Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLA NR 12

w  ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM NR 5 W ŻORACH

Aktualizacja – stan na 27.05.2020 r.

Od 1.06.2020 r. trwa nabór na dyżur wakacyjny (lipiec, sierpień) 2020 r. dla przedszkolaków z Przedszkola nr 12.

Aby zgłosić dziecko do przedszkola należy wypełnić Deklarację Rodziców dziecka, które będzie uczęszczało na dyżur wakacyjny 2020 do Przedszkola nr 12 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach.

Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres: sekretariat@zsp5zory.pl . W związku z zagrożeniem koronawirusem zapisy przyjmowane będą jedynie w formie mailowej.

Termin naboru na dyżur:  01 – 10.06.2020 r.

Wzór zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej: http://zsp5zory.pl/aktualnosci-2019-2020/

W związku z obowiązującymi Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. l dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) liczba miejsc w przedszkolu będzie ograniczona.

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń – decyduje data i godzina wygenerowana w mailu.

Informujemy również, że na wypadek zmiany sytuacji epidemiologicznej i przywrócenia pełnej działalności przedszkola zostanie utworzona lista rezerwowa dzieci.

W sytuacjach problemowych prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem (32) 4353677 wew. 14.

Po otrzymaniu elektronicznego zgłoszenia dziecka na dyżur ZSP nr 5 w Żorach wyśle w godzinach pracy sekretariatu potwierdzenie otrzymania wiadomości. W przypadku braku takiego potwierdzenia prosimy o kontakt  telefoniczny z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach

Ponieważ część pracowników przedszkola będzie przebywać na urlopie, zajęcia odbywać się będą w grupach mieszanych, pod kierunkiem nauczycieli naszego przedszkola, ale niekoniecznie prowadzących daną  grupę w czasie roku szkolnego.

Prosimy rodziców o przemyślaną deklarację pobytu dziecka w przedszkolu na dyżurze, gdyż niezgłoszenie się dziecka w określonym czasie w przedszkolu oraz brak usprawiedliwienia nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy.

zgłoszenie-dyżur-2020 aktualizacja

zgłoszenie-dyżur-2020 aktualizacja