Biedronki

Informacje ogólne

Religia

mgr Lucyna Mika

poniedziałek, piątek

13.00 – 13.30


KRĘGI TEMATYCZNE STYCZEŃ

I krąg tematyczny: ,,Mijają dni, miesiące, lata”
Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • zapoznanie z zapisem liczby 8,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin,
 • obserwowanie wzrostu roślin,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na polecenia w j.angielskim,
 • osłuchanie z j.angielskim.

II krąg tematyczny: ,,Bezpieczeństwo zimą”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

III krąg tematyczny: ,,Zima i zwierzęta”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

IV krąg tematyczny: ,,Baśnie, bajki i bajeczki”

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie małych liter i wielkich liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych,
 • określanie, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • wykonywanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się instrukcją,
 • rozwijanie aktywności werbalnej,
 • przedstawianie słowami uczuć i nastroju,
 • zapoznanie ze zjawiskiem topnienia,
 • poznawanie substancji, które topnieją,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • reagowanie na polecenia w j.angielskim,
 • osłuchanie z j.angielskim.

Zapraszamy do udziału w konkursie

III PRZEDSZKOLNY KONKURS

Śpiewamy polskie kolędy”

 1. Organizator konkursu: Przedszkole 12 w ZSP – 5
 2. Koordynator: Julia Pszczółkowska

 3. Cele konkursu:

  • kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

  • popularyzacja polskiej kolędy,

  • wspieranie i rozwój zainteresowań wokalnych u dzieci.

 1. Termin i miejsce konkursu: 10 stycznia 2020 r. o godz. 9.30 Przedszkole nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach

 2. Uczestnicy: dzieci uczęszczające do naszego przedszkola z grup A – E.

 3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • zgłoszenie dziecka przez rodzica u wychowawcy grupy lub koordynatora nie później niż do 8 stycznia 2020 r.,

  • rodzic do dnia 8 stycznia 2020 r. dostarcza ścieżkę metodyczną utworu na własnym nośniku, podpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka,

  • w przypadku akompaniamentu instrumentalnego, rodzic informuje o rodzaju instrumentu i danych osoby akompaniującej.

 1. Nagrody: każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek ufundowany przez Radę Rodziców Przedszkola nr 12.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20.11.2019r. Powszechny Dzień Dziecka nazywany jest także Dniem Praw Dziecka. Jest obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r. Choć dzieciaki swój szczególny dzień mają 1 czerwca, Polska jako członek Światowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pragnie propagować datę 20 listopada, jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, by przypomnieć, że każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa. W związku z tym wydarzeniem w naszym przedszkolu zorganizowany zostanie konkurs plastyczny pt.; „Nasze prawa ważna sprawa”.


Wydarzenia

Wigilijka w przedszkolu

W bożonarodzeniową atmosferę wprowadziła nas wigilijka, w której brały udział wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy. Przed spożyciem świątecznego obiadu miało miejsce kolędowanie oraz składanie życzeń. Celem wspólnego spożywania posiłku było integrowanie społeczności przedszkolnej oraz kultywowanie tradycji.


Jasełka rodzinne i lokalne (dzieci 6-letnie)

19.12.2019 r. w godzinach popołudniowych, w sali gimnastycznej panował świąteczny nastrój. Sala zamieniła się w scenę teatralną, na której wystąpiły dzieci z gr. ,,D” i ,,E”. Przedszkolaki wraz z wychowawczyniami przygotowały dla rodziców, dziadków, pracowników oraz środowiska lokalnego przedstawienie pt. ,,Uwierz w święta” . Przedstawienie było wyjątkowe, ponieważ ukazywało nowoczesną historię związaną z Bożym Narodzeniem. Dzieci z zaangażowaniem odgrywały swoje role, które wprowadziły zebranych gości w świąteczny klimat. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom oraz innym osobom, które zaangażowały się w przygotowanie dzieciom przepięknych strojów oraz pomogły w utrwaleniu mówionych przez dzieci kwestii. Bez Państwa pomocy, realizacja takiego dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa.


XXVI Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków
10.12.2019 r. w hali sportowej MOSiR-u miał miejsce XXVI Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków. Z zaproszenia skorzystało dwanaście reprezentacji żorskich przedszkoli. Drużyny były wspierane przez zasiadających na trybunach kibiców, opiekunów oraz rodziców. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał z-ca dyrektora MOSIR Żory – Marek Utrata. Program zawodów liczył osiem konkurencji sprawnościowych. Suma punktów zdobytych za każdą z konkurencji decydowała o klasyfikacji końcowej przedszkoli. Przedszkolaki z grupy ,,E” wspierane przez jednego reprezentanta z grupy ,,D” zajęły I miejsce. Gratulujemy!


Wizyta Św. Mikołaja
06.12.2019 r. w przedszkolu pojawił się długo oczekiwany przez wszystkie dzieci gość Święty Mikołaj. W dotarciu do przedszkola nie przeszkodził nawet brak śniegu. Spotkanie z niezwykłym gościem minęło w bardzo miłej atmosferze i sprawiło dzieciom wiele radości. ,,Biedronki” zaśpiewały piosenkę pt. ,,To Mikołaj, to Mikołaj”. Jakże ogromne zdziwienie na twarzach dzieci pojawiło się wtedy, gdy Mikołaj opowiedział o tym, jak ,,Biedronki” z zaangażowaniem przygotowują się do jasełek. Wreszcie nadszedł czas na obdarowanie dzieci prezentami. Dzieci z gr. ,,E” przygotowały także prezent dla naszego gościa. ,,Biedronki” wręczyły Mikołajowi własnoręcznie wykonaną książkę, której głównym bohaterem był Święty Mikołaj. Bardzo cieszymy się z tego, że Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z naszego przedszkola i z niecierpliwością oczekujemy na jego wizytę za rok.


,,Nasze prawa – ważna sprawa” – rozstrzygnięcie konkursu
05.12.2019 r.
w sali ,,Biedronek” zostały zaprezentowane prace wykonane przez dzieci, których temat brzmiał: ,,Nasze prawa – ważna sprawa”. W konkursie wzięło udział 15 przedszkolaków. Każda praca była wyjątkowa, dlatego też każda z nich zajęła I miejsce. Dziękujemy przedszkolakom za udział w konkursie oraz zachęcamy do brania udziału w kolejnych.


Dzień Górnika
04.12.2019 r. w naszym przedszkolu gościliśmy szczególnych gości – Górników. Z okazji ich święta dzieci przedstawiły krótki program artystyczny. Przedszkolaki śpiewały piosenki, mówiły wiersze. Starszaki odegrały scenkę w gwarze śląskiej pt. ,,Kiszyni kapusty”. Górnicy zaprezentowali dzieciom górniczy mundur oraz opowiedzieli o pracy w kopalni. Po występach nadszedł czas na wręczenie upominków. Dziękujemy wszystkim Górnikom za przybycie!


Innowacja Przyjaciele Zwierząt ,,Niebezpieczne węże”
22.11.2019 r.
odbyło się kolejne spotkanie w ramach innowacji ,,Przyjaciele zwierząt”. Tym razem tematem przewodnim były niebezpieczne węże. Przedszkolaki oglądały krótki filmik przyrodniczy, podczas którego zostały przedstawione wybrane gatunki niebezpiecznych węży. Dzieci dowiedziały się m.in., że niebezpiecznym wężem zamieszkującym Polskę jest żmija zygzakowata. Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało tematyczną kolorowankę.


Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20.11.2109 r. obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Przedszkolaki przypomniały swoje prawa, a także obowiązki. Po krótkiej pogadance oraz filmiku edukacyjnym, dzieci otrzymały kolorowanki przedstawiające jedno z wybranych praw dziecka. W przedszkolu został również ogłoszony konkurs plastyczny pt. ,,Nasze prawa – ważna sprawa”.


Zajęcia przy udziale psa

06.11.2019 r. grupę ,,Biedronek” odwiedziła pani Kasia Stolarek – właścicielka hotelu dla psów. Pani Kasia przeprowadziła zajęcia pt. ,,Jak troszczymy się o zwierzęta domowe?”. W zajęciach uczestniczył również czworonożny przyjaciel – Charlie (pies rasy Cavalier King Charles Spaniel). Przedszkolaki opowiedziały gościom o swoich domowych zwierzętach oraz o tym, w jaki sposób pomagają w opiece nad nimi. Pani Kasia szczegółowo omówiła, w jaki sposób należy troszczyć się o psy. Podczas zajęć dzieci wykonywały wiele zadań, m.in. nazywały i określały przeznaczenie akcesoriów dla psów. Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, a największą radość sprawiła im możliwość pogłaskania pieska. Dziękujemy pani Kasi za przeprowadzenie ciekawych zajęć.


Dzień malowania farbami

25.10.2019 r. w naszym przedszkolu miał miejsce ,,Dzień malowania farbami”. Każde dziecko mogło zamienić się w prawdziwego artystę. Przedszkolaki stworzyły wiele kolorowych prac, które można było podziwiać na przedszkolnych korytarzach.


Dzień postaci z bajek w szkole

25.10.2019 r. uczniowie szkoły obchodzili ,,Dzień postaci z bajek”. Wielu uczniów przebrało się za swoich ulubionych bohaterów. Pani Kasia Chojnacka – nauczycielka przedszkola oraz bibliotekarz szkoły, zaprosiła napotkanych bohaterów do przedszkolnych sal. Ulubieńcy dzieci przeczytali przedszkolakom krótkie bajki. Dziękujemy starszym kolegom za przybycie.


Musical ,,Cudowna lampa Aladyna”

24.10.2019 r. dzieci z gr. B, C, D i E uczestniczyły w wycieczce do Kina ,,Centrum” w Jastrzębiu-Zdroju. Odbył się tam musical pt. ,,Cudowna lampa Aladyna”. Na scenie występowali aktorzy Teatru Muzycznego Forte. Musical był magiczną opowieścią, pełną niezwykłych piosenek. W trakcie przedstawienia dzieci mogły zaobserwować multimedialną wizualizację oraz grę świateł, a także dymu, który był widoczny podczas wyłaniania się Dżina z magicznej lampy.


,,Jesień malowana dźwiękiem” – koncert edukacyjny

23.10.2019 r. w naszym przedszkolu odbył się koncert edukacyjny ,,Jesień malowana dźwiękiem – wiolonczela”. Podczas koncertu dzieci poznały dźwięki wydawane przez wiolonczelę oraz jej budowę. Niektóre przedszkolaki miały okazję samodzielnej gry na instrumencie. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że wiolonczela jest koloru kasztanowego, a więc idealnie pasuje do aktualnej pory roku – jesieni.


Święto drzewa

18.10.2019 r. obchodziliśmy dzień drzewa. W ogrodzie przedszkolnym dzieci dowiedziały się, jakie znaczenie mają drzewa dla człowieka. Po krótkiej pogadance, dzieci z pomocą wychowawców oraz pana Marka, zasadziły w ogrodzie 3 drzewa: jabłoń, gruszę i śliwę. Przedszkolaki będą miały możliwość obserwowania ich wzrostu. W salach przedszkolnych zostały przygotowane dla dzieci doniczki, do których samodzielnie zasadziły wybrane przez siebie nasiona. Przed każdym przedszkolakiem jest bardzo odpowiedzialne zadanie – systematyczna pielęgnacja swojej sadzonki.


Próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 17.10.2019 r. odbył się próbny alarm przeciwpożarowy z udziałem straży pożarnej. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności odpowiedniego zachowania w sytuacji zagrożenia, a także praktyczne zapoznanie się z zasadami bezpiecznej ewakuacji.


Innowacja ,,Przyjaciele zwierząt”: ,,Gad, czyli kto? Budowa, wygląd, zwyczaje”

16.10.2019 r. wszystkie grupy zebrały się w sali ,,Biedronek” po to, by uczestniczyć w pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu związanym z innowacją ,,Przyjaciele zwierząt”. Tym razem tematem spotkania były gady. Dzieci oglądały krótki film edukacyjny dotyczący gadów: ich budowy, wyglądu i zwyczajów. Następnie dzieci odpowiadały na pytania dotyczące tego, co widziały na filmie. Na zakończenie spotkania każdy przedszkolak otrzymał kolorowankę, na której był przedstawiony jeden z przedstawicieli gadów.


,,Jesienne skarby natury” – dzień integracji

07.10.2019 r. w naszym przedszkolu miał miejsce kolejny dzień integracji – ,,Jesienne skarby natury”. Dzieci z gr. B, C, D i E udały się do baranowickiego parku w poszukiwaniu jesiennych skarbów. Przed wejściem do parku wychowawczynie przypomniały, że park jest miejscem, w którym mieszka wiele zwierząt. Ludzie są w parku gośćmi, a więc powinni się w nim bardzo cicho zachowywać, aby nie przestraszyć zamieszkałych w nim istot. Dzieci wróciły do przedszkola z kolorowymi liśćmi oraz szyszkami. Wszystkie skarby natury zostały umieszczone w przedszkolnych kącikach przyrody.


Światowy dzień zwierząt

04.10.2019 r. obchodziliśmy ,,Światowy dzień zwierząt”. Przeprowadzona została pogadanka na temat tego, co to znaczy być przyjacielem zwierząt. Dzieci opowiadały o tym, w jaki sposób mogą troszczyć się o zwierzęta. ,,Biedronki” obejrzały również krótki film przedstawiający różne gatunki zwierząt. W czasie zajęć zgodnie przyznały, że bycie właścicielem zwierząt to ogromna odpowiedzialność. Podsumowaniem ,,Światowego dnia zwierząt” była indywidualna praca plastyczna, za pomocą której dzieci przedstawiły wybrane przez siebie gatunki zwierząt.


Dzień Chłopaka

Każde dziecko o tym wie, że kiedy wrzesień kończy się, od maluszków aż po starszaka, każdy Świętuje Dzień Chłopaka! 30 września w grupie ,,Biedronek” świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczynki zaśpiewały chłopcom uroczyste ,,Sto lat” oraz wręczyły legitymacje Super Chłopaka wraz z upominkiem. Następnie miały miejsce wspólne zabawy przy muzyce. Chociaż swoje święto obchodzili chłopcy, to również dziewczynki otrzymały drobne upominki. Dziękujemy Rodzicom, dzięki którym ten dzień był jeszcze bardziej wyjątkowy.


Światowy Dzień Turystyki

27 września 2019 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Turystki. Z związku z tym, grupa ,,Biedronek”, wraz ze swoimi młodszymi kolegami z grupy ,,Pszczółek” i ,,Motylków”, udała się na spacer ulicami Baranowic. Mali turyści podziwiali jesienną aurę oraz zbierali skarby pozostawione przez Panią Jesień.


Wizyta ,,Świetliczaków” z okazji Dnia Przedszkolaka

26 września 2019 r. z wizytą przybyły do nas ,,Świetliczaki”. Powodem ich wizyty był miniony Dzień Przedszkolaka. „Świetliczaki” przeczytały dzieciom bajkę pt. ,,Jaś i Małgosia”. ,,Biedronki” z zaciekawieniem słuchały utworu czytanego przez starszych kolegów. Dziękujemy ,,Świetliczakom” z Bajkolandii za pamięć i wizytę w naszym przedszkolu.


Powitanie Jesieni

23 września 2019 r. ,,Biedronki” przywitały jesień. Po śniadaniu dzieci udały się na spacer do baranowickiego parku, w którym poszukiwały oznak kolejnej pory roku. Zebrane skarby jesieni (kasztany, kolorowe liście, szyszki) zostały umieszczone w kąciku przyrodniczym. Po obiedzie na przedszkolaków czekała niespodzianka – wirtualne spotkanie z Panią Jesień. Pani Jesień przywitała dzieci oraz opowiedziała o tym, jakie zmiany będą zachodziły w przyrodzie. Jesień przeczytała także dzieciom wiersz o aktualnej porze roku. Dzieci z wypiekami na twarzach słuchały tego, co miała im do powiedzenia Pani Jesień. Celem spotkania było rozwijanie czytelnictwa oraz współpraca miedzy przedszkolami uczestniczącymi w akcji ,,Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.


Dzień Przedszkolaka w Szkole Policji w Katowicach

20 września 2019 r. obchodziliśmy bardzo ważne święto – Dzień Przedszkolaka. W gr. A i B odbyły się wspólne zabawy integrujące grupę oraz zabawy ze śpiewem. Wszystkie dzieci, z okazji swojego święta, otrzymały drobne upominki. Starsze dzieci (gr. C, D, E) świętowały swój dzień podczas wycieczki do Szkoły Policji w Katowicach, gdzie miał miejsce dzień otwarty dla przedszkolaków. Na początku dzieci oglądały ćwiczenia sprawnościowe i techniki interwencji, następnie policyjne radiowozy. Każda z grup pozowała również do pamiątkowego zdjęcia ze Sznupkiem. Pobyt w Szkole Policji zakończył pokaz tresury psów policyjnych. Prowadzący pokaz przypomniał dzieciom, jak należy się zachować w razie ataku niebezpiecznego psa.


,,Wykopki” w ,,AKUKU” w Mikołowie

18 września 2019 r. dzieci z gr. D i E uczestniczyły w wycieczce do ,,AKUKU” w Mikołowie, a dokładniej w warsztatach pt. ,,Wykopki”. Dzieci pomagały w prawdziwych wykopkach: zobaczyły maszyny rolnicze, a następie zbierały ziemniaki do wiklinowych koszy. Po ciężkiej pracy był czas na relaks w sali zabaw. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach z ziemniakami w roli głównej. Każde dziecko stworzyło ziemniaczanego stworka. Po warsztatach przedszkolaki bawiły się na ekologicznym placu zabaw. Nieopodal niego znajdowały się zwierzęta, m.in.: kucyki, kozy, osioł. Na zakończenie pobytu w ,,AKUKU” każde dziecko mogło posilić się pieczonym ziemniakiem.


Międzynarodowy Dzień Kropki”

16 września 2019 r. dzieci z grupy ,,Biedronek” przyłączyły się do obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki. Inspiracją do powstania tego dnia stała się historia jednej z bohaterek książki Petera H. Reynoldsa – dziewczynka o imieniu Vashti. Za pomocą małej kropki i swojej nauczycielki, Vashti uwierzyła we własne możliwości. Obchody ,,Dnia Kropki” w grupie ,,Biedronek” rozpoczęły się od obejrzenia historii małej Vashti. Następnie dzieci odszukiwały w sali naklejek w kształcie kropek, które zostały umieszczone na koszulkach. Po wspólnych poszukiwaniach dzieci mówiły o swoich talentach. Zwróciliśmy uwagę na to, iż każdy ma jakiś talent. Na zakończenie zajęć dzieci malowały farbami kropki.