Aktualności rok szkolny 2019/2020

Komunikat dla rodziców dotyczący ferii zimowych w 2020 r.

komunikat-dla-rodzicow-dotyczacy-ferii-zimowych-w-roku-2020-r

źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/wypoczynek/wypoczynekrodzice/komunikat-dla-rodzicow-dotyczacy-ferii-zimowych-w-2020-r/


Stołówka nieczynna

W związku z brakiem deklaracji dotyczących obecności dzieci w dniach 24 i 31 grudnia, informujemy, że stołówka będzie nieczynna.


Ogłoszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach informuje, że 11.12.2019 r. ( środa) o godz. 16.00 odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia. Prosimy o obecność.


Mikołajkowa akcja charytatywna dla seniorów Miejskiego Domu Pomocy Społecznej

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia na terenie naszej placówki przeprowadzona zostanie akcja charytatywna wspierająca seniorów z MDPS Żory. Mieszkańcy niejednokrotnie są osobami samotnymi, o których nikt nie pamięta. Każdy nawet, najdrobniejszy gest wsparcia wywołuje uśmiech na twarzach osób starszych. Słodkości poprawiają nastrój większości z nas dlatego prosimy o dary w postaci słodyczy, kawy, herbaty czy suplementów witaminowych. Za każdą okazaną pomoc oraz wsparcie serdecznie dziękuję w imieniu własnym oraz seniorów. Dary prosimy składać w sali przedszkolnej nr 433 ( grupa Motylki) do dnia 19 – go grudnia.

Joanna Burc-Wsuł


Zaproszenie na Bal karnawałowy


 

Klauzula Informacyjna dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) administratorem danych osobowych uczestników Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych (WKP), jest Śląski Kurator Oświaty ul. Powstańców 41 a, 40-024 Katowice; e-mail: kancelaria@kuratorium.katowice.pl, skrytka ePUAP: /y77uu54yfi/skrytka. Inspektorem ochrony danych administratora jest pani A. Andruszkiewicz kontakt:
e-mail: iod@kuratorium.katowice.pl, tel. 32-606-30-37

 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych zgodnie z art. 6 ust 1 pkt. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 2. Dane osobowe uczestnika WKP będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa;
 3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO;
 5.  Podanie danych osobowych wynika z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r nr 13 poz. 125 ze zm.). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania zaświadczenia laureatom/finalistom WKP.

 


Zebranie Rodziców dzieci przedszkolnych

W dniu 28 października 2019 r. o godz. 16.30 odbędzie się zebranie rodziców dzieci przedszkolnych.
Planowany przebieg zebrania:

 • 16.30 – 16.50 – „Wyznaczanie granic dzieciom – rola rodziny w procesie wychowania. Kształtowanie postaw, wychowanie do wartości” – spotkanie z psychologiem p. Małgorzatą Szypułą.
 • 16.50 – 17.30 – „Rola rodziców w pracy z dzieckiem z wadami wymowy – zasady współpracy z logopedą” – spotkanie z logopedą p. Mirelą Koralewską.
 • 17.30 – spotkania z wychowawcami grup.

800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

Informujemy, że została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Pod bezpłatny numer telefonu 800 080 222 będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Więcej informacji: Infolinia 800080222_MEN


Żorski Uniwersytet Dziecięcy

W związku z uruchomieniem oddziału Uniwersytetu Dziecięcego Humanitas w Żorach, zapraszamy zainteresowanych rodziców do zapoznania się z ofertą. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, odbywają się w soboty, raz w miesiącu w godzinach dopołudniowych. Rekrutacja prowadzona będzie od października 2019, wyłącznie on – line. Każdy student Uniwersytetu Dziecięcego otrzyma własny INDEKS. Za udział w wykładach lub innych aktywnościach Studenci otrzymują naklejki. Więcej informacji można uzyskać: https://www.humanitas.edu.pl/ud_zory


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Zapraszamy  na zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędzie się 09.09.2019 (poniedziałek) o godz. 17.00.  Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,

 • spotkanie z wychowawcami klas,

 • spotkanie z nauczycielami przedmiotu i pedagogiem,

 • spotkanie RR – stołówka szkolna.


Wybory do Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu

Drodzy Uczniowie,

W piątek (6 września) w szkole odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu. Każdy chętny uczeń może startować w wyborach, a warunkiem jest wykonanie plakatu, na którym zamieszczone zostaną następujące informacje:

 • swoje imię i nazwisko,

 • klasa, do której uczęszczacie,

 • kilka informacji na swój temat – co lubicie robić, czym się interesujecie, itp.,

 • kilka obietnic wyborczych – pamiętajcie, aby było to “coś”, co jesteśmy w stanie wspólnie zrobić, zorganizować w szkole.

Uczniowie klas I – III startują do Małego Samorządu, zaś uczniowie klas V-VIII do “dużego” Samorządu Uczniowskiego. Samorządy ściśle z sobą współpracują.

Plakaty, należy oddać do 4 września u p. Natalii Płonki lub p. Katarzyny Buczek. Kandydatów można poznać śledząc gazetkę Samorządu Uczniowskiego – II piętro.

Kampania trwa do czwartku – 5 września.


Informacje dotyczące świetlicy “Bajkolandia”/Aktualizacja deklaracji

 1. Świetlica w roku szkolnym 2019/2020 czynna jest w godzinach 6.30 – 16.30.

 2. Deklaracje, które Państwo otrzymają należy oddać do wychowawcy klasy lub wychowawców świetlicy, zgodnie z Regulaminem świetlicy, do dnia 10.09.2019 r., jednak im szybciej tym lepiej – ułatwi nam to pracę.

 3. Wypełniają Państwo godziny pobytu dziecka w kolumnie z nagłówkiem “WRZESIEŃ” – bardzo proszę o zapisanie godzin pobytu przed, jaki i po lekcjach – punkt 7c deklaracji.

 4. Bardzo proszę o wpisanie nr telefonów kontaktowych do Państwa, a w razie ich zmiany o ich aktualizację u wychowawców świetlicy.

 5. Proszę zwrócić uwagę, czy na deklaracji są dwa podpisy rodziców/prawnych opiekunów.

 6. Samodzielnie świetlicę może opuszczać dziecko, które ukończyło 7 lat za pisemną zgodą rodziców z adnotacją, iż ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu – punkt 8 deklaracji.

 7. Jeśli dziecko ma wracać do domu pod opieką starszego rodzeństwa to straszy uczeń musi mieć ukończone 10 lat i być wpisany na listę osób uprawnionych do odbioru, a świetliczak 7 lat i zgodę na samodzielny powrót do domu.

 8. Jeśli dziecko będzie miało zgodę na samodzielny powrót o określonej godzinie, np. 15.00, a zdarzy się, że Państwo będą chcieli, aby wcześniej opuściło szkołę, będzie to respektowane tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego zwolnienia rodzica z podpisem oraz datą.

 9. Bardzo proszę o wypełnienie punktu 10 deklaracji – powód zgłoszenia dziecka do świetlicy – jest to potrzebne w momencie kontroli kuratoryjnej.

 10. Jeżeli zdecydują Państwo o zmianie godzin pobytu dziecka na świetlicy w trakcie roku szkolnego proszę o zgłoszenie się do wychowawców świetlicy i aktualizację deklaracji.

 11. Jeśli świetliczaki będą miały zajęcia poza świetlicowym pomieszczeniem zawsze na drzwiach świetlicy znajdować się będzie kartka z informacją, gdzie jest grupa.

 12. Jeżeli zdarzy się, że będą Państwo odbierać dziecko od razu po lekcjach bardzo proszę podejść z uczniem na świetlicę i zgłosić ten fakt wychowawcy.

 13. Bardzo proszę, aby na początku roku szkolnego Państwo oraz osoby uprawnione do odbioru dziecka ze świetlicy mieli przy sobie dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem – ze względu na bezpieczeństwo dzieci wychowawca ma prawo poprosić o okazanie dokumentu.


OFERTA PRACY – NEUROLOGOPEDA

NEUROLOGOPEDA KONKURS

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja


KOMUNIKAT SZKOŁA

Spotkania z rodzicami

Spotkania z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019 / 2020:

 • klasy pierwsze (A i B) – spotkanie odbędzie się w środę 28. sierpnia 2019 r. o godz. 16.30;

 • klasy trzecie (A i B) – spotkanie odbędzie się w środę 28. sierpnia 2019 r. o godz. 17.30.

Spotkania mają charakter organizacyjny (spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, ustalenia związane z początkiem roku).

Miejsce spotkania – stołówka szkolna.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2. września 2019 r.:

 • godz. 09.00 – 10.30: rozpoczęcie roku szkolnego klas I – III,

 • godz. 11.30 – 13.00: rozpoczęcie roku szkolnego klas V – VIII.

Uczniowie klas I przychodzą z rogami obfitości. Uroczyste pasowanie klas I odbędzie się w Dniu Edukacji Narodowej (14.10.2019).

Komunikat parafialny: Msza św. – 2. września 2019 r. o godz. 10.30.

Świetlica

2. września 2019 r. świetlica szkolna działa od godz. 6.30 do 16.30. Uczniowie przyjmowani są zgodnie z deklaracjami, a w sytuacjach losowych po konsultacjach z wychowawcami świetlicy.

Stołówka

Stołówka szkolna – 2. września 2019 r. stołówka szkolna nieczynna. W następnych dniach wydawanie obiadów na podstawie umów oraz deklaracji zgłoszonych najpóźniej do godz. 8.30.

Wyprawka dla ucznia klasy I

 • zeszyty 16 kartkowe w trzy linie,
 • zeszyty 16 kartkowe w kratkę,
 • zeszyt informacyjny 16 kartkowy w kratkę – od pierwszego dnia nauki, podpisany,
 • blok techniczny A4, 
 • kolorowy blok techniczny A4,
 • zeszyt papierów kolorowych,
 • kredki świecowe,
 • plastelina,
 • farby plakatowe 12 kolorów,
 • pędzelki 3 grubości (nr 12, 16, 20),
 • kubeczek na wodę,
 • klej w sztyfcie,
 • klej Magic,
 • podkładka do malowania (A3),
 • teczka z gumką (na prace plastyczne),
 • papier ksero (biały),
 • pastele suche,
 • bibuła.

W piórniku:

 • miękki ołówek – 2 sztuki,
 • kredki ołówkowe,
 • flamastry,
 • gumka,
 • linijka,
 • temperówka,
 • nożyczki metalowe (zaokrąglone).

Strój gimnastyczny: biała koszulka i granatowe spodenki lub getry – wszystko w podpisanym woreczku.

Obuwie zmienne z gumową podeszwą, która nie rysuje podłogi, w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach (32) 4353677 wew. 14.


KOMUNIKAT PRZEDSZKOLE

Spotkania z rodzicami

Spotkanie z rodzicami przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019 / 2020 – grupy przedszkolne (wszystkie grupy: A-E) – odbędzie się w czwartek 29.sierpnia 2019 r. o godz. 16.30;

Spotkania mają charakter organizacyjny (spotkanie ogólne, spotkanie z wychowawcą, ustalenia związane z początkiem roku). Miejsce spotkania ogólnego – sala gimnastyczna.

Zajęcia adaptacyjne

Dnia 30. sierpnia 2019 r. (piątek) od godz. 9.30 odbędą się zajęcia adaptacyjne dla chętnych, nowoprzyjętych przedszkolaków (również z grup starszych) wraz z rodzicami. Zajęcia w przedszkolu będą trwały około 1 h, następnie dzieci mogą udać się z innymi przedszkolakami na plac zabaw.

Rozpoczęcie roku szkolnego – 2. września 2019 r.:

 • przedszkolaki przychodzą do przedszkola zgodnie z deklaracjami rodziców ( podstawa programowa realizowana jest w godzinach: 7.30 – 12.30);

W co wyposażyć przedszkolaka

Przedszkolakowi należy przygotować:

 • pasta do zębów i szczoteczka do zębów,
 • obuwie zmienne na gumowej podeszwie, łatwe do założenia,
 • ubrania na zmianę (para spodni, skarpetek, majteczek, rajstop, koszulka i bluza),
 • peleryna, kalosze,
 • chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,
 • dzieci 6 – letnie: strój gimnastyczny – biała koszulka i granatowe spodenki lub getry w podpisanym worku.

Wszystkie przybory muszą być podpisane.

Kontakt

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z sekretariatem ZSP nr 5 w Żorach (32) 4353677 wew. 14.