Informacje

Zaproszenie na Bal karnawałowy


Numer konta Rady Rodziców Szkoły

Informujemy, że dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców Szkoły można dokonać przelewem na rachunek Banku Zachodniego WBK S.A.:

nr rachunku: 81 1090 2590 0000 0001 3249 1712

posiadacz: RADA RODZICÓW SZKOŁY Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach


Numer konta Rady Rodziców Przedszkola 

Informujemy, że dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców Przedszkola można dokonać przelewem na rachunek Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Żorach:

nr rachunku: 08 1090 1766 0000 0001 3114 9448

posiadacz: RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 12 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach