Elektroniczny nabór do przedszkola

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 – KONTYNUACJA

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola zobowiązani są do złożenia w placówce deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub deklaracji o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto Żory

Termin składania wyżej wymienionych deklaracji:

od 17 lutego 2020 r. godz. 800 do 21 lutego 2020 r. godz. 1500.

W przypadku niedostarczenia w terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzic dziecka będzie musiał wziąć udział w ogólnej rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w dniach od 02. do 16. marca 2020 r.

Wypełnione „Deklaracje…” należy złożyć w wyznaczonym terminie w sekretariacie placówki.

WAŻNE!

Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA (załącznik poniżej) są podstawą do zawarcia umowy.

Deklaracja_kontynuacji_i_rezygnacji

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie w formie elektronicznej w dniach

od 2 marca (od godz. 8:00) do 16 marca 2020 r. ( do godz.15:00).

Rodzice, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do publicznego przedszkola w Żorach lub zmienić przedszkole swojemu dziecku, pobierają wniosek ze strony: 

www.zory.przedszkola.vnabor.pl
(aktywna od 2 marca 2020 r.)

Informujemy, że na stronie www.zory.przedszkola.vnabor.pl znajdują się również, szczegółowe informacje, poradniki, dane adresowe wraz z ofertą przedszkoli, ważne terminy, a także kryteria obowiązujące przy przyjmowaniu dzieci do przedszkoli.

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2020 r. godz. 8:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola: 01.04.2020 r. godz. 8:00 do  07.04.2020r. godz.15:00 poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów i złożenie w sekretariacie placówki.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 10.04.2020 r. godz. 8:00

WAŻNE !
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żory

Zasady rekrutacji do samorzadowych przedszkoli na rok szkolny 2020-2021

Zarządzenie Prezydenta Miasta Żory w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania elektronicznego postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów dotyczących naboru do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Żory