konkurs

X Wojewódzki Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Żorach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach, Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr w Żorach oraz Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne zapraszają 3 - osobowe drużyny z klas III szkół podstawowych do udziału w X Wojewódzkim Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Województwa Śląskiego PRZYRODNICZA WĘDRÓWKA PO WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Konkurs odbędzie się 26 kwietnia (tj. środa) 2017 r. o godzinie 9.30 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do ZSP Nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach na kartach zgłoszeniowych e - mailem lub pocztą tradycyjną do dnia 10 kwietnia 2017 roku. Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia w regulaminie.

konkurs

I WOJEWÓDZKI TURNIEJ SZACHOWY DLA UCZNIÓW KLAS II – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 „ZAGRAJ PARTYJKĘ”.

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Żorach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach, zapraszają uczniów klas II i III, którzy wygrali etap gminny lub miejski do udziału w I WOJEWÓDZKIM TURNIEJU SZACHOWYM DLA UCZNIÓW KLAS II – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 „ZAGRAJ PARTYJKĘ”. Turniej odbędzie się 22 maja (tj. poniedziałek) 2017 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach. Zgłoszenia do turnieju należy przesłać do ZSP Nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach na kartach zgłoszeniowych e – mailem lub pocztą tradycyjną do dnia 10 maja 2017 roku. Szczegóły turnieju oraz karta zgłoszenia w REGULAMINIE WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU SZACHOWEGO- ZAGRAJ PARTYJKĘ

Zebranie

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żory w roku szkolnym 2017/2018 - Uchwała Rady Miasta

Obowiązkiem jednostek samorządu jest określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli. Na terenie Miasta Żory obowiązywać będą kryteria zamieszczone w UCHWALE Nr 359/XXIX/17 RADY MIASTA ŻORY z dnia 16.03.2017r. w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żory, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów. Tekst Uchwały tutaj.  Szczegóły na: http://bip.zory.pl/?c=16895

konkurs

Miejski Turniej Przyrodniczo – Ekologiczny „Przyjaciel Natury”

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Żorach, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Przedszkola w Baranowicach oraz Doradca metodyczny zapraszają 2 - osobowe drużyny 5,6 - latków do udziału w VI Miejskim Turnieju Przyrodniczo – Ekologicznym „Przyjaciel Natury”. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia (czwartek) 2017 r. o godz. 9.30 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do ZSP Nr 5 ul. Strażacka 6 w Żorach na kartach zgłoszeniowych ( e – mail: dorotadzwigol@yahoo.pl, kaczorowska.beata2@gmail.com ( zgodnie z treścią zawartą w kartach zgłoszeniowych ) do dnia 7 kwietnia 2017 roku. Szczegóły konkursu oraz karta zgłoszenia w Regulaminie konkursu Przyjaciel natury

Zebranie

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – materiały informacyjne

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie udostępniamy Państwu następujące poradniki i materiały tematyczne:
do pobrania - Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”.
do pobrania - Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część I
do pobrania - Broszura pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. – część II
do pobrania – Zagrożenia internetowe. Wybrane zjawiska.

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w Internecie na stronach: 

www.dyżurnet.plwww.ore.edu.plwww.akademia.nask.plwww.kursor.edukator.plwww.saferinternet.plwww.plikifolder.plwww.cyfrowobezpieczni.plwww.cybernauci.edu.pl

Źródło: http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=316&news=7354

Zebranie

Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej

 

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w liście skierowanym do środowiska oświatowego zwróciła się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego zachowania dzieci i młodzieży w internecie.

Minister edukacji poprosiła dyrektorów szkół o zorganizowanie w szkole, placówce oświatowej spotkań z rodzicami i uczniami, podczas których możliwe będzie omówienie kwestii dotyczących bezpiecznego korzystania z zasobów internetu przez uczniów.
W liście minister Anna Zalewska podkreśla, że gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jednak nadmierne korzystanie z nich może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Szefowa MEN wskazuje także na to, że może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.
Minister Anna Zalewska zwraca się z prośbą do dyrektorów i nauczycieli o podjęcie działań zmierzających do zapoznania rodziców z zagrożeniami płynącymi z nieostrożnego korzystania z zasobów sieci.

Warto podkreślić, że nie wszystko, co pojawia się w internecie, chociaż modne, jest bezpieczne i rozsądne – wskazuje w swoim liście szefowa MEN.
Minister edukacji prosi również, aby podczas spotkań z rodzicami zachęcać ich do rozmowy z dzieckiem, omówienia jego aktywności w internecie, dopytania o ewentualne problemy, z jakimi być może się boryka. Dodatkowo istotne jest, aby zwrócić uwagę na zachowanie ucznia w ostatnim czasie – jego ogólne samopoczucie, poziom zmęczenia, rodzaj filmów i muzyki jakiej słucha.

Gry komputerowe
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania (opracowanie: „Gry w życiu uczniów, Instytut Badań Edukacyjnych”, 2014.), a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo (opracowanie: The report of the APA Task Force on Violent Media, American Psychological Association, 2015).
Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.
Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. A w przypadku opisanym poniżej, mogą prowadzić do samookaleczenia, a nawet śmierci.

Wskazówki dla rodziców
Poniżej zamieszczam również kilka wskazówek dla rodziców, dotyczących zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.

 • Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.

 • Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.

 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.

 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

 • Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.

 • Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.

 • Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.

Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.
Wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod adresem: https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-profilaktyka-agresji-i-przemocy

Gdzie można uzyskać pomoc
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numerem telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

Więcej o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie: www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, www.plikifolder.pl

Gry komputerowe – oznaczenia
W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry z poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Działania szkoły wynikające z przepisów prawa
Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn.zm.) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
O doborze konkretnych środków i form realizacji litery przepisu 4a decyduje dyrektor szkoły, ponieważ zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 39 ust. 1 pkt 3), sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
Zapis ten utrzymano również w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U., poz. 59, art., 27). Ponadto w art. 1 pkt. 21 tej ustawy podkreślono, że system oświaty zapewnia w szczególności upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych.

Pozostałe działania MEN
W projekcie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, która zacznie obowiązywać od roku szkolnego 2017/2018 podkreślono, że jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest m.in. sprawne i odpowiedzialne posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi w  procesie uczenia się. Wskazano również, że szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci.
W ramach realizowanego od 1 września 2016 r. pilotażu programowania, poprzedzającego wprowadzenie w roku szkolnym 2017/2018 do podstawy programowej nauki programowania już od pierwszego etapu edukacyjnego, prowadzony jest szereg działań (szkolenia, warsztaty, konferencje, przygotowanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych) dla nauczycieli, pomagających im przygotować się do realizacji tego zadania. Wzrost kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK na zajęciach pozwoli na sprawniejsze reagowanie w przypadkach zaobserwowanego niewłaściwego wykorzystania urządzeń cyfrowych przez uczniów.
Planowane jest również utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – działanie Ministerstwa Cyfryzacji we współpracy z MEN. OSE będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej (już istniejącej, jak również powstałej  w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, oraz infrastruktury wybudowanej dla celów OSE przez jej operatora). Sieć ta będzie operowana przez podmiot, który będzie odpowiedzialny za jej uruchomienie i utrzymanie, oraz w szczególności za dostarczenie jednostkom oświatowym:

1) usługi dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz

2) dostępu do agregatorów/dostawców treści i usług edukacyjnych.

Wdrożenie OSE pozwoli na m.in.: zabezpieczenie użytkowników przed zagrożeniami w sieci w możliwie największym zakresie w sposób i w skali niemożliwej do zrealizowania przez operatorów telekomunikacyjnych działających wyłącznie na zasadach rynkowych.
Dodatkowo w ramach celu szczegółowego Nr 1 Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (przyjęty uchwałą nr 89 /2015 R.M.), przez Stowarzyszenia Miasta w Internecie i Fundację Nowoczesna Polska, jest realizowane zadanie publiczne pn. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia”.
Zadanie polega na opracowaniu i wdrożeniu warsztatów skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opracowania pakietów materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów, rodziców i nauczycieli z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i bezpiecznego korzystania z nowych technologii. Realizatorzy projektu prowadzą szkolenia wyłonionych spośród nauczycieli edukatorów prowadzących warsztaty w szkołach, rozpowszechniają przygotowane materiały edukacyjne oraz we współpracy z kuratorami oświaty przeprowadzają spotkania informacyjne. Warsztaty odbywają się w szkołach na terenie całego kraju oraz dodatkowo są wspomagane działaniami e-learningowymi prowadzonymi na internetowej platformie edukacyjnej przygotowanej przez każdego z realizatorów zadania: www.cyfrowobezpieczni.pl oraz www.cybernauci.edu.pl.
W wyniku realizacji projektów przyjętych w konkursie zostały opracowane liczne materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu oraz modele działań interwencyjnych.
Mając na uwadze dużą przydatność powstałych produktów także w ramach innych projektów w działaniach wychowawczo-profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej zamieściło informacje na stronie internetowej wraz z „Standardem bezpieczeństwa online placówek oświatowych” oraz innymi materiałami. Materiał dostępny jest pod adresem: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/programy/bezpieczna-i-przyjazna szkola/dzialania-krajowe/.
Informacje na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci dostępne są również na stronie: http://bezpiecznyinternet.edu.pl/
Dodatkowo na stronie internetowej Fundacji Odkrywców Innowacji i Fundacji Drabina Rozwoju http://wiedza.bezpiecznyinternet.edu.pl/wyszukiwarka/wybor powstała także baza, która zawiera wyselekcjonowane, materiały na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci. W sumie zawiera ona 393 pozycje wydawnicze uporządkowane tematycznie wraz z linkami. W bazie zebrano i opisano również 133 definicje związane z terminologią internetową oraz 60 działań realizowanych na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu.
Na stronie internetowej Fundacji Dla Kultury.pl: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl działa platforma e-learningowa, na której zmieszczone są szkolenia.
Dodatkowo w ministerstwie edukacji powstaje Zespół Kryzysowy, którego zadaniem jest podjęcie szeroko rozumianych działań prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa uczniów w internecie. W skład Zespołu zaproszone zostaną instytucje publiczne i przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym te realizujące działania zlecone przez MEN w ramach zadania publicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/cyberbezpieczenstwo-w-szkolach-list-minister-edukacji-narodowej.html

Rodzice

Internetowy Interaktywny Konkurs Matematyczny "Maks Matematyczny"

 

9. marca 2017 r. uczniowie klas III - VI naszej szkoły wzięli udział w Internetowym Interaktywnym Konkursie Matematycznym "Maks Matematyczny". Zadaniem konkursowym uczestników konkursu było samodzielne rozwiązywanie dwóch zadań w formie internetowych gier matematycznych, które wymagały dużej sprawności rachunkowej. Znamy już wyniki konkursu - wyróżnienia za dobry wynik otrzymali: Marcin Kołodziej z kl. III (18 miejsce w województwie) oraz Mateusz Jarosz (17 miejsce w województwie) i Rafał Bienioszek (23 miejsce w województwie) z kl. IV. Najlepsze wyniki w klasie V i VI zdobyli: Jakub Lis i Zuzanna Muras (osiągnęli oni wysokie wyniki, bardzo niewiele zabrakło im do wyróżnienia w swoich kategoriach wiekowych). Gratulujemy sukcesu!

Rodzice

Jesteśmy członkami "Klubu Szkół UNICEF"

 

1 marca 2017 r. Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 przystąpił do Klubu Szkół UNICEF. Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny. Warunkiem przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF jest stworzenie w szkole kącika UNICEF, w którym zamieszczane będą informacje udostępniane przez UNICEF w serwisie internetowym www.unicef.pl oraz wzięcie udziału w co najmniej jednej akcji skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. Akcja, którą realizowaliśmy na terenie naszej placówki w minionym półroczu to Wszystkie Kolory Świata, natomiast kącik UNICEF mieści się na I piętrze placówki. Zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z zamieszczanymi tam informacjami.

źródło: www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF

Rodzice

Konkurs „ŻORY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ – PROJEKT POCZTÓWKI ŻORSKIEJ”

 

Kolejny sukces, tym razem w konkursie zorganizowanym w ramach 745 rocznicy Miasta Żory „ŻORY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ – PROJEKT POCZTÓWKI ŻORSKIEJ”, którego organizatorem było Muzeum Miejskie w Żorach oraz Szkoła Podstawowa nr 15 Mistrzostwa Sportowego. Przedmiotem konkursu było wykonanie autorskiego projektu pocztówki przedstawiającej ciekawe miejsca w Żorach, wykonanej techniką komputerową w programie graficznym PAINT bez użycia clipartów czy innych gotowych grafik. Prace oceniano w dwóch grupach wiekowych, biorąc pod uwagę kompozycję, zgodność z tematem, wykorzystanie narzędzi programu Paint. I tak w kategorii klas I-III: II miejsce zajął Kevin Olek, III miejsce Filip Wojaczek. W klasach IV-VI: I miejsce zajęły Anna Lajdamik oraz Emilia Stanula, II miejsce Klaudia Mokrzyńska. Gratulujemy.

 

II miejsce: Kevin Olek

III miejsce: Filip Wojaczek

I miejsce: Emilia Stanula

I miejsce: Anna Lajdamik

II miejsce: Klaudia Mokrzyńska

Rodzice

Konkurs „ŻORY W OCZACH PRZEDSZKOLAKÓW”

 

W konkursie organizowanym w ramach 745 rocznicy Miasta Żory brały również udział przedszkolaki, wykonując prace w konkursie plastycznym „ŻORY W OCZACH PRZEDSZKOLAKÓW”. Zuzanna Bednarz oraz Wiktoria Bartecka wymalowały III miejsce pracami „Rynek – Karuzela” oraz „Basen Aquarion”. Prace można oglądać na czasowej wystawie w Muzeum Miejskim w Żorach.

 

Zebranie

nabór do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żory w roku szkolnym 2017/2018

W związku z wprowadzaniem w życie reformy oświaty w oparciu o „Ustawę - prawo oświatowe” obowiązkiem jednostek samorządu jest określenie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do 15 kwietnia br. W związku z powyższym nabór do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Żory w roku szkolnym 2017/2018 rozpocznie się po 15 kwietnia br. 
Szczegółowy harmonogram podany będzie do publicznej wiadomości na: www.bipzory.pl i w placówkach przedszkolnych.

Bożena Dąbrowska
Naczelnik Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Żory

Rodzice

Miejski Konkurs Matematyczny dla przedszkolaków

 

14.03.2017 r. Kinga Lajdamik i Leo Tomala reprezentowali naszą placówkę w IV Miejskim Konkursie Matematycznym dla przedszkolaków zorganizowanym przez Prywatne Przedszkole Wesołe Krasnoludki i Prywatną Szkołę Podstawową Żorek. Każda para miała do rozwiązania zadania, które sprawdziły ich zdolności matematyczne oraz logicznego myślenia (m.in. przeliczanie, tworzenie zbiorów, rytmów, figur geometrycznych). Kinga i Leo wykazali się dużą wiedzą z zakresu umiejętności matematycznych, zajmując I miejsce. Gratulujemy!

Rodzice

Miejski konkurs "Maska karnawałowa"

 

Przedszkole nr 16 w Żorach było organizatorem Miejskiego konkursu Maska karnawałowa”do którego zgłoszono 68 prac z dziesięciu żorskich przedszkoli. Celem konkursu było zachęcanie dzieci do aktywności plastycznej oraz rozbudzanie kreatywności  i twórczej inwencji dziecka. Z naszego przedszkola wysłano prace: Aleksandry Żur, Alicji Mrowiec, Zofii Łukaszczyk, Elizy Lis, Oskara Tokarski, Klaudii Sałaczak, Agaty Muras, Julii Żur. Wyróżnienie w konkursie otrzymała praca – maska wykonana przez Oskara Tokarskiego. Jury oceniało prace, biorąc pod uwagę w szczególności samodzielność dzieci przy ich wykonywaniu. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Rodzice

Rejonowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 

03.03.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 24 w Rybniku odbyły się Rejonowe zawody w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół podstawowych, którego organizatorem był Miejski Szkolny Związek Sportowy w Rybniku. Szkołę naszą reprezentowała drużyna chłopców i dziewcząt w składzie: Katarzyna Bartuś, Martyna Świerczek, Hanna Komorowska oraz Mateusz Sobala, Tomasz Kołodziej, Maksymilian Wróblewski. Dziewczęta zajęły I miejsce i będą reprezentować nasz rejon w półfinałach wojewódzkich. Natomiast chłopcy uplasowali się na II miejscu. Gratulujemy.

Rodzice

Miejski konkurs plastyczny "Zimowy krajobraz"

 

W styczniu Przedszkole nr 9 w Żorach ogłosiło Miejski konkurs plastyczny Zimowy krajobraz. Nasze przedszkole w konkursie reprezentowały prace: Zofii Łukaszczyk (gr. B), Wiktorii Barteckiej (gr. D) oraz Klaudii Sałaczak (gr. D), które zostały wyłonione w wewnętrznym konkursie, ogłoszonym na terenie naszej placówki. Prace były oceniane przez komisję w 2 kategoriach wiekowych. Oto wyniki:

 • w kategorii 3-4 latki: II miejsce zajęła praca Zofii Łukaszczyk (gr. B);

 • w kategorii 5-6 latki: I miejsce zajęła praca Wiktorii Barteckiej (gr. D), wyróżnienie otrzymała Klaudia Sałaczak.

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Zebranie

REFORMA EDUKACJI Nowa podstawa programowa – Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r.

 

14 lutego 2017 r. Minister Edukacji Narodowej podpisała Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej...

Od 1 września 2017 r. z nowej podstawy programowej będą uczyli się przedszkolaki oraz uczniowie klas I, IV, VII szkoły podstawowej. Uczniowie pozostałych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych będą korzystali z dotychczasowej podstawy programowej i dotychczasowych podręczników.

Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści w kształceniu uczniów klas 7 i 8 w nowej strukturze szkoły podstawowej. Uczniowie tych klas będą wypełniali program stanowiący kontynuację tego, który realizowali w klasach 4 – 6. Program ma ich przygotowywać do podjęcia dalszej nauki w wybranym typie szkół ponadpodstawowych, począwszy od roku szkolnego 2019/2020.

Link do podpisanego rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356

Zebranie

Komunikat

 

Rodzice uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach

Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku serdecznie zaprasza przedstawicieli rodziców na spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty, dotyczące wdrażania zmian w systemie oświaty od września 2017 r., które odbędzie się dnia 07 marca 2017 r. o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach ul. Dolne Przedmieście 1, 44-240 Żory. W spotkaniu mogą uczestniczyć również inni zainteresowani rodzice.  

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.phppage=News&menuItemId=1014&news=7217&number=1

Alicja Bartkowiak
Dyrektor Delegatury w Rybniku

Rodzice

Mistrzostwa Żor w Piłce Ręcznej Chłopców

 

01.03.2017 r. rozegrano Mistrzostwa Żor w Piłce Ręcznej Chłopców. Do turnieju zgłosiło się dziesięć szkół. Naszą placówkę reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Lis, Bartosz Brych, Rafał Chachura, Kamil Griman, Tomasz Kołodziej, Michał Mańka, Błażej Orszulik, Mateusz Sobala, Sebastian Szala, Dawid Szkołda, Patryk Winkler, Maksymilian Wróblewski. Chłopcy zajęli II miejsce. Gratulujemy.

Zebranie

Bezpłatna konferencja metodyczna dla rodziców "Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka"

 

Prezydent Miasta Żory

zaprasza nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników instytucji samorządowych, funkcjonariuszy policji, działaczy społecznych i rodziców

na certyfikowaną konferencję metodyczną

Dzieci i młodzież w świecie wielowymiarowego ryzyka.

Etiologia - zagrożenia - profilaktyka

W programie:

 1. Nowe narkotyki – mechanizmy działania, kluczowe zagrożenia, rozpoznawanie zachowań.

 2. Cyberświat - co jest szansą - a co zagrożeniem? Modelowanie relacji dzieci - nowe technologie cyfrowe.

 3. O wartościach wychowania w granicach i normach - kluczowe błędy rodziców.

Konferencję poprowadzi zespół ekspertów Centrum Profilaktyki Społecznej:

prof. Mariusz Jędrzejko, mgr Agnieszka Taper, mgr Leszek Roszczenko

Termin: 5 kwietnia 2017 roku godz. 10.00 - 14.00

Miejsce: Kino na Starówce

Zgłoszenia są przyjmowane w terminie do 15.03.2017 r., tel. 32 43 48 135 e-mail: zss@um.zory.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

zaproszenie_konferencja

Zebranie

dyżur wakacyjny w przedszkolach

 

DYŻUR w czasie wakacji letnich w 2017 r. będą pełnić następujące przedszkola:

LIPIEC:

Przedszkole nr 5 ( os. 700 – lecia), Przedszkole nr 6 ( Kleszczów), Przedszkole nr 13 ( os. Ks. Władysława), Przedszkole nr 16 (os. Sikorskiego), Przedszkole nr 17 ( Rój).

SIERPIEŃ:

Przedszkole nr 8 ( Rogoźna), Przedszkole nr 9 ( Rowień), Przedszkole nr 12 ( Baranowice), Przedszkole nr 22 ( os. Korfantego), Przedszkole nr 23 ( os. Pawlikowskiego).

UWAGA:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów zapisów, zostaną podane w późniejszym czasie.

Rodzice

XVIII Międzyszkolne Mistrzostwa Żor w Pływaniu Szkół Podstawowych

 

W dniu 09.02.2017 odbyły się XVIII Międzyszkolne Mistrzostwa Żor w Pływaniu Szkół Podstawowych zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkolny Związek Sportowy i pływacki klub UKS SALMO Żory. W imprezie brało udział 350 uczniów. Naszą szkołę reprezentowali: Oliwia Rusin ( kl. II a), Amelia Hajduk ( kl. III a), Oktawian Muras, Jakub Szałajski, Patryk Rusin, Michał Warzecha, Igor Wodecki ( kl. IV), Sandra Bodziony, Daria Kowalczyk, Emilia Stanula, Martyna Świerczek, Jagoda Zdziebło ( kl. V), Bartosz Brych, Karolina Kreis, Klaudia Mokrzyńska, Patrycja Szymczak, Zuzanna Ziebura ( kl. VI).
Osiągnięcia w poszczególnych kategoriach:

 • I miejsce 25 m stylem dowolnym dziewcząt zajęła Oliwia Rusin,

 • III miejsce 50 m stylem dowolnym chłopców zajął Patryk Rusin,

 • II miejsce 50 m stylem klasycznym dziewcząt zajęła Martyna Świerczek

 • III miejsce 50 m stylem klasycznym dziewcząt zajęła Karolina Kreis

Zwycięzcy konkurencji indywidualnych otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom mistrzostw gratulujemy!

Zebranie

ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły na zebranie, które odbędzie się 6.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Głównym celem spotkania będzie podsumowanie I półrocza. 

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 13.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 16.30. Głównym celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji półrocznej.

Rodzice

Konkurs na "Ozdoby bożonarodzeniowe"

 

W grudniu został ogłoszony przez Muzeum Miejskie w Żorach konkurs plastyczny na Ozdoby bożonarodzeniowe. Celem konkursu było m.in. pielęgnowanie tradycji świątecznych oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy płaskiej lub przestrzennej, o dowolnej wielkości i dowolną techniką. Z naszej szkoły wysłano wiele prac konkursowych, m.in.: Remigiusza Dębowskiego, Nikoli Fizia, Błażeja Orszulika, Patrycji Skowron, Kamili Smyczek, Huberta Waleczka, Franciszka Wity, Krzysztofa Wowry, Wiktorii WowryIII miejsca w konkursie zajęły Dominika Nowak ( uczennica klasy IV) oraz Hanna Tułodziecka ( uczennica klasy III a). Prace były oceniane przez komisję w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli. Wszystkie prace można podziwiać w Muzeum Miejskim w Żorach. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy!

Rodzice

Dyżur dyrektora i wicedyrektora odwołany

 

Informujemy, że dyżur dyrektora i wicedyrektora w okresie ferii zostaje odwołany.

Rodzice

Bezpieczne ferie zimowe

Rodzice

O czym warto pamiętać przed feriami!

 

Wybierając dla swojego dziecka zimowisko czy obóz narciarski, należy zadbać przede wszystkim o sprawdzenie wiarygodności organizatora.
Ministerstwo Edukacji Narodowej stworzyło publiczną bazę danych o wypoczynku, za pomocą której każdy rodzic może sprawdzić, czy dany organizator zgłosił turnus do właściwego kuratorium oświaty na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku oraz na 14 dni w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą. Do 11 stycznia w bazie wypoczynku MEN organizatorzy zgłosili łącznie 2 825 wyjazdów dla 11 5895 uczestników, w tym 115 wyjazdów zagranicznych dla 4430 uczestników.
Na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl na bieżąco publikowane są informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Strona umożliwia także zgłaszanie uwag, które wpływają bezpośrednio na skrzynkę MEN. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości organizacyjnych informację o nich można także zgłaszać odpowiedniemu kuratorowi oświaty lub innym służbom (komenda powiatowa/miejska Państwowej Straży Pożarnej, państwowy/powiatowy Inspektor Sanitarny, Policja).
MEN rekomenduje, aby przy decydowaniu się na konkretną ofertę kierować się jej edukacyjnym charakterem, np. planowanymi wycieczkami, poznawaniem ciekawych miejsc, historii, a także możliwościami aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w grupie rówieśników.
Dla uzyskania pewności, że dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

 • skontaktować się z biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze na forach internetowych,

 • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr gov.pl czy biuro jest wpisane do rejestru działalności regulowanej,

 • sprawdzić czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Przed wyjazdem na wypoczynek zagraniczny MEN zaleca:

 • organizatorom i rodzicom zapoznanie się z informacjami na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych o możliwości wystąpienia zagrożenia, związanego z pobytem na terenie danego kraju, a także o zasadach zachowania i postępowania w przypadku zaistnienia takiego zagrożenia podczas pobytu za granicą.

 • organizatorom wypoczynku zimowego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

  Wszystkim, którzy planują wyjazd skorzystanie z indywidualnej formy rejestracji swojego wyjazdu za granicę poprzez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/.
  Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o kraju, do którego chcemy jechać. Dowiemy się m. in. czy potrzebujemy wizy, na jakie przepisy prawa trzeba uważać lub jakie ograniczenia obowiązują kierowców.
MSZ podróżnym oferuje bezpłatną aplikację iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna ZA DARMO na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
Warto odwiedzić również stronę www.bezpiecznienastoku.pl. Powstała w porozumieniu z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Można na niej znaleźć m. in. kodeks narciarski dla najmłodszych, użyteczne porady i wskazówki dotyczące aktywnego wypoczynku w górach.

Materiały do pobrania ze strony Bezpieczny Stok.
Poradniki i ważne informacje można znaleźć także na stronach m.in.:

Rodzice

Warsztaty dla rodziców

 

Dnia 12.01.2017 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 5 w Żorach odbędą się Warsztaty dla rodziców dzieci szkoły i przedszkola na temat „Świat emocji dziecka”, które poprowadzą zatrudnieni w placówce specjaliści.
Będzie również możliwość skorzystania z konsultacji na tematy interesujące Rodziców.

Serdecznie zapraszamy

Rodzice

Zabawa karnawałowa dla szkoły i przedszkola, czyli ZSP nr 5 w Żorach - Baranowicach

Ogłoszenie Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

informujemy, że Rada Rodziców ZSP nr 5 w Żorach organizuje Zabawę karnawałową dla szkoły i przedszkola, czyli ZSP nr 5 w Żorach - Baranowicach, której celem jest wsparcie finansowe placówki, w tym budowy bieżni.
Zabawa, przy akompaniamencie zespołu muzycznego, odbędzie w 14.01.2017 r. ( początek godz. 1900) w OSP w Warszowicach. Cena za bilet dla pary wynosi - 150 zł, w tym ciepłe posiłki, kawa, ciasto, zimna płyta, napoje bezalkoholowe. Mamy jeszcze kilka biletów. Wszelkie informacje są dostępne pod numerami telefonu:
Barbara Winkler: 607 441 416
Marlena Włodarska: 600 298 561

Rada Rodziców

Rodzice

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - wyróżnienie Rzecznika

 

20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Prawa Dziecka, ustanowiony przez Sejm w 2014 r. - na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. To dzień, podczas którego głośniej niż zwykle powinno się mówić, o tym że dzieci mają swoje prawa, przypominać, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać. Nasza placówka jako jedna spośród ponad 300 szkół odpowiedziała na apel Rzecznika Praw Dziecka i 23 listopada 2016 r. podjęła szereg inicjatyw, które wpisały się w dyskusję, nie tylko o prawach dziecka, ale i o jego potrzebach i problemach. Nasz trud został doceniony. Przesłane przez p. Natalię Płonka sprawozdanie z działań przeprowadzonych na terenie naszej placówki zostało wyróżnione. ZSP nr 5 w Żorach znalazło się wśród 32 szkół, które zostały wyróżnione przez Rzecznika i – oprócz dyplomów – otrzymamy nagrody tematyczne dotyczące praw dziecka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/ogolnopolski-dzien-praw-dziecka-szkoly-odpowiedzialy-na-apel-rzecznika

Rodzice

Miejski Turniej Gier i Zabaw Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych

 

15 grudnia, w hali widowiskowo–sportowej w Żorach odbył się Miejski Turniej Gier i Zabaw Dziewcząt i Chłopców Szkół Podstawowych. Organizatorem turnieju przy współpracy z MOSiR Żory oraz Zespołem Szkół Nr 8 w Żorach był Miejski Szkolny Związek Sportowy, doradca metodyczny wychowania fizycznego Artur Skupiński i nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1, Łukasz Garbacz. Każda szkoła, a było ich aż 10, wystawiła ośmioosobową drużynę, składającą się z 4 dziewcząt i 4 chłopców w każdym roczniku. Drużyna, która reprezentowała naszą placówkę w składzie: Kornelia Maruszewska, Oliwia Rusin, Monika Wieczorek, Krzysztof Wieczorek, Amelia Maruszewska Hanna Kreis, Mariola Mańko, Majka Tomecka, Kaja Tomecka, Olivier Bodziony, Bartosz Borkowski, Marcin Kołodziej, Piotr Tułodziecki, Olivier Winkler, Miłosz Włodarski, Jakub Zdziebło zajęła II miejsce. O zajętym miejscu drużyny decydowała suma zdobytych punktów za poszczególne gry. Do turnieju uczniów przygotowała p. Joanna Wojewodzic. Gratulujemy!

Rodzice

Sukcesy w Mistrzostwach Żor w grach zespołowych

 

12.12.2016 r. odbyły się Mistrzostwa Żor w Mini Piłce Siatkowej Chłopców. Drużyna, która reprezentowała naszą placówkę w składzie: Tomasz Kołodziej, Maksymilian Wróblewski, Patryk Winkler, Sebastian Szala, Mateusz Sobala, Dawid Szkołda, Kamil Griman, Bartosz Brych, Błażej Orszulik zajęła III miejsce.

Natomiast 05.12.2016 r. odbyły się Mistrzostwa Żor w Mini Piłce Koszykowej Dziewcząt. Naszą placówkę reprezentowała drużyna w składzie: Katarzyna Bartuś, Wiktoria Górczak, Emilia Góźdź, Daria Kowalczyk, Karolina Kreis, Klaudia Mokrzyńska, Dominika Mrowiec Alicja Smyczek, Patrycja Szymczak, Jagoda Zdziebło, Zuzanna Ziebura. Dziewczęta zajęły III miejsce. Gratulujemy!

Rodzice

Sukces uczennicy klasy V

 

8.12.2016 r. uczennica klasy V- Nikol Krzempek wzięła udział w Ogólnopolskim Internetowym Konkursie z Języka Angielskiego – UNDERSTAND ( pod patronatem JERSZ- ŁOWCY TALENTÓW). Understand był wyjątkowym konkursem opartym o umiejętności rozumienia języka angielskiego. Aby wziąć w nim udział potrzebne były słuchawki i urządzenie z dostępem do Internetu. Nikol musiała odsłuchać i rozwiązać 24 zadania o różnym stopniu trudności. Konkurs ten był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od kl. V, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie. Nikol zajęła I miejsce w województwie śląskim i VIII w kraju! Jest się czym pochwalić. Nikol serdecznie gratulujemy sukcesu! Szkolnym koordynatorem konkursu była Pani Ewa Bywalec.

Rodzice

Sukces przedszkolaków

7 grudnia 2016 r. w hali sportowej przy ul. Folwareckiej odbył się XXIII Mikołajkowy Turniej Przedszkolaków”, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. W zawodach wystartowało 13 reprezentacji żorskich przedszkoli. Naszą placówkę reprezentowała grupa „Misiów” zajmując I miejsce. Rywalizacja przebiegała w formie torów przeszkód i obejmowała między innymi: „bieg z czapką Mikołaja”, bieg z toczeniem kuli śniegowej, przenoszenie prezentu, skoki z gazetą, rzuty śnieżkami do celu, układanie puzzli. O zwycięstwie decydowała suma zdobytych punków we wszystkich konkurencjach. Zmagania uświetniły występy mażoretek z zespołu „Eksplozja”, a także kowboje z miasteczka westernowego „Twinpigs”. Uczestników turnieju odwiedził Święty Mikołaj wraz z maskotkami. Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni medalami, dyplomami oraz słodkimi upominkami. Nasze przedszkolaki pod kierunkiem p. Agnieszki Jarosz oraz p. Julii Pszczółkowskiej spisały się doskonale. Gratulujemy!

turniej-mikolajkowy

źródło: http://mosir.zory.pl/23-mikolajkowy-turniej-przedszkolakow-07-12-2016/

Rodzice

XI Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego Baranowic

 

3.12.2016 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5 w Żorach odbyły się XI Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego Baranowic. W tym roku imprezie towarzyszyły również obchody Dnia Górnika. Na pięciu stołach od godziny 11.00 prowadzono rozgrywki w 4 kategoriach wiekowych. Łącznie do rywalizacji przystąpiło 24 uczestników. Najlepsi w swoich kategoriach otrzymali puchary. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwały p. Joanna Wojewodzic oraz p. Natalia Płonka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Klasyfikacja generalna:

GR. 1 – DZIEWCZĘTA klasy V-VI

I miejsce: Katarzyna Bartuś

II miejsce: Martyna Świerczek

III miejsce: Emilia Stanula

GR. 2 – CHŁOPCY klasy IV-VI

I miejsce: Mateusz Sobala

II miejsce: Maksymilian Wróblewski

III miejsce: Tomasz Kołodziej

GR. 3 - MIESZANA do lat 18

I miejsce: Daniel Świerczek

II miejsce: Krzysztof Miszczyk

III miejsce: Karolina Wojewodzic

GR. 4 - MĘŻCZYŹNI

I miejsce: Tadeusz Sobala

II miejsce: Łukasz Świerczek

III miejsce: Sławomir Miszczyk

Rodzice

XI Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego Baranowic

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Żorach zaprasza na XI Otwarte Mistrzostwa Tenisa Stołowego Baranowic, które odbędą się 03.12.2016 r. (sobota) o godz. 1100 w sali gimnastycznej Zespołu. Mamy nadzieję, że będzie to czas fantastycznej zabawy dzieci, absolwentów, rodziców, dziadków, sąsiadów i każdego, kto zechce do nas dołączyć. Zapisy – w dniu turnieju do godziny 1030.

Rodzice

Szachowe potyczki przedszkolaka

Tradycyjnie na początku grudnia w Gliwicach rozegrano Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci, zorganizowany przez KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice. Udział w turnieju wzięła Kinga Lajdamik – przedszkolak z grupy „Kotków”. Do zawodów zgłosiło się 259 osób (65 dziewcząt i 194 chłopców) z pięciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego. Partie szachowe rozgrywane były tempem 15 minut na zawodnika. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali ze sobą w czterech grupach wiekowych: 8, 10, 13 i 16 lat. Klasyfikacja końcowa zawodów była przeprowadzona osobno dla dziewcząt i chłopców. W grupie ośmiolatków, do której zaliczona została Kinga, startowało 111 osób. Na Kindze taka ilość zawodników i zawodniczek nie zrobiła wrażenia, dzielnie walczyła i zajęła II miejsce wśród dziewczynek w swojej kategorii. Natomiast jej siostra, Ania w kategorii dziewcząt do lat 10, wywalczyła III miejsce.
To jednak nie koniec sukcesów małej szachistki. W dniach 19 - 20.11.2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce-Leszczynach odbyły się Mistrzostwa Śląska w szachach dzieci do lat 7, w których Kinga indywidualnie zdobyła wicemistrzostwo, a drużynowo wraz ze swoją koleżanką z klubu I miejsce.
Natomiast 26-29 maja 2016 r. Kinga wzięła również udział w Mistrzostwach Polski do lat 6 w Suchedniowie, których organizatorem na zlecenie PZSZach był Świętokrzyski Związek Szachowy, gdzie zajęła IV miejsce. Gratulujemy.

Rodzice

Zaproszenie dla Górników

SP 5
Zapraszamy wszystkich Górników na Akademię z okazji Dnia Górnika, która odbędzie się 03.12.2016 r. (sobota) po Mszy św. w sali gimnastycznej.

P 12
Dzieci przedszkolne zapraszają wszystkich Górników ze swoich rodzin na występ artystyczny, który odbędzie się 05.12.2016 r. (poniedziałek) o godz. 9.30 w sali grupy B.

Rodzice

X Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny „Mali przyrodnicy”.

W piątek, 25.11.2016 roku w naszej szkole został przeprowadzony X Powiatowy Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny „Mali przyrodnicy”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów problematyką ekologiczną, kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody oraz propagowanie ekologicznego stylu życia. W konkursie udział wzięli uczniowie z 11 szkół naszego powiatu: SP 1, SP 3, SP 5, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 15, SP 13, SP 17, Prywatna Szkoła Podstawowa Żorek. Uczniowie poszczególnych szkół prezentowali i omawiali przygotowane wcześniej doświadczenia. Zmagali się z testem, który obejmował podstawowe zagadnienia z ekologii, a także musieli wykazać się wiedzą na temat segregacji śmieci. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja, w skład której weszły następujące osoby: p. Jadwiga Tabor, p. Bożena Puskarczyk, p. Adam Zdziebło oraz p. Justyna Kloczkowska.
Wyniki konkursu:
I miejsce – SP nr 3 w Żorach
II miejsce – Prywatna Szkoła Podstawowa Żorek
III miejsce – SP nr 17 w Żorach
Wszystkim uczestnikom, opiekunom serdecznie gratuluję oraz dziękuję za udział i przygotowanie merytoryczne. Wiedza uczniów z roku na rok jest coraz większa. Dziękuję wszystkim za pomoc przy organizacji konkursu.

Sylwia Leszczyńska – Pyrek - organizator konkursu 

eko-2016aeko-2016eeko-2016deko-2016ceko-2016b 

 

Reforma edukacji

W związku z planowaną reformą struktury szkolnictwa zachęcamy do  odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.reformaedukacji.men.gov.pl oraz przeczytania broszury informacyjnej z najistotniejszymi pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi planowanych zmian http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=News&menuItemId=1014&news=7073

 

Rodzice

Warsztaty dla rodziców - odwołane

Informujemy, że zaplanowane na 24 listopada 2016 r. warsztaty dla dorosłych "Szkoła dla rodziców i wychowawców" nie odbędą się. 

sukces Tenis stołowy

PODWÓJNY SUKCES W TENISIE STOŁOWYM

17.11.2016 r. w Zespole Szkół nr 3 w Żorach odbyły się Mistrzostwa Żor w tenisie stołowym szkół podstawowych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Katarzyna Bartuś, Martyna Świerczek, Hanna Komorowska oraz chłopców: Mateusz Sobala, Maksymilian  Wróblewski, Tomasz Kołodziej. Obydwie drużyny wywalczyły I miejsce. Gratulujemy!

Ogłoszenie

ZMIANA NA STANOWISKU WICEDYREKTORA PLACÓWKI

Informujemy, że nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora placówki. Od 1.11.2016 r., na czas nieobecności p. Beaty Petlakowskiej, funkcję wicedyrektora Zespołu pełni p. Agnieszka Jarosz.

Sukces

„Patriotyzm na co dzień i od święta”.

27 października 2016 r. odbył się konkurs Prozy i poezji patriotycznej organizowany w ram ach projektu Patriotyzm na co dzień i od święta, adresowanego do dzieci i młodzieży szkolnej. Na deskach sceny Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowało się aż 42 wykonawców, startujących w poszczególnych kategoriach wiekowych. Naszą szkołę reprezentowali Krzysztof Wieczorek, Patrycja Skowron z klasy II b oraz Jagoda Wilkosz z klasy IV i Dominika Mrowiec z klasy V. Krzysztof oraz Jagoda zajęli II miejsce, recytując odpowiednio utwory:Polska”, „Opowiedz nam ojczyzno!”. 

3 listopada 2016 r. w sali kina Scena Na Starówce odbyła się kolejna edycja konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej, organizowanego w ramach projektu „Patriotyzm na co dzień i od święta”. Na scenie w żorskim kinie zaprezentowali się zarówno soliści, jak i grupy wokalne, w przedziale wiekowym od przedszkola, aż po gimnazja. Naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły wokalne oraz trzech solistów. Wszystkie występy zakończyły się sukcesami. W kategorii klas I – III: II miejsce zdobył solista Milan Stanula z klasy II B, który zaśpiewał piosenkę Waleczny rycerzu”. Również II miejsce ex aequo zajęła Martyna Świerczek i Emilia Stanula uczennice z klasy V, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w piosenkach: 'Wojenko, wojenko” i „Biały krzyż”. W kategorii grup wokalnych Karolina Maryńczak i Magdalena Gaszka z klasy II b, zajęły II miejsce w repertuarze „Każde polskie dziecko wie”. Natomiast w kategorii klas IV – VI reprezentowały nas 2 zespoły, które zajęły ex aequo III miejsce: Jagoda Zdziebło, Emilia Góźdź, Sandra Bodziony, Daria Kowalczyk, Wiktoria Górczak oraz Martyna Świerczek, Dorota Gruszczyk, Dorota Marcisz, Nikol Krzempek, Dominika Mrowiec. Zespoły wokalne zaprezentowały się w utworach: „Piechota” i „Legiony”. Do konkursów o tematyce patriotycznej uczniów przygotowywała p. Sabina Wiśniewska oraz p. Lucyna Mika. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

Sukces

Jesienny Festiwal Młodych Talentów

28.10.2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbyły się Wojewódzkie XIV Jesienne Spotkania Artystyczne Ballo - Żory 2016 - „Jesienny Festiwal Młodych Talentów”, którego organizatorem było Towarzystwo Wspierania Twórczości Dzieci i Młodzieży Ballo. W Festiwalu naszą szkołę reprezentowało 11 uczestników. Celem imprezy było między innymi promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości muzycznej, literackiej. W kategorii klas I – III z piosenką „Morza i oceany” wystąpiła Martyna Hanusek z klasy III B, która wyśpiewała sobie wyróżnienie, natomiast w kategorii recytatorskiej klas IV – VI – zaprezentowała się Hanna Komorowska z klasy IV, która zajęła II miejsce. Na scenie wystąpiły również Emila Stanula z piosenką „Laleczka z saskiej porcelany”, Martyna Świerczek z piosenką Dach”, Karolina Maryńczak z piosenką Rok i bieda”, Tatiana Rusek z piosenką Orzechowa kołysanka”, Daria Kowalczyk w wierszu „O rodzicach”, Nikol Krzempek w wierszu Wędrówka”, Magdalena Gaszka w wierszu Dialog z pluskwą” oraz Justyna Szelka w wierszu „Dwie gaduły”. Do festiwalu przygotowała uczniów p. Sabina Wiśniewska. Serdecznie gratulujemy uczestnikom.

Rodzice

Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy Rodziców na cykl warsztatów dla dorosłych: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Rodzice rodzicom. Harmonogram spotkań znajdziesz tutaj

ogłoszenie

KOMUNIKAT

Dnia 31.10.2016 r. (poniedziałek):

 1. Przedszkole nr 12 – w tym dniu Przedszkole funkcjonuje zgodnie z normalnym harmonogramem,
 2. Szkoła Podstawowa nr 5 – zajęcia edukacyjne oraz wychowawczo – opiekuńcze odwołane
  ( dzień wolny odpracowany 3.12.2016 r. – sobota - zgodnie z poniedziałkowym planem lekcji),
 3. Sekretariat nieczynny.
Zebranie

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy Rodziców przedszkolaków na zebranie, które odbędzie się 7.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.30. Głównym celem spotkania będzie podsumowanie obserwacji wstępnej dzieci 3, 4, 5 – letnich oraz diagnozy gotowości szkolnej dzieci 6 – letnich.

Zapraszamy Rodziców uczniów naszej szkoły na zebranie, które odbędzie się 14.11.2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Głównym celem spotkania będzie przedstawienie wyników diagnoz wstępnych.

sukces Szachy

MIEJSKIE ZAWODY SZACHOWE

Dnia 12.10.2016 r. odbyły się w ZS nr 8 w Żorach Miejskie Zawody Szachowe. Uczniowie rozegrali siedem rund w systemie szwajcarskim po 10 minut na zawodnika. Naszą szkołę reprezentowali: A. Lajdamik, K. Kreis, T. Kołodziej, P. Winkler. Uczennice naszej szkoły zajęły I miejsce drużynowo, a w kategorii indywidualnej: A. Lajdamik wywalczyła I miejscenatomiast K. Kreis - II miejsce. Nasze dziewczęta nie dały szans swoim przeciwniczkom. Gratulujemy.

Program profilaktyki próchnicy

PROGRAM PROFILAKTYKI PRÓCHNICY DLA DZIECI MIASTA ŻORY

W związku z rozpoczynającym się bezpłatnym programem zdrowotnym ”Profilaktyka próchnicy dla dzieci Miasta Żory” finansowanym przez Urząd Miasta Żory, realizowanym przez lek. stom. Magdalenę Kuźnik w roku szkolnym 2016/2017 obejmującym uczniów klas II i V szkół podstawowych, informujemy, że realizacja programu w 2016 roku polegać będzie na prowadzeniu przez lekarza stomatologa zajęć edukacyjnych na temat choroby próchnicowej, jej powikłań, wpływu na stan zdrowia, utrzymania prawidłowej higieny jamy ustnej oraz stosowania profilaktyki fluorkowej w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.

Ogłoszenie

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.

Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych
Zapraszamy na zebranie organizacyjne Przedszkola nr 12, które odbędzie się 29.08.2016 ( poniedziałek) o godz. 16.30 w stołówce szkolnej. W planie zebrania m.in.: informacje n/t organizacji roku szkolnego, zapoznanie z planami pracy placówki, przygotowania dziecka do pobytu w przedszkolu, podział na grupy, umowy, warunki ogólne ubezpieczenia, spotkania z wychowawcami grup.

Zajęcia dla nowoprzyjętych przedszkolaków
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych odbędą się 31.08.2016 r. (środa) o godz. 10.00.

Rozpoczęcie roku szkolnego
Informujemy, że: 

 • rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się 01.09.2016 r. ( tj. czwartek) o godz. 10.00 (spotkanie ogólne z nauczycielami, spotkania z wychowawcami klas)
 • Msza św. o godz. 9.00,

 • wszystkich uczniów w tym dniu obowiązuje obuwie zmienne,

 • jeżeli rodzice uczniów klasy VI nie zakupili jeszcze podręczników, mogą to uczynić na początku września,

 • od czwartku tj. 01.09.2016 roku przyjmujemy zapisy na obiady (umowy zostaną przekazane uczniom w dniu rozpoczęcia roku szkolnego),

 • od czwartku tj. 01.09.2016 roku aktualizujemy godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej - zgłoszone w czerwcu,

 • obiady będą wydawane od piątku tj. 02.09.2016 roku.

 • Przedszkole nr 12 w czwartek 1.09.2016 r. pracuje zgodnie z harmonogramem grup i zadeklarowanymi godzinami pobytu dzieci.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z sekretariatem placówki (32) 4353677 wew. 14.

Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5
Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 5 odbędzie się 12.09.2016 (poniedziałek) o godz. 17.00. W planie zebrania m.in.: informacje n/t organizacji roku szkolnego, zapoznanie z planami pracy placówki, umowy, warunki ogólne ubezpieczenia, spotkania z wychowawcami klas.
UWAGA: Dla uczniów szkoły nie ma spotkania pod koniec sierpnia.

Akcja „Bezpieczna Woda” rozpoczęta...

Rozpoczęła się kolejna edycja akcji „Bezpieczna Woda” poświęconej bezpieczeństwu w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.  Opracowano plakaty i ulotki dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz  organizatorów wypoczynku. Przygotowane materiały przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Materiały Akcja "Bezpieczna woda"
źródło: men.gov.pl

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/ 2017

Harmonogram pracy sekretariatu w czasie wakacji

Harmonogram pracy sekretariatu w czasie wakacji: harmonogram pracy sekretariatu
Dyżur dyrektora i wicedyrektora w czasie wakacji zostaje odwołany.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych

Informujemy, że 2 maja 2016 r. ( tj. poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo - wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 5 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Żorach. Dzień ten został odpracowany 6.02.2016 r. Sekretariat w tym dniu jest nieczynny. Możliwy kontakt telefoniczny z księgowością 32 4353677 wew. 13. Dyżur dyrektora i wicedyrektora w tym dniu zostaje odwołany.

Fotograf w przedszkolu

Informujemy, że 11.05.2016 r. (środa) od godz. 9.00 będą robione w przedszkolu zdjęcia. Fotograf wykona zdjęcia grupowe, zdjęcia legitymacyjne ( dotyczy dzieci które pójdą do klasy I) oraz inne na życzenie Rodziców. Wykonanie dodatkowych zdjęć z oferty przedstawionej w przedszkolu prosimy zgłaszać u wychowawców grup.

zajęcia z testomanii odwołane

Informujemy, że od 5.04.2016 r. zajęcia z testomanii z języka polskiego, angielskiego, matematyki zostają odwołane.

XXIV Wojewódzki Konkurs „ Nudna Matematyka” dla klas VI szkół podstawowych

I miejsce: Krzysztof Możdżeń klasa VI - Szkoła Podstawowa nr 5 w Żorach

nauczyciel: Małgorzata Lajdamik

Konkurs z udziałem uczniów zorganizowany został przez Pracownię Matematyki i Informatyki Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie „Z Nauką w Przyszłość”.

Mistrzostwa Żor w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców

Dnia 17.11.2015 r. odbyły się w ZS nr 3 w Żorach Mistrzostwa Żor w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wzięło udział 10 szkół. Naszą szkołę reprezentowali: K. Bartuś, A. Szkróbka, M. Świerczek, D. Świerczek, K. Możdżeń, P. Curyło. Uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce drużynowo i będą reprezentować nasze miasto na zawodach rejonowych. Medalowe miejsca indywidualne wywalczyli: K. Bartuś - I miejsce, A. Szkróbka - II miejsce,
K. Możdżeń - I miejsce, D. Świerczek - II miejsce.

Dnia 10.03.2016 r. odbyły się w Rybniku rejonowe zawody z tenisa stołowego. Drużynowo ( M. Świerczek kl. IV, K. Bartuś kl. V, A. Szkróbka kl. VI, P. Curyło kl. VI, K. Możdżeń kl. VI, Świerczek kl. VI) zajęliśmy II miejsce. Indywidualnie: K. Bartuś - II miejsce, D. Świerczek - II miejsce.