Aktualności rok szkolny 2018/2019

OFERTA PRACY – NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – konkurs

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja

Kwestionariusz_kandydata_od_4_maja


INFORMACJA – Dyżur w Przedszkolu nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach – sierpień 2019

 • Przedszkole jest otwarte od 6.30 do 16.30.

 • Do przedszkola wchodzimy wejściem od strony placu zabaw.

 • Szatnie znajdują się na parterze i I piętrze placówki w zależności od grupy wiekowej, do której dziecko zostało przydzielone. Dokładna informacja o przydzieleniu dziecka do grupy, zostanie Państwu przekazana w pierwszym dniu pobytu dziecka.

 • Podczas dyżuru funkcjonują 3 grupy: –

           – Grupa A ( rocznik 2015), czas pracy grupy: 7.00 – 15.00,

           – Grupa B ( rocznik 2013, 2014), czas pracy grupy: 7.30 – 16.30,

           – Grupa C ( rocznik 2012, 2013), czas pracy grupy: 6.30 – 15.30.

 • Sale przedszkolne znajdują się na I piętrze

 • Dziecko przyprowadzane jest zgodnie z umową podpisaną na czas dyżuru przez rodziców.

 • Dzieci schodzą się od 6.30 do sali zbiorczej na I piętrze.

 • Dzieci od 7.30 przebywają w swoich salach do zakończenia pracy grupy.

 • Dzieci odbierane są z sali swojej grupy lub z sali zbiorczej na I piętrze (w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu) – z grupy A do 15.00, z grupy C do 15.30, z grupy B do 16.30.

 • Godziny posiłków: śniadanie 8.30, obiad 11.30, podwieczorek 14.00.

 • O wszelkich zmianach dotyczących pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dyżuru prosimy informować nauczyciela w grupie bądź sekretariat placówki ( 32 4353677 wew. 14)

W co wyposażyć przedszkolaka:

 • obuwie zmienne na gumowej podeszwie, łatwe do założenia,

 • czapkę z daszkiem/kapelusz – ochrona przed słońcem,

 • ubrania na zmianę (para spodni, skarpetek, majteczek, rajstop, koszulka/bluzka),

 • chusteczki higieniczne wyciągane z pudełka,

 • wodę w butelce.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem placówki tel. 32 4353677 wew. 14


DOPALACZE!
Komunikat  Głównego Inspektora Sanitarnego dla rodziców i opiekunów

W czasie wakacji młodzież narażona jest na kontakt z różnego typu używkami, w tym nowymi narkotykami tzw. dopalaczami. Badania wśród uczniów pokazują, że co dziesiąty nastolatek próbował dopalaczy – czyli substancji psychoaktywnych o nieprzewidywalnym składzie chemicznym, zagrażającym zdrowiu i życiu.

To może dotyczyć też Twojego dziecka, dlatego apelujemy o zwrócenie uwagi na:

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE MOGĄCE WSKAZYWAĆ NA ZAŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

 • pojawienie się wśród rzeczy dziecka nowych przedmiotów i produktów mogących służyć do przyjmowania substancji psychoaktywnych np. fifki, zapalniczki, łyżeczki, bibułki, kawałki okopconej folii aluminiowej, igły i strzykawki, waciki, paczuszki w foliowych opakowaniach, kleje, tabletki, proszek, sproszkowane zioła, bryłki itp.

 • zmiany psychiczne oraz zamiana dotychczasowych zachowań i zwyczajów:

  • stany nietrzeźwości,

  • osłabienie lub utrata zainteresowań, zaburzenia snu,

  • wahania nastroju (drażliwość, płaczliwość itp.),

  • zmienna mowa (powolna, zamazana lub przyśpieszona), trudności w koncentracji uwagi,

  • zachowania i reakcje nieadekwatne do sytuacji,

  • chwiejny, powolny chód lub pobudzenie ruchowe,

  • zastyganie w nienaturalnych pozycjach,

  • gorsze wyniki uczenia się czy w pracy,

  • wagarowanie, opuszczanie pracy.

 • zmiana dotychczasowych znajomych, poszukiwanie nowych grup i aktywności, w których obecne są narkotyki np. dyskoteki, zloty, festiwale muzyczne itp.,

 • rozluźnienie więzi z rodziną,

 • zakłócanie porządku publicznego,

 • zmiany w wyglądzie,

 • sprawianie wrażenia osoby chorej np. przeziębionej, kaszlącej,

 • stany euforii i zmęczenia,

 • zmiana nawyków żywieniowych ,

 • zmiany skórne np. miejsca po wkłuciach do naczyń żylnych, zadrapania, ślady po oparzeniach papierosami, przebarwienia palców,

 • szkliste oczy”, źrenice zwężone, rozszerzone, nieruchome,

 • słodki zapach z ust.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Przyczyny zażywania dopalaczy podawane przez młodych ludzi to: chęć upodobnienia się do grupy, zaspokojenie ciekawości, dla rozrywki czy  z powodu nudy. Dlatego dobre relacje w rodzinie, jasno wytyczony system wartości, życzliwość i akceptacja, codzienny kontakt, rozmowy i zainteresowanie sprawami Twojego dziecka  pomogą uchronić je przed kontaktem z narkotykami.

 • Bądź przykładem. Dzieci są dobrymi obserwatorami. Łatwo zauważą, gdy Twoje zachowanie nie jest zgodne z Twoimi słowami. Wymagaj, ale stawiaj warunki możliwe do spełnienia.

 • Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone normy w kluczowych sprawach muszą być przestrzegane.

 • Staraj się poznać przyjaciół i znajomych swego dziecka. Pamiętaj, że mogą oni mieć duży wpływ na zachowania i postawy Twego dziecka.

 • Szanuj prawa dziecka do własnych opinii i wyborów. Nie bądź nadmiernie opiekuńczy. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli. Pozwól dziecku dokonywać wyborów, gdyż w taki sposób uczy się życia, zarazem bądź czujny i w porę reaguj na zagrożenia.

 • Ucz się jak przezwyciężać trudności i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, wspólnie musicie rozwiązać problem.

OBJAWY UŻYWANIA, WYSTĘPUJĄCE BEZPOŚREDNIO PO ZAŻYCIU

Nie ma charakterystycznych objawów zatrucia dopalaczami (za wyjątkiem zatrucia opioidami!). Pamiętaj, że w zależności od rodzaju zażytej substancji oraz dawki mogą wystąpić różne symptomy:

 • nadmierny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe,

 • podwyższenie nastroju,

 • rozdrażnienie,

 • wahanie nastroju,

 • zaburzenia świadomości,

 • zaburzenia oddechowe do zatrzymania oddechu,

 • zwolnienie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze,

 • agresja,

 • stany depresyjne,

 • halucynacje, napady lęku,

 • bóle głowy,

 • kołatanie serca.

Osoba prezentująca  nasilony objaw z przedstawionych wyżej, powinna być poddana stałej, wnikliwej obserwacji. W przypadku podejrzenia, że stan zdrowia osoby po użyciu dopalaczy pogarsza się (progresja objawów) lub gdy jej zachowanie może stanowić zagrożenie dla siebie lub osób trzecich, niezbędne jest wezwanie zespołu ratownictwa medycznego (tel. 112).

Zawsze należy zebrać wywiad od osób znajomych poszkodowanego, np. bawiących się razem w dyskotece, dotyczący rodzaju i ilości zażytych substancji. Powinno się również zabezpieczyć dopalacze i opakowania po nich do badań i dalszego postępowania. Z zasady, nie podejmujemy działań zmierzających do eliminacji trucizny z przewodu pokarmowego (wymuszenie wymiotów).

W przypadku osoby nieprzytomnej, układamy ją w pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej). W przypadku zatrzymania oddechu i krążenia do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego podejmujemy resuscytację.

Z reguły, każda osoba po użyciu środków psychoaktywnych, prezentująca dolegliwości
i objawy, zwracające uwagę otoczenia powinna być skonsultowana przez lekarza.

RODZAJE DOPALACZY

DOPALACZE O DZIAŁANIU POBUDZAJĄCYM

 • Występowanie – proszek, kryształki, czasem pigułki,

 • Zażywanie – wciąganie, połykanie, dożylnie,

 • Efekty – zwiększenie energii, poprawa nastroju, zaburzenia pracy serca, zaburzenia neurologiczne, halucynacje, urojenia, agresja, śmierć.

DOPALACZE O DZIAŁANIU REKLAMOWANYM JAKO PODOBNYM DO MARIHUANY

 • Występowanie – mieszanki ziołowe, proszek,

 • Zażywanie – palenie,

 • Efekty – odprężenie, rozluźnienie, dobry nastrój, wymioty, „gonitwy” myśli, nerwowość, bóle w klatce piersiowej,     drgawki, utrata przytomności, agresja, stany lękowe.

DOPALACZE O DZIAŁANIU HALUCYNOGENNYM

 • Występowanie – nasączone kawałki papieru, tektury, czasem płyn,

 • Zażywanie – połykanie, dożylnie,

 • Efekty – pozazmysłowe doznania, nudności, bezsenność, lęk, panika, halucynacje, urojenia, utrata kontroli nad sobą i swoim zachowaniem, agresja, próby samobójcze, śmierć.

PAMIĘTAJ

Produkcja, sprzedaż oraz posiadanie nowych narkotyków zwanych potocznie „dopalaczami” zagrożone są konsekwencjami karnymi. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Policji są do dyspozycji rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Uruchomiono bezpłatną infolinię 800 060 800, gdzie można uzyskać informacje dotyczące nowych narkotyków.

POMOC

800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego

801 199 990 – Telefon Zaufania Narkomania

801 889 880 – Telefon Zaufania Uzależnienia behawioralne

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

Informacja ze strony internetowej  https://gis.gov.pl/zdrowie/glowny-inspektor-sanitarny-i-komenda-glowna-policji-ostrzegaja-dopalacze-kradna-zycie/


Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Przed rozpoczęciem wakacji zachęcamy do zapoznania się z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” oraz sprawdzenia wiarygodności organizatora za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku. Wybierając dla swojego dziecka formę letniego wypoczynku, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora. MEN stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może przekonać się, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wyjazdu oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać, m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunków sanitarno-higienicznych, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Rodzic, aby czuć się spokojnym o bezpieczeństwo swojego dziecka, przed wykupieniem turnusu, może sprawdzić organizatora (czy zgłosił do kuratora oświaty wypoczynek) w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

W ten sposób upewni się, czy wypoczynek jest organizowany również zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aby pomóc rodzicom, ale także dzieciom i młodzieży w odpowiednim przygotowaniu się do wakacyjnych wyjazdów, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Można w nim znaleźć najważniejsze informacje dla rodziców i opiekunów dotyczące letniego i zimowego wypoczynku. Warto zapoznać się z poradami dotyczącymi m.in.: zasad organizowania oraz nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w podróży, wyboru odpowiedniej oferty i kwalifikacji kadry.
Niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku?

Jeżeli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach, np. na koloniach, należy zgłosić je przede wszystkim do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, straż pożarną lub inne służby interwencyjne.

Przydatne strony internetowe:

 1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.

 2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. https://www.gov.pl/web/mswia/system-powiadamiania-ratunkowego – to system powiadamiania ratunkowego numer alarmowy, bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej.

 3. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. Są tam informacje dla podróżujących przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ, gdzie w profilach krajów znajdują się informacje i ostrzeżenia dla podróżujących.

 1. Bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.

 2. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się również, aby organizatorzy wypoczynku letniego, kierownik wycieczki, wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Załączniki:

1.Poradnik bezpiecznego wypoczynku

2.Lista rzeczy, które powinny się znajdować w wakacyjnym bagażu dziecka.’

Informacja ze strony internetowej:

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/poradnik-bezpiecznego-wypoczynku/


Wstępna deklaracja na świetlicę na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo, zgodnie z regulaminem świetlicy szkolnej, rozpoczyna się wstępny nabór dzieci na świetlicę na rok szkolny 2019/2020. Deklaracje można pobrać na świetlicy szkolnej, w sekretariacie lub u wychowawcy grupy przedszkolnej (E i D) od dnia 28.05.2019 r. Bardzo proszę, aby deklaracje wróciły do szkoły do 10. czerwca 2019r. Deklaracje proszę składać u wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy/grupy. Uczestnictwo w rekrutacji wstępnej oraz wypełnienie dokumentu w terminie będzie brane pod uwagę w razie konieczności ograniczenia liczby uczestników zajęć świetlicowych.

Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6.30 – 16.30.

W deklaracji wypełniają Państwo następujące informacje:

 • w tabeli kolumnę z napisem „czerwiec” wpisując godziny, w których dziecko będzie uczęszczało na zajęcia świetlicowe;

 • deklaracja musi być podpisana przez obu rodziców;

 • jeżeli uczeń ma samodzielnie wracać do domu na dole pierwszej strony (wykropkowane miejsce) piszą Państwo oświadczenie: „Wyrażam zgodę na samodzielny powrót syna/córki do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu”;

 • listę osób upoważnionych do odbioru dziecka.

Dziękuję za współpracę.

p. Natalia Płonka


DYŻUR DYREKTORA ODWOŁANY

Dnia 20.05.2019 r. (poniedziałek) dyżur dyrektora i wicedyrektora zostaje odwołany ze względów organizacyjnych.


ZAPISY NA DYŻUR WAKACYJNY

Dyżur w czasie wakacji letnich w 2019 r. będą pełnić wyznaczone przedszkola. Zapisy odbywać się będą od 6 maja do 31 maja 2019 r. ( lub do chwili zapełnienia się wolnych miejsc), bezpośrednio w dyżurującym przedszkolu. Zapisów w Przedszkolu nr 12 w ZSP nr 5 w Żorach należy dokonać osobiście w sekretariacie placówki w godzinach od 700 do 1500. Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc na dyżur jest ograniczona.

Każdy Rodzic/Opiekun dokonuje zapisu swojego dziecka na dyżur w  sekretariacie placówki, co potwierdza własnoręcznym podpisem.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY
W OKRESIE LIPIEC-SIERPIEŃ 2019 ROKU

LIPIEC

 • Przedszkole nr 4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302

 • Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363

 • Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635

 • Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109

 • Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

SIERPIEŃ

 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457

 • Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773

 • Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32 43 53 677

 • Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32 43 42 400

 • Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237

 • Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

Przedszkola, które nie pełnią dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny

 2. Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13, Rogoźna 


Zajęcia w szkole i przedszkolu

Informuję, że Przedszkole nr 12 w Żorach rozpoczyna pracę po akcji protestacyjnej w poniedziałek 29. kwietnia 2019 r. zgodnie z harmonogramem poszczególnych grup.  W tygodniu od 29.04.2019 do 3.05.2019 dniami normalnej pracy przedszkola są: poniedziałek, wtorek, czwartek.

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach rozpoczyna pracę po akcji protestacyjnej w sobotę 27. kwietnia 2019 r. (za czwartek 2.05.2019) zgodnie z harmonogramem umieszczonym w e- dzienniku.


Po akcji protestacyjnej

Informuję, że rozpoczęty 8.04.2019 roku strajk w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5  zostaje zawieszony bezterminowo, począwszy od godz. 6.00 dnia 27. kwietnia 2019 r.

Dyrektor ZSP nr 5 w Żorach E. Krakowiak


Zebranie Rodziców dzieci z grupy D i E

29.04.2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 odbędzie się zebranie dla rodziców dzieci 6-letnich – rocznik 2012 z gr. D, E. Tematem zebrania będzie gotowość dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej.


Trwa akcja protestacyjna. Rozmowy strony rządowej z przedstawicielami związków z dnia 18.04.2019 r. zakończyły się niepowodzeniem.

Przedszkole

Informuję, że w sytuacji trwania akcji protestacyjnej od dnia 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach są otwarte dwie grupy przedszkolne ( łączny czas ich pracy trwa od godz. 6.30 do 16.30). Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045.

W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Świetlica

Informuję, że w sytuacji trwania akcji protestacyjnej od dnia 23 kwietnia 2019 roku (wtorek) w SP nr 5  w Żorach jest otwarta jedna grupa świetlicowa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do świetlicy decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Świetlica będzie czynna od godz. 6.30 do 14.30. W przypadku, gdy dziecko zapisane na świetlicę będzie potrzebowało opieki po godz. 14.30, zostanie oddane pod opiekę nauczyciela grupy przedszkolnej.

Obiady – dzieci uczęszczające na świetlicę oraz do grup przedszkolnych mają możliwość korzystania z posiłków zgodnie z umowami .

Pozostałe dzieci, które pozostają pod opieką rodziców, również mogą korzystać z obiadów zgodnie z umowami. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Proszę o śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej ZSP nr 5 w Żorach oraz w e- dzienniku.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

 

E. Krakowiak – dyrektor ZSP5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna.


Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE.

Obiady – dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas egzaminów i przerwy świątecznej będą jadły obiady, mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Świetlica

Informuję, że od dnia 17 kwietnia 2019 roku (środa) w SP nr 5  w Żorach jest otwarta jedna grupa świetlicowa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do świetlicy decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

17.04.2019 r. ( środa) świetlica czynna od 7.15 do 15.15. Od 18.04.2019 r. – czwartek (w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 6.30 do 16.00.

Przedszkole

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach jest otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku (w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.


Informacja zamieszczana jest również w e – dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna.

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Egzamin ósmoklasisty odbywa się zgodnie z harmonogramem CKE.

Obiady – dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas egzaminów i przerwy świątecznej będą jadły obiady, mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Przedszkole

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach jest otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku (w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP 5 w Żorach


Informacja

Informuję, że od dnia 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) w Przedszkolu nr 12 w Żorach będzie otwarta jedna grupa – dla 25 osób. Rodzice najbardziej potrzebujący opieki dla swoich dzieci proszeni są o kontakt telefoniczny – 32 4353677 wew. 14 lub 605 844 045. W przypadku większej liczby dzieci o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszenia się do placówki.

Dnia 15 kwietnia 2019 roku grupa funkcjonuje od godz. 7.30 do godz. 15.00.

Do dnia 19 kwietnia 2019 roku ( w przypadku trwania akcji protestacyjnej) – każdego dnia grupa funkcjonuje od 7.00 do 15.00.


Dyżur dyrektora odwołany

Popołudniowy dyżur dyrektora  – 15.04.2019 r. (poniedziałek) dyżur odwołany.


Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 5 w Żorach odbędzie się zgodnie z harmonogramem CKE.


Trwa akcja protestacyjna

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Obiady
Dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas egzaminów i przerwy świątecznej będą jadły obiady, mają możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej. Prosimy o potwierdzenie woli najpóźniej do godz. 8.30 w dniu, w którym dziecko chce skorzystać z posiłku.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna.

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 615 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Obiady

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko jadło obiad 12.04.2019 r. (w piątek), proszeni są o potwierdzenie woli korzystania ze stołówki do piątku – do godz. 830.

Informacja zamieszczana jest również w e- dzienniku.

E. Krakowiak – dyrektor ZSP 5 w Żorach


Trwa akcja protestacyjna. Rozmowy strony rządowej ze związkami zawodowymi w dniu 9.04.2019 r. zakończyły się niepowodzeniem. 

Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 615działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych proszę o kontakt.

Obiady

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko jadło  obiad 11. 04.2019 r. (w czwartek), proszeni są o potwierdzenie woli korzystania ze stołówki do czwartku – do godz. 830

Informacja zamieszczana jest również w e – dzienniku.

Wdzięczna za współpracę

E. Krakowiak – dyrektor ZSP 5 w Żorach


Akcja protestacyjna

Trwa akcja protestacyjna. O godzinie 15.00 planowane są kolejne negocjacje strony rządowej ze związkami zawodowymi.


Informacja

Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Żory, w związku z planowanym od 8 kwietnia strajkiem pracowników oświaty, informujemy, że na czas trwania strajku, rodzice i opiekunowie będą mogli zostawić swoje dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach w godz. 8.00 – 15.00. Niniejszym informujemy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach, nie jest podmiotem wyspecjalizowanym do sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki.


Obiady

Dzieci, których rodzice zadeklarowali, że podczas rekolekcji będą jadły obiady mają w dniu jutrzejszym tj. 10.04.2019 r. możliwość skorzystania ze stołówki szkolnej.
Jeżeli zadeklarowany wcześniej rodzic zgłosi telefonicznie jutro do godziny 9.00 taką wolę, to jego dziecko około godziny 11.30 będzie mogło zjeść obiad. Powyższa informacja dotyczy tylko zadeklarowanych wcześniej uczniów.


Każdego dnia akcji protestacyjnej od godziny 6.15 działa sekretariat ZSP nr 5 – w sytuacjach problemowych prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Informacja UM o ofercie żorskich świetlic i klubów – 8 kwietnia

W dniu 8 kwietnia żorskie kino odpłatnie wyemituje dwie bajki:

– godzina 10:00 “Manu. Bądź sobą”,

– godzina 12:30 “Dumbo”.

Ponadto w nadzwyczajnych sytuacjach można skorzystać z oferty świetlic i klubów prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach. Opieka w klubach i świetlicach nie będzie sprawowana całodziennie tylko zgodnie z harmonogramem zajęć przygotowanym przez placówki.


Stanowisko ZNP

Pismo do KO – strajk


Informacja

W związku z ogłoszoną akcją protestacyjną informuję, że na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach zostały zamieszczone następujące komunikaty:
– informacja dyrektora o akcji protestacyjnej,
– informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli,
– oświadczenie Związku Miast Polskich,

Jako dyrektor podjęłam działania wynikające z zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego oraz funkcjonującego prawa.

Dołożę wszelkich starań, aby rzetelnie, na bieżąco informować rodziców, uczniów, organ prowadzący, organ sprawujący nadzór o możliwości zorganizowania opieki i wykonywania innych zadań, określonych w piśmie MEN – na podstawie list dostarczonych przez komitet strajkowy w każdym dniu ewentualnego strajku.

Jako dyrektor szkoły i przedszkola mam obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy, o czym stanowią odrębne przepisy. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej i w dzienniku elektronicznym.

Z poważaniem

Elżbieta Krakowiak


INFORMACJA DYREKTORA DOTYCZĄCA STRAJKU

Żory, dnia 3.04.2019 r.

Informuję, że Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach oraz Przedszkole nr 12 w Żorach, począwszy od 8 kwietnia 2019 roku, przystępują do ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. W związku z tym SP-5 oraz P-12 nie mają możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Od 8 do 10 kwietnia 2019 roku Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Żorach – Baranowicach organizuje rekolekcje wielkopostne dla uczniów.

Trwają rozmowy przedstawicieli związków zawodowych nauczycieli z przedstawicielami rządu. O wszelkich zmianach dotyczących strajku będziemy informować na bieżąco.

Dyrektor ZSP-5

Informacja MEN dla rodziców

Informacja MEN dla rodziców

Oświadczenie Związku Miast Polskich

Oświadczenie-Związku-Miast-Polskich


NABÓR DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH na rok szkolny 2019/2020

Nabór do klas I publicznych szkół podstawowych odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Żory OR.0050.178A/2019 dnia 31.01.2019 ( załącznik poniżej).

Zarzadzenie PM OR.0050.178A.2019


NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Nabór dzieci na wolne miejsca w żorskich przedszkolach odbywać się będzie  w formie elektronicznej w dniach od 1 marca (od godz. 8:00) do 15 marca 2019 r. ( do godz.15:00).
Rodzice kandydatów pobierają wniosek ze strony 
www.zory.przedszkola.vnabor.pl (aktywna od 1 marca 2019 r.)

Publikacja listy dzieci zakwalifikowanych: 01.04.2019 r. godz. 8:00

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola:

02.04.2019 r. godz. 8:00 do  08.04.2019 r. godz.15:00

poprzez wypełnienie stosownej deklaracji podpisanej przez oboje rodziców/prawnych opiekunów i złożenie  w sekretariacie placówki.

Publikacja listy kandydatów przyjętych: 10.04.2019 r. godz. 8:00

WAŻNE !
Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. Istotne jest natomiast terminowe i prawidłowe wypełnienie wniosku na stronie internetowej oraz dostarczenie go w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru wraz z potrzebnymi załącznikami.

Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola na rok szk. 2019/2020 mają dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszej placówce!

Zasady rekrutacji do samorzadowych przedszkoli na rok szkolny 2019-2020

Zarzadzenie PM OR.0050.178A.2019


KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uzupełnioną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub też rezygnacji z miejsca w przedszkolu, podpisaną przez oboje rodziców składamy w sekretariacie placówki w dniach od 14 lutego do 21 lutego 2019 r.

WAŻNE!

Godziny pobytu dziecka wykazane w zgłoszeniu – DEKLARACJA ( załącznik poniżej) są podstawą do zawarcia umowy. 

W przypadku niedostarczenia w terminie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzic dziecka będzie musiał wziąć udział w ogólnej rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu w dniach od 01. do 15. marca 2019 r.

Deklaracja_kontynuacji_i_rezygnacji


Zebranie Rodziców przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 28.01.2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji półrocznej.

Plan zebrania:

 • spotkanie z wychowawcami grup,
 • spotkanie ze specjalistami– zgodnie z potrzebami.

PRZEDSZKOLA PEŁNIĄCE DYŻURY NA TERENIE MIASTA ŻORY W OKRESIE LIPIEC – SIERPIEŃ 2019 ROKU

LIPIEC

 • Przedszkole nr 4, ul. Słoneczna 2, nr tel. 32/ 43 42 302
 • Przedszkole nr 5, os. 700-lecia Żor 18, nr tel. 32 43 42 363
 • Przedszkole nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8, ul. Wysoka 13, nr tel. 32 43 58 464
 • Przedszkole nr 13 H. Ch. Andersena, os. Ks. Władysława, nr tel. 32 43 42 635
 • Przedszkole nr 16 Czesława Janczarskiego, os. Sikorskiego, nr tel. 32 43 53 109
 • Przedszkole nr 17 w Zespole Szkół nr 5, ul. Wodzisławska 201, nr tel. 32 43 58 735

SIERPIEŃ

 • Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, ul. Pszczyńska 81, nr tel. 32 43 42 457
 • Przedszkole nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, ul. Rybnicka 226, nr tel. 32 43 43 773
 • Przedszkole nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Strażacka 6, nr tel. 32/ 43 53 677
 • Przedszkole nr 19 Juliana Tuwima, os. Powstańców Śląskich 24 a, nr tel. 32/ 43 42 400
 • Przedszkole nr 22 Jana Brzechwy, os. Korfantego, nr tel. 32 43 43 237
 • Przedszkole nr 23 Lucyny Krzemienieckiej, os. Pawlikowskiego 41, nr tel. 32 43 43 990

Przedszkola nie pełniące dyżuru ze względu na remonty prowadzone w okresie wakacyjnym:

 1. Przedszkole nr 7, ul. Szkolna, Osiny

Źródło: http://www.bip.zory.pl/?a=25185

O terminie zapisów na dyżur wakacyjny zostaną Państwo poinformowani później.


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Zapraszamy  na zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędzie się 19.11.2018 (poniedziałek) o godz. 17.00. Celem spotkania będzie przedstawienie wyników diagnoz wstępnych.

Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,
 • spotkanie z wychowawcami klas,
 • spotkanie z nauczycielami przedmiotu i specjalistami.

Informacja Rady Rodziców:

Zapraszamy trójki klasowe po zebraniu rodziców na spotkanie w stołówce szkolnej.


List Minister Anny Zalewskiej i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczepień ochronnych dzieci

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny skierowali w czwartek, 8 listopada br. do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz rodziców specjalny list dotyczący zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

– Apelujemy do rodziców odpowiedzialnych za zdrowie swoich dzieci, aby wyciągnęli wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra. Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa – napisali ministrowie we wspólnym liście, który wysłany zostanie do każdej szkoły w Polsce. 

20181108_list_MEN_GIS_rodzice

20181108_list_MEN_GIS_dyrektorzy_szkół

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/list-minister-anny-zalewskiej-i-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-szczepien-ochronnych-dzieci


Warsztaty dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców na warsztaty, które odbędą się 13.11.2018 r. o godz. 16.00 w klasie I ( sala nr 202) Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach. Temat spotkania: Trudności uczniów w zakresie motoryki małej. Celem warsztatów będzie przedstawienie najczęstszych problemów uczniów w zakresie motoryki małej oraz prezentacja ćwiczeń wpływających na rozwój motoryki małej u dzieci. Warsztaty poprowadzą specjaliści ZSP nr 5 w Żorach p. Natalia Płonka ( pedagog) oraz p. Patrycja Główczyńska ( logopeda). 


Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku

W związku z okresem wzrastających zachorowań na grypę, choroby grypopodobne oraz Wirusowe Zapalenie Wątroby typu A ( WZW A tzw. „ choroby brudnych rąk), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku prosi o intensyfikację działań edukacyjno – informacyjnych skierowanych zarówno do dzieci/ młodzieży, rodziców i opiekunów jak również kadry pracowniczej, celem zminimalizowania zachorowalności.

Linki do stron oraz materiały edukacyjno-informacyjne mogące służyć pomocą.

  http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/wzw-a/

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/grypa

https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/choroby-i-zagrozenia/choroby-zakazne/

 https://gis.gov.pl/zdrowie/wirtualna-akademia-grypy/

4 Ulotka Grypa bez ANTYBIOTYKÓW

Grypa ulotka do szkół

   


Świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

Trwający rok jest wyjątkowy dla naszego kraju, świętujemy bowiem 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie Narodowe Święto Niepodległości. W niedzielę, 11 listopada w Żorach odbędą się zarówno oficjalne uroczystości, jak i ciekawe wydarzenia sportowe oraz kulturalne.

Święto Niepodległości obchodzone jest corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. W tym roku będzie miało ono szczególny wymiar, ponieważ mija równo 100 lat od kiedy Polska znów stała się niepodległa. Tak wyjątkowe wydarzenie, wymaga specjalnego uczczenia.

Oficjalna część miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości rozpocznie się w niedzielę, 11 listopada, o godzinie 8:20Przedstawiciele władz miasta złożą kwiaty pod tablicą Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Szeptyckiego, a następnie o godz. 8:30 pod Pomnikiem Walczących o Wolną Polskę, usytuowanym na Placu Pamięci Narodowej przy ul. Klimka. Następnie o godz. 9:00 w kościele pw. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba odbędzie się uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

O godzinie 10:15 przy ul. Klimka rozpocznie się apel harcerski, prowadzony przez Hufiec ZHP Żory im. hm. Władysława Drobnego. 

Żorską tradycją, związaną z Narodowym Świętem Niepodległości są Otwarte Zawody Strzeleckie, organizowane przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Żorach we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Urzędem Miasta Żory. W tym roku zawody rozgrywane na terenie leśnej strzelnicy „Dębina” rozpoczną się o godz. 10:00. W strzelaniu do tarczy swoich sił będą mogły spróbować dzieci, młodzież oraz dorośli.  Najlepsi zawodnicy w każdej z kategorii wystartują następnie w „Strzale do Kura”. Dla zwycięzców przewidziano puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Udział w zawodach jest bezpłatny.

Kolejnym sportowym akcentem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę będzie I Żorski Bieg Biało-Czerwony, który o godz. 11:11 wystartuje z rynku. Dystans 2,5 km przebiegnie 500 osób, ubranych w białe i czerwone koszulki, które utworzą w ten sposób „żywą flagę”. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy będą przyjmowane w biurze zawodów na żorskim rynku, w dniu imprezy od godziny 9:00. Szczegółowe informacje znajdują się na plakatach oraz w regulaminie zamieszczonym poniżej.

Żory włączyły się także w ogólnopolską akcję pn. „Niepodległa do hymnu!”. W samo południe w całej Polsce oraz w wielu miejscach na świecie odśpiewany zostanie „Mazurek Dąbrowskiego”. Zachęcamy do odwiedzenia żorskiego rynku i wspólnego śpiewania hymnu punktualnie o godz. 12:00. Zaraz po hymnie Muzeum Miejskie w Żorach zaprosi wszystkich chętnych do „Muzealnej Strefy Niepodległości”.

Ciekawie będzie też po południu! O godzinie 15:30 na rynku zaplanowano wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Voce Segreto, Magic Voice i Małą Sceną Piosenki pod dyr. Dagmary Świtacz i Andrzeja Marcińca.

Ostatnim punktem obchodów Narodowego Święta Niepodległości będzie niepodległościowy koncert Janusza Radka w kinie „Na Starówce”. Początek o godz. 17:00. Impreza biletowana.

Regulamin I Żorskiego Biegu Biało-Czerwonego [http://mosir.zory.pl/wp-content/uploads/2018/10/regulamin_311018.pdf]

Źródło: Urząd Miasta Żory, Biuro Promocji, Kultury i Sportu


Zebranie Rodziców przedszkolaków

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 29.10.2018 r. ( tj. poniedziałek) o godz. 16.30. Celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji, diagnozy wstępnej. 

Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,
 • spotkanie z wychowawcami grup,
 • spotkanie z  logopedą – zgodnie z potrzebami.

„Bezpieczny rower” – konkurs dla uczniów żorskich szkół

Konkurs_Bezpieczny_rower


Zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5

Zapraszamy  na zebranie Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, które odbędzie się 10.09.2018 (poniedziałek) o godz. 17.00.  Plan zebrania:

 • spotkanie ogólne – sala gimnastyczna,
 • spotkanie z wychowawcami klas,
 • spotkanie z nauczycielami przedmiotu i pedagogiem,
 • spotkanie RR – stołówka szkolna.