Erasmus+

 Friendship without borders – Przyjaźń bez granic

Data rozpoczęcia projektu: 1. września 2016r.

Data zakończenia projektu: 31. sierpnia 2019r.

Szkoły partnerskie:

Szkoła Podstawowa w Koszarzyskiej (Czechy)

Košařiska (Koszarzyska) to mała podgórska wioska licząca 390 mieszkańców. Košařiska leżą w północno-wschodnim regionie Republiki Czeskiej, w pobliżu granicy z Polską i Słowacją. Miejscowość położona jest niedaleko miasta Třinec. W mieście tym znajduje się huta, w której pracuje większość rodziców uczniów. W skład instytucji wchodzi szkoła podstawowa, szkoła podstawowa z polskim językiem nauczania, przedszkole oraz przedszkole z polskim językiem nauczania. Częścią organizacji jest także świetlica szkolna (czeska, polska), w której prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne. Nauka przebiega w dwu językach – polskim i czeskim. Do polskiej szkoły uczęszcza około 20 uczniów, do czeskiej natomiast około 35 uczniów w wieku od sześciu do jedenastu lat. W szkole jest także dwujęzyczne przedszkole, do którego uczęszcza 30 dzieci w wieku od trzech do sześciu lat.


Państwowa Szkoła Międzynarodowa w Lyonie (Francja)

Cité Scolaire Internationale to państwowa szkoła międzynarodowa. Uczy się w niej w 9 sekcjach narodowych ponad 2000 uczniów od 6 roku życia do matury. Uczniowie pochodzą z ponad 30 różnych krajów. Sekcje językowe: angielska, niemiecka, hiszpańska, włoska, portugalska, polska, japońska, chińska, arabska. Język francuski i język sekcji są nauczane jako języki ojczyste, tzn. uczniowie mają podwójny tok nauki – francuski i w języku sekcji. Sekcje są autonomiczne i niezależne finansowo. Dwujęzyczni uczniowie zdają maturę OIB (option internationale au baccalauréat). CSI powstala w 1993 r., aby kształcić dzieci pracowników Interpolu i międzynarodowych konsorcjów. Dziś przyjmuje dzieci rodzin migrujących, o ile znają język sekcji. Sekcja Polska CSI, pierwsza tego typu na świecie, działa od 1995 r. liczy łącznie 140 uczniów w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum.


Państwowa Szkoła Europejska w Berlinie (Niemcy)

Państwowa Szkoła Europejska w Berlinie o profilu językowym bilingualnym niemiecko-polskim. Wszystkie dzieci mówią zarówno po polsku, jak i po niemiecku w ramach systemu szkoły całodziennej, z obowiązkową obecnością w godzinach 8-16, uczą się razem w klasach. Nauka języka partnerskiego, lub dalsze rozwijanie jego znajomości, prowadzone jest poprzez zabawę, opowieści i liczne kreatywne zajęcia. Do szkoły uczęszcza około 500 uczniów, pracuje około 45 nauczycieli oraz 20 wychowawców świetlicy. Uczniowie są ze wszystkich warstw społecznych.

 

Cel projektu:

Działania projektu pod tytułem „Przyjaźń bez granic“ polegać będą na współpracy instytucji edukacyjnych czeskich, polskich, niemieckich oraz francuskich w celu poszerzenia kontaktów oraz integracji grup dzieci i młodzieży na poziomie szkół podstawowych. Projekt ten umożliwi rozwój przyjaznych stosunków między uczniami szkół partnerskich. Celem projektu będzie integracja uczestników różnych państw, zacieranie barier językowych i granic, kooperacja i partycypacja wszystkich instytucji edukacyjnych na wspólnych przedsięwzięciach projektowych, doskonalenie sprawności językowej dzieci poprzez przeżycie i zabawę, nawiązanie przyjaźni oraz aktywna samorealizacja uczniów w realizacji działań projektowych, podtrzymywanie i rozwój kontaktów z partnerskimi szkołami, poznanie systemów edukacyjnych innych (pozostałych) państw. Projekt pozwoli na rozwijanie kluczowych kompetencji komunikacyjnych uczniów, będzie wspierać pracę zespołową uczniów. Uczniowie nauczą się, jak pracować z informacjami, jak doskonalić umiejętność korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT).

Celami składowymi projektu są:

 • redagowanie ”Wspólnej książki z postacią bajkową”,
 • dramatyzacja wybranej bajki, tworzenie fotodokumentacji/wideodokumentacji,
 • przygotowywanie prezentacji o swym kraju, o państwach partnerskich, kulturze danego państwa, tradycjach, szkole, rodzinie, zainteresowaniach,
 • zestawianie i tworzenie książki z przepisami kulinarnymi,
 • uczestnictwo we współzawodnictwach sportowych,
 • prezentacja działań projektowych poprzez tworzenie plakatów, gazetek, folderów, wystaw oraz propagowanie całego projektu na stronach internetowych wszystkich partycypujących szkół,
 • przygotowanie i realizacja wycieczek w celu poznania regionu danego państwa,
 • konkurs literacki – redagowanie tekstów pt.: „Mój nowy przyjaciel wakacyjny”.

Z wizytą w Czechach

W ostatnim tygodniu września w dniach od 27. do 29.09.2016 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe u głównego koordynatora projektu „Friendship without borders – Przyjaźń bez granic” w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Koszarzyskach w Czechach. Celem wizyty było poznanie współpartnerów, zaprezentowanie szkół mających wziąć udział w projekcie, a także omówienie działań zaplanowanych do realizacji w pierwszym roku współpracy. Na spotkanie przybyli partnerzy z Francji (dyrektor Sekcji Polskiej w Cite Scolaire internationale w Lyonie – Pani Ewa Matczak) i z Niemiec (dyrektor i koordynator Katharina Heinroth Grundschule w Berlinie – Panie Ewa Kampes i Hanna Slonczynski).
Naszą placówkę reprezentowała delegacja składająca się z koordynatora – Beaty Kaczorowskiej-Mucha i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – Martyny Samol (w zastępstwie za dyrektora przebywającego na L4).
Po zakwaterowaniu w pensjonacie „Hruška” w Milikowie odbyło się oficjalne powitanie reprezentantów szkół partnerskich przez władze gminy i szkoły. Szkołę z Czech reprezentowali: dyrektor – Dalibor Pyszko, koordynator – Karina Kleisova oraz nauczyciele i uczniowie. W szkolnej sali gimnastycznej dzieci z Kosarzysk, ze szkoły polskiej, zaprezentowały krótki program artystyczny. Były to tradycyjne polskie tańce i piosenki. Następnie każda szkoła partnerska, począwszy od gospodarzy, przedstawiła przygotowaną wcześniej prezentację swojej placówki. Prezentacje dopełniały informacje udzielane przez przedstawicieli szkół.
Po południu odbyła się wycieczka do biblioteki w Trzyńcu. Pracownik biblioteki pokazał wszystkie jej działy, a także galerię sztuki z ekspozycją prac polskiego artysty Janka Simona.
28. września odbył się wyjazd do Rožnova pod Radhoštěm. Najpierw reprezentacje szkół zwiedzały manufakturę produkującą świece, następnie skansen i drewniane miasteczko z rekonstrukcjami budynków z okresu od XVII do XX wieku. Kolejną atrakcją było zwiedzanie browaru, wytwórni czekolady i kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy browarze zaprezentowane przez obecnego właściciela pana Tomasza Malka.
W ostatnim dniu wizyty gospodarze umożliwili oglądanie zajęć prowadzonych w szkole i przedszkolu czeskim oraz polskim, a także wymianę doświadczeń na temat pracy w szkołach partnerów. W drugiej części dnia zaproponowano pieszą wycieczkę w pobliskie góry i piknik, podczas którego dokonano ustaleń dotyczących dalszej współpracy. Wieczorem odbyło się uroczyste spotkanie reprezentantów szkół partnerskich oraz rady pedagogicznej szkoły i przedszkola w Koszarzyskach połączone z degustacją lokalnych potraw i wręczeniem upominków.

 

 


Konkurs na „Najoryginalniejsze życzenia świąteczne”

W grudniu 2016 roku w ramach projektu Erasmus + Friendship without borders – Przyjaźń bez granic zostało przeprowadzone, zgodnie z ogłoszonym regulaminem, pierwsze działanie – konkurs na „Najoryginalniejsze życzenia świąteczne”. Uczniowie i wychowankowie wykazali się ogromną pomysłowością i oryginalnością w ujęciu tematu. Oceny prac konkursowych dokonywali uczniowie na przygotowanych kartach do głosowania. Życzenia oceniane zostały w trzech kategoriach: kartki świąteczne, filmy kl. II – III i filmy/prezentacje kl. IV – VI. Lista laureatów została przedstawiona na apelu szkolnym oraz w protokole konkursu. Wszystkim uczestnikom GRATULUJEMY!!!

regulamin_konkursu_Erasmus+

karta_do_glosowania_konkurs_Erasmus+

sprawozdanie_z_konkursu_Erasmus+

protokol_z_konkursu_Erasmus+


Kąciki projektu Erasmus + Friendship without borders – Przyjaźń bez granic


Konkurs plastyczny „Kraj partnerski”

Kolejnym zadaniem projektowym realizowanym w ramach projektu Erasmus + Friendship without borders – Przyjaźń bez granic był konkurs plastyczny „Kraj partnerski”. Tym razem do konkursu przystąpili głównie uczniowie klasy VI. Uczestnicy zgodnie z ogłoszonym regulaminem musieli wykazać się znajomością symboli narodowych oraz wiedzą z zakresu historii, geografii i kultury wybranego kraju partnerskiego. Jury podczas oceny prac brało pod uwagę ciekawe ujęcie tematu oraz estetykę wykonania. Efekty pracy szóstoklasistów oceniali uczniowie wszystkich klas. Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i pomysłowości.

Dodatkowo, poza konkursem, plakaty o krajach partnerskich wykonały również przedszkolaki. Każda grupa wybrała inny kraj: Biedronki – Czechy, Krasnoludki – Francję, Kotki – Polskę, a Misie – Niemcy. Pełne ciekawostek, bajkowych postaci oraz kolorów plakaty można podziwiać na gazetkach poszczególnych grup. Brawo przedszkolaki!

Regulamin konkursu Kraj partnerski

Protokół z przebiegu konkursu Kraj partnerski

Sprawozdanie z konkursu Kraj partnerskiKonkurs ,,Mój kraj – moje Żory – moje Baranowice”

Na początku lutego został ogłoszony konkurs plastyczny oraz konkurs poezji „Mój kraj – moje Żory – moje Baranowice”. Wpłynęło 27 prac plastycznych i 4 wiersze. Wszystkie prace zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem i upominkiem. W wyniku działań uczniów w ramach w/w konkursów i nauczycieli zaangażowanych w zadanie, powstała broszura „Mój kraj”, która została przekazana szkołom partnerskim podczas pobytu w Lyonie. 

Regulamin konkursu Moj_kraj_moje_Zory_moje_Baranowice

Karta głosowania Moj kraj_moje_Zory_moje_Branowice

Protokol z posiedzenia komisji nadzorujacej przebieg konkursu Moj_kraj_moje_Zory_moje_Baranowice

Sprawozdanie z realizacji konkursu Moj_kraj_moje_Zory_moje_Baranowice


Sprawozdanie z mobilności Polska – Francja

Sprawozdanie z wyjazdu uczniów i nauczycieli do Cite Scolaire Internationale w Lyonie (Francja) w ramach realizacji projektu Erasmus + „Friendship without borders – Przyjaźń bez granic”
Zadanie: „Sport bez granic – przyjaźń bez granic – współzawodnictwo w nietradycyjnych dyscyplinach sportowych” oraz konferencja „Odkrywanie talentów dzieci – procedury i metody nauczania – europejski wymiar kształcenia nauczycieli” 07 – 13.05.2017 r.

W dniach od 7 do 13 maja odbył się wyjazd do Cite Scolaire Internationale w Lyonie – Francja w ramach realizacji programu Erasmus+ „Friendship without borders – Przyjaźń bez granic”. Głównym celem mobilności uczniów i nauczycieli był udział w zawodach „Sport bez granic – przyjaźń bez granic”, które odbyły się 9 maja 2017 r. Uczniowie czterech partnerskich szkół: Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Koszarzyskach (Czechy), Cite Scolaire Internationale w Lyonie (Francja), Katharina Heinroth Grundschule w Berlinie (Niemcy), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach (Polska) zostali podzieleni na 10 drużyn (w każdej drużynie znaleźli się przedstawiciele każdej szkoły) i rywalizowali ze sobą w 10 konkurencjach, polegających m.in. na celnym rzucaniu (obręczami, różnego rodzaju piłkami), ćwiczeniu zwinności i skoczności (skok w dal). Po rywalizacji sportowej odbyło się ogłoszenie wyników oraz piknik w parku na Rodanem, przylegającym do terenu szkoły. Następnie uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich odbyli spacer po Starym Mieście, jechali kolejką na wzgórze Fourviere, gdzie zwiedzili Bazylikę Notre-Dame de Fourviere oraz teatry rzymskie. Po powrocie do szkoły uczniowie zostali odebrani przez rodziny goszczące, a nauczyciele wzięli udział w konferencji z udziałem psychologa klinicznego p. Marii Boruckiej-Bayon na temat „Odkrywanie talentów dzieci”.

10 maja uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich zwiedzali Cite Scolaire Internationale w Lyonie. Gościom zaprezentowano prace dzieci wykonane w ramach projektu Erasmus +. Były to kartki świąteczne, plakaty o krajach partnerskich oraz broszura „Mój kraj”. Duże wrażenie na publiczności wywarło przedstawienie przygotowane przez uczniów lyońskiej szkoły zatytułowane „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Młodzi aktorzy z wdziękiem i zaangażowaniem odegrali swoje role, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie odbyło się oficjalne powitanie przedstawicieli partnerskich szkół przez władze szkoły. Po obiedzie w szkolnej stołówce goście i gospodarze zwiedzali Muzeum Confluences. Szczególnie ciekawe były wystawy o pochodzeniu człowieka, truciznach występujących w przyrodzie oraz wystawa prezentująca wymarłe gatunki zwierząt (szkielety dinozaurów, mamutów itp.).

11 maja ze względu na pomarańczowy alarm w rejonie Courzieu (zagrożenie bardzo silnym wiatrem i burzami) zamiast wycieczki do parku ptaków i atrakcji zaproponowano gościom ze szkół partnerskich zwiedzanie Muzeum Kina i Miniatur w Lyonie, w którym dużym zainteresowaniem cieszyły się rekwizyty i kostiumy ze znanych produkcji filmowych, m.in. Maska, Piraci z Karaibów, Obcy Nostromo, Z archiwum X. Wszyscy z podziwem przyglądali się miniaturom wykonanym na potrzeby filmów. Następnie odbył się spacer klimatycznymi uliczkami starego Lyonu oraz zwiedzanie Katedry św. Jana Chrzciciela.

12 maja, z głównego lyońskiego dworca kolejowego Gare Part Dieu, udaliśmy się do Meximeux – Perouges, gdzie zwiedziliśmy średniowieczne miasteczko, XV – wieczny gotycki kościół oraz spróbowaliśmy lokalnego specjału – la galette w Auberge du Coq.

Następnie pełni wrażeń udaliśmy się w podróż powrotną, chociaż jednym autokarem, to jednak każdy do swojego kraju. 


Baśnie i bajeczki…

W kwietniu 2017 roku w ramach projektu Erasmus + Friendship without borders – Przyjaźń bez granic zostało przeprowadzone działanie polegające na opisaniu i zilustrowaniu własnych bajek i baśni. Celem działania było: przygotowanie uczniów do świadomego odbioru różnych tekstów kultury, motywowanie ich do poznawania i tworzenia własnych utworów literackich oraz poszerzanie umiejętności wykorzystania i przekazania zdobytej wiedzy.

Uczniowie, którzy nie mieli pomysłu na własną opowieść mogli opisać swoją ulubioną bajkę lub baśń. Wychowankowie naszej palcówki kreatywnie podeszli do tematu i większość z nich stworzyła oryginalne historie.


„Przygoda z wyimaginowanymi bajkowymi postaciami” dzieci przedszkolnych

Kolejnym zadaniem projektowym realizowanym w ramach projektu Erasmus+ Friendship without borders – Przyjaźń bez granic było tworzenie przygody z wymyślonymi postaciami bajkowymi. Tym razem do zadania przystąpili głównie przedszkolaki z grupy Kotków. Dzieci tworzyły historyjki w formie książeczek z rysunkami, w których przedstawiły przygody wymyślonych bohaterów. W swoich pracach dzieci personifikowały rzeczy martwe, swoich ulubionych pupili, ale także tworzyły przygody z wymyślonymi postaciami. Każda przygoda została przez autora zatytułowana. Przygody z wymyślonymi bajkowymi bohaterami można podziwiać na gazetce w kąciku Erasmus+ na terenie przedszkola.


„Letnia Olimpiada”

3.06.2017 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w ZSP nr 5 w Żorach miał miejsce Festyn rodzinny w ramach, którego odbyła się Letnia Olimpiada. Konkurencje sportowe były rozgrywane w trzech kategoriach:

 • dzieci ( rzuty do celu, skoki na skakance, hula-hop, tor zwinnościowy, rzuty do kosza, skoki na dużej piłce)
 • rodzice (rzuty beretem na odległość,bieg z kubkiem z wodą na tacy, kręcenie hula hop, rzuty do celu).
 • rodzinnie (bieg z hula hop, zbijanie puszek na drabinie, wyścig na kocach),

Na olimpiadzie wykorzystano niektóre konkurencje, w których uczestniczyli uczniowie klas V i VI podczas mobilności do Francji ( rzuty do celu, bieg z kubkami, tor zwinnościowy, rzuty do puszek). Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody. W czasie festynu i Letniej Olimpiady nagrano film. Do tego celu wykorzystano drona. Dzięki temu powstały ciekawe ujęcia z powietrza. 

 

 
 

„Mój nowy wakacyjny przyjaciel i nasza najciekawsza przygoda”

W wrześniu  2017 roku w ramach projektu Erasmus + Friendship without borders – Przyjaźń bez granic został ogłoszony konkurs literacki pod tytułem „Mój nowy wakacyjny przyjaciel i nasza najciekawsza przygoda”. Uczestnicy mieli za zadanie napisać w dowolnej formie literackiej opowiadanie, legendę, historię lub nowelkę. Celem konkursu było: szerzenie kultury języka i słowa pisanego, zachęcenie utalentowanych dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej oraz rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową utworu. W konkursie wzięło udział siedmiu uczniów. Jury w składzie p. Katarzyna Buczek i p. Katarzyna Chojnacka wybrało trzy najlepsze opowiadania:

I miejsce:  Anna Lajdamik

II miejsce: Emilia Paraluk

III miejsce: Hanna Komorowska

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

Karta do glosowania

Lista uczestnikow konkursu

Protokol z posiedzenia komisji nadzorujacej przebieg konkursu

„Mój nowy wakacyjny przyjaciel” i „Wakacyjna przygoda” Hanny Komorowskiej

„Mój nowy wakacyjny przyjaciel”

     Podczas wakacji dużo jeździłam po Polsce i zwiedziłam ciekawe miejsca.

     W mojej pamięci najbardziej utkwił czas  spędzony na rekolekcjach. Poznałam wielu wspaniałych ludzi, jednak najbardziej zaprzyjaźniłam się z Nikodemem. Kolega pochodzi ze Świdnicy, która leży  pod Wrocławiem. 

     Jest całkiem wysoki, zaś kształt jego głowy przypomina kwadrat. W jego oczach można się zatopić jak w oceanie. Włosy układają mu się w każdą stronę, ale ma to swój urok. Nosi także okulary, które nigdy nie są czyste, dlatego wszystko mu się rozmazuje. 

     W pozytywnym znaczeniu tego słowa jest roztrzepany. Jest jedną z osób, które sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Ten chłopak ma optymistyczne spojrzenie na świat. Ludzie często opisują go jako szarmanckiego młodzieńca, jednak potrafi również zrobić z „mózgu wodę”.

    Często powracam myślami do tegorocznych wakacji i czasu spędzonego z Nikodemem. 

„Wakacyjna przygoda”

   Wakacje… czas beztroski, zabawy i przeżyć, które pozostają w pamięci na długie lata. Czas, w którym wszystko wydaje się łatwiejsze.

   Tego lata zdecydowałam się na wyjazd na rekolekcje; pamiętam jak płakałam gdy musiałam z stamtąd wyjeżdżać. Może i spaliśmy w szkole, codzienne chodziliśmy do kościoła na msze święte, ale właśnie to chciałam przeżyć, po to tam pojechałam. Za rok również chcę podobnie zaplanować swoje wakacje. Poznałam tam wielu wspaniałych ludzi, zapamiętałam wiele cudownych historii.

   Jedno z wspomnień wiąże się z moim nowym przyjacielem. Oto ono. Siedzieliśmy na huśtawkach, rozmawialiśmy o wszystkim i o niczym, jednak postanowiliśmy udać się na zajęcia, które za niedługo miały się zacząć. Gdy jednak przypomniałam sobie, że zapomniałam okularów przeciwsłonecznych, postanowiłam się wrócić. Przez przypadek natknęłam się na innego uczestnika oazy, który przedstawił się jako Nikodem. Na początku wystarczał sam uśmiech, jednak dosyć szybko złapaliśmy wspólny język. Mam nadzieję, że ta znajomość przetrwa bardzo długo.

    Gdy myślę o Nikodemie, chciałabym, żeby prawdziwe było powiedzenie: „Przyjaźń jest piękna, piękniejsza od słońca, lecz jeszcze piękniejsza gdy wytrwa do końca”.

 

Hanna Komorowska

„Mój nowy wakacyjny przyjaciel – moja najciekawsza wakacyjna przygoda” – Anna Lajdamik

Mój nowy wakacyjny przyjaciel – moja najciekawsza wakacyjna przygoda

Wakacje to czas przygód i czas, który spędzam z rodziną i przyjaciółmi. W tym roku poznałam Hanię – obecnie moją przyjaciółkę. Mamy to samo hobby – szachy. Razem przeżyłyśmy fantastyczną przygodę.

Hania Szczykutowicz mieszka w Orzeszu niedaleko Rybnika. Ma 10 lat. Mieszka z rodzicami oraz z starszą siostrą. Hania jest szczupła i jest średniego wzrostu. Ma duże brązowe oczy. Nosi szaro – niebieskie okulary. Jest zazwyczaj uśmiechnięta. Ma krótkie, proste, brązowe włosy. Ubiera się ładnie. Woli spodnie od spódnicy. Jest miła, pomocna, ale czasem nic jej się nie chce. Jest bardzo lubiana. Mama mówi na nią „kochana chłopczyca”.

Nasza przygoda rozpoczęła się w czerwcu. Wtedy odbyły się Mistrzostwa Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych w Imielinie. Razem z Hanią dojeżdżałyśmy tam razem. Po rundach chodziłyśmy razem na spacery oraz lody, gofry i pizzę. Zawody zakończyły się dla nas sukcesem. Obie awansowałyśmy do Mistrzostw Międzywojewódzkich, które odbędą się w październiku w Pokrzywnej (województwo opolskie). Ja zajęłam III miejsce, a Hania była szósta i zdobyła II kategorię. Podczas przerw dużo rozmawiałyśmy i grałyśmy w szachy. Wracałyśmy do domu wieczorem. Każda z nas musiała się jeszcze przygotować na kolejny dzień gry. Po zawodach Hania pojechała do mnie. Z okazji wygranej pojechałyśmy do Laserhouse w Rybniku. Zabawa była super.

Cieszę się, że moja wakacyjna znajomość nadal trwa. Spotykamy się z Hanią na treningach w klubie szachowym. Razem jeździmy na turnieje. Często piszemy sobie SMS – y. Myślę, że Hania jest najlepszą przyjaciółką na całym świecie.

Anna Lajdamik kl. V

,,Najciekawsza Przygoda z wakacji” Emilii Paraluk

,,Najciekawsza Przygoda z wakacji”

Na początku wakacji pojechałam z rodziną do Chorwacji. Na plaży poznałam dziewczynę o imieniu Alicja, która miała 13 lat. Miała niebieskie oczy i brązowe włosy, splecione w dwa warkocze. Zazwyczaj ubrana była w fioletową koszulę i granatowe spodenki. Była miłą, sympatyczną i zawsze uśmiechniętą osobą.

Od tej pory spędzałyśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Następnego dnia wybrałyśmy się ogromnym statkiem na wycieczkę. Miał szklane dno, w którym można było zobaczyć wiele ciekawych ryb i piękne rafy koralowe. Z góry statku podziwiałyśmy wyspy powstałe przez naturę. Później udałyśmy się na wodospady. W drodze na nie, szłyśmy lasem. Gdy dotarłyśmy na miejsce od razu wskoczyłyśmy do wody. Nurkowałyśmy i świetnie się bawiłyśmy, podziwiałyśmy ogromne skały, z których wydobywała się woda. Idąc drogą powrotną przez las, zgubiłam mój najlepszy wisiorek. Byłam zrozpaczona, ale Alicja powiedziała, że pomoże mi go odszukać. Po godzinnej wędrówce po lesie, przyjaciółka znalazła mój wisiorek. To była niezapomniana przygoda. Kolejne dni spędziłyśmy na plaży. Wieczorami słuchałyśmy szum fal i podziwiałyśmy zachód słońca.

Po kilkunastu dniach wróciłyśmy do swoich domów. Od tego czasu, zostałyśmy bardzo bliskimi przyjaciółkami. Co jakiś czas się odwiedzamy i następne wakacje chcemy spędzić razem.

Emilia Paraluk kl.V


Wspomnienia z podróży do Lyonu

13 listopada na zebraniu rodziców uczniowie obecnej klasy siódmej, którzy brali udział w wyjeździe do szkoły partnerskiej w Lyonie, podzielili się swoimi wrażeniami z podróży i pobytu we Francji. Przygotowali film i prezentacje, dzięki którym rodzice mogli zobaczyć, jakie niezwykłe miejsca odwiedzili i jakich wspaniałych ludzi poznali. Co więcej, wszyscy obecni na zebraniu siódmoklasiści, pochwalili się, że wciąż utrzymują kontakt z rodzinami, które ich przyjęły we Francji i przyznali, że przeżyli wspaniałą przygodę.

 

 
 

Konkurs „Gra planszowa – najciekawsza łamigłówka”

W listopadzie 2017 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w realizacji zadania „Gra planszowa”. Powstała klasyczna gra planszowa, która wiedzie nas przez kraje partnerskie. Na każdym polu czekają na uczniów łamigłówki, rebusy i zadania do wykonania. Gra polega na jak najszybszym dotarciu do mety. W trakcie gry uczniowie poznają pojęcia związane z krajami partnerskimi.

Uczniowie starszych klas wykonali quizy w wersji elektronicznej:

 
 

 


„Wędrówki po Baranowicach” i „Wędrówki po Żorach” – gry planszowe przedszkolaków

W listopadzie 2017 dzieci z dwóch najstarszych grup „D” i „E” wzięły udział w realizacji zadania „Gra planszowa”. Powstały dwie klasyczne gry planszowe: „Wędrówki po Baranowicach” oraz „Wędrówki po Żorach”. Dzieci z pomocą nauczycielki odpowiedzialnej za zadanie ( p. Martyny Samol) wymyśliły tematy gier. Następnie same opracowały reguły tych gier. Z pomocą nauczyciela rozmieściły i przykleiły przygotowane elementy na planszy.

Kolejnym etapem zadania była gra w samodzielnie wykonane gry. Gry polegają na jak najszybszym dotarciu do mety podczas tytułowej wędrówki. W trakcie gry dzieci poznają nazwy zabytków oraz ciekawych miejsc z najbliższej okolicy. Emocji podczas gry dostarczają zadania oraz bonusy ukryte pod oznaczonymi polami. Nagrodą za włączenie się w realizację zadania były gry planszowe, które dzieci otrzymały dla całej grupy.

  


Przez żołądek do serca – najlepsze jedzenie dla mojego przyjaciela

13 listopada 2017 r. na apelu szkolnym został ogłoszony konkurs w ramach projektu Erasmus + ”Friendship without borders – Przyjaźń bez granic” dla klas I – VII pt. „Przez żołądek do serca najlepsze jedzenie dla mojego przyjaciela”. Przedstawiony został Regulamin konkursu, który został zamieszczony na gazetce tematycznej projektu.

Uczestnicy mieli za zadanie przygotować w formie pisemnej przepis na danie, którym chcieliby poczęstować swojego przyjaciela. Kolejnym etapem było samodzielne przygotowanie prezentowanego dania do degustacji.

Celem konkursu było: Promowanie zdrowego żywienia, zachęcenie dzieci i młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości kulinarnej, wyłonienie wśród zgłoszonych do konkursu najlepszych przepisów, zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa i różnorodności tradycji kulinarnych, integracja i aktywizacja społeczności szkolnej.

W konkursie wzięło udział czternastu uczniów. Zwycięzców konkursu wyłonili uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście – Górnicy, głosując na przepis po wcześniejszej degustacji wszystkich dań. Uczniowie oddawali głosy na Kartach do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 110 uczestników. Nad poprawnością przebiegu głosowania czuwała komisja nadzorująca w skład, której wchodzili nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach a zarazem organizatorzy konkursu: p. Martyna Samol i p. Lucyna Mika. Komisja stwierdziła, że głosowanie przebiegało prawidłowo. Członkowie komisji zebrali karty do głosowania i zliczyli głosy.

I miejsce: Wiktor Michta kl. III B

II miejsce: Sandra Bodziony kl. VI

III miejsce: Nikol Krzempek kl. VI

IV miejsca: Bartosz Szymala, Daria Kowalczyk kl. VI

Wyniki głosowania zostały podane na apelu szkolnym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO

Lista uczestników konkursu kulinarnego

Protokół z posiedzenia komisji nadzorującej przebieg konkursu Przez żołądek …

 

 

 


Konkurs „Ja i moja rodzina”

16 stycznia 2018 r. poprzez ogłoszenie w e-dzienniku, informacje na gazetce szkolnej i przedszkolnej został ogłoszony konkurs plastyczny w ramach projektu Erasmus + ”Friendship without borders – Przyjaźń bez granic” dla uczniów szkoły w kategoriach kl. I-III, IV-VII oraz dzieci przedszkolne pt. „ Ja i moja rodzina”. Przedstawiony został Regulamin konkursu, który został zamieszczony na gazetkach tematycznych projektu. Wpłynęły 2 prace w przedszkolu oraz 6 w szkole (kl. IV-VII). Prace wszystkich uczniów oraz wychowanków zostały umieszczone na gazetkach tematycznych projektu. Zwycięzców konkursu wyłonili nauczyciele, głosując na przygotowane prace po wcześniejszej ich prezentacji.​ Wyniki głosowania zostały podane na konkursie przedszkolnym 02.03.2018 oraz na apelu szkolnym w dniu 8.03.2018. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody.  

Regulamin konkursu Erasmus – Ja i moja rodzina

Lista uczestników konkursu Erasmus – Ja i moja rodzina

Protokół z posiedzenia komisji Ja i moja rodzina

 

 


Berlin 2018 – kolejny wyjazd za nami

W dniach od 23 do 27 kwietnia odbył się wyjazd do Katharina Heinroth Grundschule w Berlinie – Niemcy w ramach realizacji programu Erasmus + „Friendship without borders – Przyjaźń bez granic”. Głównym celem mobilności było ustalenie struktury broszury „Tradycje ludowe naszego regionu”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie i nauczyciele z czterech partnerskich szkół:

 • Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Koszarzyskach – Czechy,

 • Cite Scolaire Internationale w Lyonie – Francja,

 • Katharina Heinroth Grundschule w Berlinie – Niemcy,

 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żorach – Polska.

23 kwietnia po ponad 7- godzinnej podróży uczniowie i nauczyciele naszej szkoły dotarli do szkoły partnerskiej w Berlinie. Uczniowie zostali odebrani przez rodziny goszczące a nauczyciele zakwaterowani w hotelu.

24 kwietnia uczniowie i nauczyciele szkół partnerskich mieli możliwość zwiedzenia Berlina. Zobaczyliśmy Wieżę Telewizyjną, Alexanderplatz, Kościół Mariacki i fontannę Neptuna. Największą atrakcją była wycieczka statkiem po rzece Szprewie, podczas której można było zobaczyć budynek Reichstagu, Regierungsviertel (nową dzielnicę rządową) oraz Dom Kultur Świata. Po nawrocie przed mostem Lutra, skąd rozpościera się widok na zamek Bellevue, uczestnicy rejsu zobaczyli „Beamtenschlange” (dom urzędników), Siegessäule (kolumnę zwycięstwa) oraz nowy dworzec główny, katedrę berlińską, Wyspę Muzeów i Nikolaiviertal — najstarszą dzielnicę mieszkaniową w Berlinie.

Kolejnym punktem programu tego dnia było zwiedzanie Muzeum Naturalnego w Berlinie – pierwszego muzeum państwowego na świecie. Przy wejściu powitał nas naturalnych rozmiarów szkielet dinozaura. Szczególnie interesujące były eksponaty zoologiczne i paleontologiczne. Dużo czasu spędziliśmy także w sali z bogatą kolekcją minerałów. Następnie wróciliśmy do szkoły partnerskiej, gdzie na uczniów czekały rodziny goszczące.

25 kwietnia przedpołudnie spędziliśmy w szkole. W auli szkoły odbyło się oficjalne powitanie uczestników spotkania oraz występy zespołu ludowego „Krakowiacy”, będącego wizytówką Katharina Heinroth Grundschule. Następnie uczniowie szkół partnerskich uczestniczyli w zajęciach uczniów z berlińskiej szkoły. Po obiedzie pojechaliśmy do Neues Museum. W muzeum podziwialiśmy eksponaty sztuki egipskiej, wraz ze słynnym popiersiem egipskiej królowej Nefretete z 1340 r. p.n.e., a także zbiory archeologiczne z czasów prehistorycznych, starożytnych i wczesnego średniowiecza.

26 kwietnia dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Techniki, znajdującego się na terenie byłego dworca towarowego „Anhalter Güterbahnhof”.Dzięki wspaniałym ekspozycjom mogliśmy odbyć podróż w czasie śladami historii techniki. Na ok. 25.000 m² zaprezentowano wystawy nt. techniki komunikacji, produkcji, energii i transportu. W nowym budynku ze szkła mogliśmy zobaczyć eksponaty prezentujące osiągnięcia człowieka w żegludze wodnej i powietrznej. Bardzo ciekawa była także wystawa „Człowiek w ruchu – podróż samochodem & in.“ („Mensch in Fahrt – unterwegs mit Auto & Co.“), prezentująca powozy, rowery, motocykle i 30 samochodów z różnych epok. Wiele emocji wzbudziły historyczne parowozownie mieszczące 40 pojazdów kolejowych.
Pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Po obiedzie uczniowie szkół partnerskich zostali zaproszeni do wzięcia udziału w przygotowanej przez szkołę goszczącą grze planszowej „Wyścig pokoju”. W tym czasie koordynatorzy i nauczyciele szkół partnerskich wzięli udział w spotkaniu, na którym dokonano ustaleń dotyczących harmonogramu projektu, podziału kolejnych zadań i struktury broszury „Tradycje ludowe naszego regionu”. Strona polska zobowiązała się do przygotowania książki kucharskiej, która ma być gotowa do kolejnego spotkania partnerów w szkole żorskiej. Dla dwóch szkół, z Francji i z Czech, był to ostatni dzień wizyty. Następnego dnia rano wracali do swoich szkół macierzystych. Przed nami był jeszcze jeden dzień zwiedzania.

27 kwietnia, po zbiórce w szkole, wyruszyliśmy do berlińskiego zoo. Jest ono najstarszym zoo w Niemczech, a jednocześnie najbardziej bogatym gatunkowo na świecie. Była to wyjątkowa lekcja przyrody, podczas której mogliśmy zobaczyć około 20 000 zwierząt z około 1400 gatunków, żyjących w 33-hektarowym ogrodzie – w tym słonie, żyrafy, goryle i jedyne w Niemczech: wielkie pandy. Niemniej interesujące okazało się berlińskie Aquarium. Podziwialiśmy nie tylko egzotyczne ryby i koralowce, ale także setki imponujących gadów, płazów i owadów. Następną atrakcją było Museum Sea Life ze znanym Aquadomem. Największą atrakcją była przejażdżka cylindryczną windą przez siedlisko rafy koralowej z około 1500 rybami. Mieliśmy szczęście – akurat trafiliśmy na porę karmienia.

Pełni niezapomnianych wrażeń, bogatsi o nowe doświadczenia i przyjaźnie wróciliśmy do Polski.


Tworzenie broszury o Śląsku”

Kolejnym zadaniem projektowym realizowanym w ramach projektu Erasmus+ Friendship without borders – Przyjaźń bez granic było tworzenie broszury informacyjnej o naszym regionie. Tym razem do zadania przystąpili głównie uczniowie starszych klas. Były to: Simona Komosińka i Jagoda Zdziebło z klasy VII oraz Jagoda Wilkosz i Anna Lajdamik z klasy VI. Młodzież tworzyła ilustracje i opisy, w których starała się przedstawić jak najwięcej ciekawostek i najważniejszych informacji o Śląsku. W swoich pracach uczniowie przedstawiali m.in.: pracę górnika, kopalnię, tradycyjny śląski obiad, dożynki. Najciekawsze prace zostały zamieszczone w broszurze. Nad poprawnością wykonania zadania czuwali nauczyciele: p. Natalia Płonka, p. Joanna Wojewodzic, p. Małgorzata Lajdamik oraz p. Sylwia Leszczyńska – Pyrek.


Rysowanie ilustracji do opowieści z wyimaginowanymi bajkowymi postaciami

24.09.2018 r. uczniowie klasy II realizowali zadania w ramach projektu Erasmus+ „Friendship without borders. Przyjaźń bez granic”. Zadanie polegało na wykonaniu ilustracji do opowiadania z wymyślonymi postaciami z bajek. Na początku zajęć wychowawczyni klasy, pani Barbara Owczarek odczytała treść opowiadania pt. „Smocza przyjaźń”. Następnie uczniowie wspólnie układali plan wydarzeń. Kolejnym punktem był podział dzieci na grupy, przydzielenie im zadań. Uczniowie rysowali ilustracje nawiązujące do opowiadania, które później zaprezentowano innym uczniom naszej szkoły na gazetce ściennej na korytarzu. Uczniowie chętnie pracowali na zajęciach, zrealizowali założenia zadania w ramach projektu.

Smocza Przyjaźń


Tworzenie płyty DVD – Moja ulubiona gra z piłką

W październiku 2018 roku podczas zajęć realizowanych w ramach Gier i zabaw uczniowie klas IV rywalizowali ze sobą podczas następujących gier „Unihokej i „Dwa ognie„. Podczas zabawy uczniowie współpracowali ze sobą, a każdej drużynie zależało na zwycięstwie. Mimo usilnych starań dziewcząt, nie udało im się zwyciężyć z chłopcami. W czasie gry na twarzach uczniów oprócz skupienia i zaangażowania, towarzyszyły jednocześnie radość i zadowolenie. Chłopakom gratulujemy zwycięstwa, a dziewczynom – walecznej postawy. Podczas gier nakręcono kilka krótkich filmików, które wykorzystano do stworzenia filmu „Moja  ulubiona gra z piłką”. Filmiki zostały nakręcone przez p. Katarzynę Kubańską. Pani Małgorzata Lajdamik poddała je obróbce cyfrowej i stworzyła film, będący efektem końcowym zadania.


Grudniowa wizyta partnerów w Żorach

Listopad 2018 roku upłynął pod znakiem przygotowań do przyjęcia gości ze szkół partnerskich. Wspólny wysiłek uczniów i nauczycieli przyniósł wymierne rezultaty w postaci zadowolonych z pobytu uczestników wymiany. Ze względów organizacyjnych goście z Francji przyjechali już w niedzielę 9 grudnia 2018 r.

Dzięki temu, gdy w poniedziałek my oczekiwaliśmy na gości z Czech i Niemiec, uczniowie i nauczyciele z Francji mieli czas, by zwiedzić pobliskie miasto graniczne – Cieszyn.

We wtorek, po oficjalnym powitaniu i krótkiej autoprezentacji wszystkich gości, każda ze szkół zaprezentowała krótkie przedstawienie lub występ. Uczniowie z czeskiej szkoły przedstawili kabaret na wesoło, a uczniowie z Francji zaśpiewali świąteczne piosenki. Dzieci z Niemiec zaprezentowały przedstawienie „O czterech muzykantach z Bremy”, a dzieci z Żor – śląską wersję „Czerwonego kapturka”. Wszyscy artyści otrzymali gromkie brawa. Następną propozycją dla gości były warsztaty gry na bum bum rurkach. Ostatnią w tym dniu atrakcją były gry i zabawy na sali gimnastycznej m. in. z wykorzystaniem chusty Klanza.

Kolejnego dnia goście, ale również uczniowie naszej szkoły goszczący dzieci z zagranicy, mieli okazję bliżej poznać nasze miasto. W ciekawy i pełen pasji sposób historię Żor, w czasie spaceru po mieście, opowiedział nam pracownik Muzeum Miejskiego – Pan Tomasz Górecki. Następnie zwiedziliśmy wystawę w muzeum, pełną eksponatów z różnych zakątków świata. Kolejną atrakcją była wizyta w Centrum Regionalnym w Osinach, które ze staropolską gościnnością powitało nas chlebem ze smalcem i kiszonymi ogórkami oraz ciepłą herbatką. Po regionalnych przysmakach dzieci uczestniczyły w zajęciach przybliżających im zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Gościom szczególnie przypadło do gustu przedstawienie przygotowane przez pracowników Centrum, w którym uczestniczyły również dzieci ze szkół partnerskich. W tym czasie nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym nauczania regionalizmu. Następnie po powrocie do szkoły na szkolnej stołówce odbyła się wspólna Wigilijka. Po krótkim przypomnieniu najważniejszych tradycji związanych z Wigilią Bożego Narodzenia, podzieleniu się opłatkiem i złożeniu życzeń odbyła się obiadokolacja, podczas której goście mogli spróbować wybranych tradycyjnych wigilijnych dań. Później chór szkolny przypomniał nam najbardziej znane i lubiane kolędy i piosenki Bożonarodzeniowe. Wspólna kolacja i kolędowanie wprowadziły wszystkich w radosny świąteczny nastrój i zintegrowały uczestników spotkania.

Wcześnie rano w czwartek goście i dzieci goszczące uczniów ze szkół partnerskich wzięli udział w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce i Krakowa. Wszyscy uczestnicy wyprawy byli podekscytowani widokiem wspaniałych sal kopalni, podziemnych grot i jezior. Największe wrażenie na wszystkich zrobiła Kaplica św. Kingi. Następnie wyruszyliśmy do Krakowa. Zwiedzanie dawnej stolicy Polski rozpoczęliśmy w siedzibie królów – na Wawelu. Idąc traktem królewskim podziwialiśmy przepiękne świąteczne dekoracje i iluminacje. Po dotarciu do Rynku, odwiedziliśmy Kościół Mariacki. Później było nieco czasu, by zobaczyć pomnik Adama Mickiewicza, Sukiennice i by kupić pamiątki na świątecznym jarmarku. Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Żor.

Ostatni dzień wizyty to trudny dzień pożegnań. Były łzy i obietnice, by spotkać się znowu. To sygnał dla nauczycieli, że dzieci zawiązały przyjaźnie i dobrze czuły się u rodzin goszczących, które starały się, by popołudnia spędzane z nimi były nie mniej ciekawe, jak te spędzane pod opieką pedagogów.


Tworzenie książki z wszystkich opowieści w wyimaginowanymi istotami  włącznie z ilustracjami

Od stycznia 2019 r. po przesłaniu przez wszystkie szkoły partnerskie opowieści z wyimaginowanymi istotami włącznie z ilustracjami, partnerzy ze szkoły czeskiej zajęli się tworzeniem książki. Powstał zbiór opowiadań, odzwierciedlający różnorodne, w zależności od szkoły i wieku uczniów, biorących udział w zadaniu,  podejścia do realizacji zadania.

Partnerzy z Czech przekazali pozostałym partnerom po jednym egzemplarzu wydrukowanej książki podczas majowego spotkania, podsumowującego realizację projektu w Lyonie.

Przygody z wyimaginowanymi bajkowymi postaciami


Tworzenie życzeń walentynkowych

W lutym 2019 roku w ramach projektu Erasmus + Friendship without borders – Przyjaźń bez granic zostało przeprowadzone działanie polegające na stworzeniu kartek walentynkowych dla krajów partnerskich. Celem działania było: przygotowanie przez uczniów sentencji walentynkowych w językach: niemieckim, francuskim i czeskim, własnoręczne wykonanie ozdobnych kartek, przekazanie kartek nauczycielom koordynującym zadanie. Kartki wykonały uczennice klasy VA: Wiktoria Wróblewska, Justyna Szelka oraz Amelia Hajduk. Kartki zostały wysłane do szkół partnerskich przez koordynatora projektu. Nasza szkoła również otrzymała pamiątkowe kartki, które zdobiły później korytarze szkoły. Nad właściwym przebiegiem działania czuwały Panie: Katarzyna Buczek oraz Ewa Bywalec.


Tworzenie prezentacji: Przyjaźń jako wartość edukacyjna w literaturze dla dzieci (prezentacja wybranych dzieł literackich o przyjaźni)

W marcu kolejnym zadaniem w ramach Erasmusa było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat motywu przyjaźni w utworach literackich.

Na lekcjach języka polskiego uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie: czym jest przyjaźń oraz jakimi cechami powinien odznaczać się prawdziwy przyjaciel. Następnie poszukali cytatów najlepiej obrazujących powyższe zagadnienie. Na lekcji języka polskiego przeprowadzonej w sali informatycznej uczniowie w programie Power Point wpisywali wybrane cytaty, wybierali wzory prezentacji, ustawiali animacje.

Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy VI w ramach realizacji ogólnopolskiego programu „Wychowanie przez czytanie”, który dotyczył najważniejszych wartości w życiu człowieka, między innymi również przyjaźni, postanowili dołączyć do prezentacji efekt swojej poprzedniej pracy – filmiki nagrane na lekcji języka polskiego i godzinie z wychowawcą. Przeprowadzone działania pokazały dzieciom, jak ważna w życiu każdego człowieka jest przyjaźń, że jest to więź, która może trwać przez całe życie i że o tę relację należy dbać.

Motyw przyjaźni