Elektroniczny nabór do przedszkola

NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie  w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2019 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony 
www.zory.przedszkola.vnabor.pl (aktywna od 1 marca 2019 r.)

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2019 r. godz. 8:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola: 02.04.2019 r. godz. 8:00 do  08.04.2019 r. godz.15:00

poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożenie  w sekretariacie placówki.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 10.04.2019 r. godz. 8:00

WAŻNE !
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola na rok szk. 2019/2020 mają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce!

Zasady rekrutacji do samorzadowych przedszkoli na rok szkolny 2019-2020

Zarzadzenie PM OR.0050.178A.2019


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też rezygnacji z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez oboje rodziców składamy w sekretariacie placówki w dniach od 14 lutego do 21 lutego 2019 r.

WAŻNE!

Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA ( załącznik poniżej) są podstawą do zawarcia umowy. 

W przypadku niedostarczenia w terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzic dziecka będzie musiał wziąć udział w ogólnej rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w dniach od 01. do 15. marca 2019 r.

Deklaracja_kontynuacji_i_rezygnacji