Informacje

Komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne, NNW Przedszkolne – rok 2020/2021

Szanowni Rodzice,

Informujemy, iż nasz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Żorach otrzymał propozycję oferty indywidualnego ubezpieczenia NNW Szkolne i NNW Przedszkolne. Jako placówka otrzymaliśmy specjalny link do e-ulotki (Bezpieczny.pl, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń) umożliwiający Wam zakup indywidualnego ubezpieczenia NNW z 10% zniżką wyłącznie na stronie www.bezpieczny.pl/24077 .

Jako placówka nie pośredniczymy w sprzedaży ubezpieczenia, każdy rodzic dokonuje ewentualnego zakupu samodzielnie.

Więcej informacji wraz z załącznikami poniżej.

Z poważaniem,
Katarzyna Dahlke – Krejza ( przewodnicząca RR Zespołu. Przewodnicząca RR Szkoły)
Marlena Borkowska (Zastępca Przewodniczącego RR. Przewdnicząca RR Przedszkola)

WAŻNY KOMUNIKAT DOT. UBEZPIECZENIA NNW Szkolne_NNW Przedszkolne_ 2020-2021

Ubezpieczenie NNW Szkolne 2020-2021

Ubezpieczenie NNW Przedszkole 2020-2021


Numer konta Rady Rodziców Szkoły

Informujemy, że dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców Szkoły można dokonać przelewem na rachunek Banku Zachodniego WBK S.A.:

nr rachunku: 81 1090 2590 0000 0001 3249 1712

posiadacz: RADA RODZICÓW SZKOŁY Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach


Numer konta Rady Rodziców Przedszkola 

Informujemy, że dobrowolne wpłaty na Radę Rodziców Przedszkola można dokonać przelewem na rachunek Santander Bank Polska S.A. Oddział 2 w Żorach:

nr rachunku: 08 1090 1766 0000 0001 3114 9448

posiadacz: RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 12 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach