, bowiem suma punktów zdobytych za każdą z konkurencji decydowała o klasyfikacji końcowej przedszkoli. Przedszkolaki z grupy D i E zajęły III miejsce. Gratulujemy!

Źródło: http://www.zory24.pl/artykul/przedszkolaki-rywalizowaly-w-mikolajkowym-turnieju,11877.html


,,Dzień farb”

30.11.2018 r. w przedszkolu to,,Dzień farb”. Dzieci miały możliwość tworzenia prac plastycznych z użyciem farb oraz różnorodnych akcesoriów typu wałki, patyczki, sznurki, folia bąbelkowa, gąbki. Największą atrakcją dla przedszkolaków było malowanie palcami, poprzez które dzieci wzbogacały swoje doświadczenia sensoryczne.


Spotkanie z pielęgniarką

27.11.2018 r.  odbyło się spotkanie z pielęgniarką pracującą w naszym Zespole – p. Danutą Adamczyk, która zaprezentowała dzieciom podstawowe akcesoria medyczne, znajdujące się w gabinecie pielęgniarki. Głównym celem spotkania było podsumowanie programu ,,Śmiało rozmawiamy dla zdrowia dzieci”.


,,Piękna nasza Polska cała” – zajęcia otwarte dla Rodziców

Trwający rok jest wyjątkowy dla naszego kraju, świętujemy bowiem 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte pt. ,,Piękna nasza Polska cała”, które odbędą się 09.11.2018 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali gr. E. Celem zajęć będzie kształtowanie postaw patriotycznych. O godz. 11:11 wraz z całą społecznością szkolno – przedszkolną zostanie odśpiewany ,,Mazurek Dąbrowskiego”.


Konkurs recytatorski „Polska – moja Ojczyzna”

W tym roku nasz kraj obchodził 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji w naszym przedszkolu przez cały tydzień świętowaliśmy to niezwykłe wydarzenie. Przeprowadzono  również konkurs recytatorski pod nazwą „Polska – moja Ojczyzna”. Wielkie gratulacje należą się uczestnikom: Sarze Suchońskiej, Wiktorii i Grzesiowi Skurzewskim, Wanessie Paraluk, Dawidowi Lipnerowi, Hani Hrubesz, Zosi Łukaszczyk, Amelii Kurpas oraz Ani Gaszce. Dzieci z pasją wygłaszały wierszyki o naszym niezwykłym kraju, wszyscy wykonawcy ubrali się z tej okazji odświętnie, niektórzy nawet przyodziali barwy narodowe: biało – czerwone. Każdy z recytatorów zachwycił wdziękiem i niepowtarzalną interpretacją utworów. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz kolorowanki – oczywiście związane z Polską.


Wyjazd do „AKUKU” w Mikołowie – gr. D, E

8.11.2018 r. dzieci z gr. D i E będą uczestniczyły w wycieczce do Mikołowa. W „Akademii Kreowania Uzdolnień Każdego Urwisa” (AKUKU) odbędą się warsztaty pt. ,,Jesienne inspiracje”, których celem będzie rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz rozbudzanie zainteresowań środowiskiem przyrodniczym. Po warsztatach przedszkolaki będą miały możliwość skorzystania z sali zabaw – prosimy o wygodny ubiór dla dzieci.

Planowana godzina wyjazdu to 8:20, powrót do przedszkola ok. 12:30. Śniadanie w tym dniu o godz. 7:40. Prosimy o PUNKTUALNE przyprowadzenie dzieci, najpóźniej do godz. 7:30. Koszt wycieczki: 30 zł.


Sukces w „Powiatowym konkursie piosenki patriotycznej i żołnierskiej”

23.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbył się ,,Powiatowy konkurs piosenki patriotycznej i żołnierskiej” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Nasze przedszkole w konkursie reprezentowała solistka Hanna Maryńczak z gr. ,,B”, duet: Amelia Balcarek i Hanna Olszewska z gr. ,,C” oraz zespół w skład którego wchodziły dzieci z gr. ,,D”: Kamila Dąbrowska, Marcelina Kocon, Ewa Wóltańska oraz dzieci z gr. ,,E”: Wanessa Paraluk, Weronika Szymala oraz Juliana Wóltańska. Dziewczynki na wielkiej scenie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. W kategorii soliści I miejsce zajęła Hanna Maryńczak, zaś duet reprezentujący nasze przedszkole zajął w swojej kategorii III miejsce. Gratulujemy!


Muzyczne spotkanie

„Klarnetowe nutki na jesienne smutki” to tytuł koncertu, który odbył się w naszym przedszkolu 18 października. Dzieci zapoznały się z budową, brzmieniem i sposobami wydobywania dźwięków na klarnecie. Muzycy, pani Beata (akompaniament na keyboardzie) i pan Paweł (klarnet) wykonali wiele znanych standardów muzycznych, takich jak: Habanera i Pieśń Torreadora z opery „Carmen” G. Bizeta oraz Polkę Dziadek i Polkę Śmieszkę. Przedszkolaki doskonale się bawiły podczas koncertu. Skakały, klaskały, maszerowały i śmiały się w rytm klarnetowych nutek.


Jesienne skarby natury

17 października w naszym przedszkolu odbył się dzień integracji. Przedszkolaki z grup B, C, D i E wyruszyły do pobliskiego parku na poszukiwania skarbów Pani Jesieni. Podczas wyprawy dzieci obserwowały zmiany zachodzące w przyrodzie, zbierały kolorowe liście, żołędzie i kasztany. Zebrany materiał przyrodniczy posłużył do wzbogacenia przedszkolnych kącików przyrodniczych.  


Przedstawienie w przedszkolu

28 września w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie „Pod starym Wawelem przygód bez liku – legenda o złym smoku i dobrym szewczyku”. Pełna humoru i zabawnych dialogów opowieść wywoływała żywiołową reakcję wśród publiczności. Dzięki spektaklowi dzieci dowiedziały, że każdemu trzeba dać drugą szansę. Dzieci z ciekawością i rozbawieniem oglądały barwne postaci we wspaniałych kostiumach.


Z bezpieczeństwem na Ty

17 września wszystkie dzieci przedszkolne wzięły udział w spotkaniu z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Żorach. Zaproszeni goście przypomnieli przedszkolakom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Wszystkim dzieciom bardzo spodobał się interaktywny film pt. „Bezpieczna droga z radami SpongeBoba„. Film w zabawny
sposób prezentował różne sytuacje na drodze, a główny bohater udzielał rad, wskazując właściwe zachowania. Przedszkolaki dowiedziały się również, jak odróżnić prawdziwego policjanta od kogoś, kto się pod niego „podszywa”. Zobaczyły mundur i wyposażenie, jakim dysponuje każdy policjant. Przedszkolaki słuchały policjantów z niezwykłym zainteresowaniem i uwagą.